of 59082 LinkedIn

Nieuws

 • In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

  LIVEBLOG CORONA 4 en 5 MEI

  Reageer

  In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

 • In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

  LIVEBLOG CORONA 1 - 3 MEI 2020

  Reageer

  In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

 • Het rijk moet meer oog hebben voor fraudeaanpak door gemeenten. De Wmo moet worden aangepast zodat gemeenten onderling informatie kunnen uitwisselen. Het rijk moet een pilot starten met een innovatiebudget voor forensisch financieel rechercheonderzoek.

  Misbruik opsporen en aanpakken is tijdrovend

  Het is voor gemeenten niet makkelijk zorgfraude op te sporen en te bestrijden. Zwarte lijsten aanleggen van malafide zorgverleners is in Nederland uit den boze. Buurgemeenten waarschuwen dat ‘zorgcowboys’ aan de slag zijn, kan dus niet. Het rijk moet meer oog hebben voor fraudeaanpak door gemeenten. De Wmo moet worden aangepast zodat gemeenten onderling informatie kunnen uitwisselen. Het rijk moet een pilot starten met een innovatiebudget voor forensisch financieel rechercheonderzoek.

 • Een crisis is hét moment om zulke veranderingen door te voeren, vindt wethouder Marieke van Doorninck (duurzaamheid en circulaire economie, GroenLinks). ‘Ook al staat ons hoofd er misschien niet naar, we gaan toch kijken hoe we op een duurzame manier uit deze crisis kunnen komen’, zegt ze tijdens een livecast van debatcentrum Pakhuis de Zwijger.

  Circulair de corona-crisis uit

  Amsterdam omarmt een ambitieus model voor een nieuwe, circulaire post-corona economie, gebaseerd op het idee van Britse econoom Kate Raworth: de donuteconomie.

 • Sinds 2013 betalen verhuurders een belasting over sociale huurwoningen. In de periode 2013-2023 betaalt de corporatiesector een bedrag van meer dan 16,7 miljard euro aan verhuurdersheffing. Corporaties hadden daarmee twee keer zo veel nieuwbouwwoningen kunnen bouwen, wat neerkomt op ongeveer 93.500 extra woningen.

  'Helft minder sociale huurwoningen gebouwd door heffing'

  Reageer

  Door de in 2013 ingevoerde verhuurdersheffing hebben woningcorporaties de helft minder sociale huurwoningen kunnen bouwen. In totaal gaat het om 93.500 woningen. Dat staat in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van branchevereniging van woningcorporaties Aedes, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en huurdersvereniging Woonbond.

 • Het rijk wil elektrische auto’s in de periode 2021-2024 volledig vrijstellen van motorrijtuigenbelasting. Hybride auto’s hoeven volgens de kabinetsplannen in die periode maar de helft van de motorrijtuigenbelasting (MRB) te betalen.

  Compensatie motorrijtuigenbelasting voor provincies

  Als het rijk elektrische auto’s vrijstelt van motorrijtuigenbelasting is dat een aantasting van de belastinggrondslag van de provincies. Het ligt in de rede dat het rijk de gederfde inkomsten vergoedt, stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

 • De gelden voor de lokale en regionale aanpak van ondermijning zijn incidenteel en marginaal, valt uit de recente brief van minister Grapperhaus op te maken. De uitgaven voor de gevolgen van de aanpak van de coronacrisis lijken voorrang te hebben. ‘In de regio’s hebben we nadrukkelijk behoefte aan structureel budget.’

  ‘Regionale aanpak ondermijning blijft zo bungelen’

  De gelden voor de lokale en regionale aanpak van ondermijning zijn incidenteel en marginaal, valt uit de recente brief van minister Grapperhaus op te maken. Logischerwijs gaan veel uitgaven van het kabinet naar de gevolgen van de aanpak van de coronacrisis, maar de minister geeft ook de (inter)nationale aanpak van ondermijning voorrang. ‘In de regio’s hebben we nadrukkelijk behoefte aan structureel budget.’

 • Fraude in de zorg is er in allerlei soorten en maten. Hetgeen ontdekt wordt, is het topje van de ijsberg. Dat stelt Carla Vianen, coördinator onderzoek en analyse van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).

  Ontdekte zorgfraude is topje van ijsberg

  Als dagbesteding henneptoppen knippen. Het gebeurt. In het casino zorggeld vergokken ook. Net zoals het indienen van declaraties van niet geleverde zorg. Fraude in de zorg is er in allerlei soorten en maten. Hetgeen ontdekt wordt, is het topje van de ijsberg.

 • In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

  LIVEBLOG CORONA 30 APRIL

  Reageer

  In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

 • Elke gemeente maakt een inschatting van mogelijke financiële risico’s. Maar de risico’s van een pandemie heeft bijna niemand opgenomen in de risico-inventarisatie.

  ‘Focus op de 10 grootste risico’s’

  Elke gemeente maakt een inschatting van mogelijke financiële risico’s. Maar de risico’s van een pandemie heeft bijna niemand opgenomen in de risico-inventarisatie. Focus op de grootste risico’s, zo tippen deskundigen.

 • Bergen op Zoom heeft half mei het eerste college in Nederland dat via digitale weg tot stand is gekomen volgens het zogenoemde resetproces. In een perspresentatie via Teams maakte formateurs Ad Verbogt en Arjan van der Weegen de vijf wethouders bekend die de gemeente uit het financiële sores en de bestuurlijk penarie moeten trekken.

  Eerste college dat digitaal tot stand kwam

  Bergen op Zoom heeft half mei het eerste college in Nederland dat via digitale weg tot stand is gekomen volgens het zogenoemde resetproces. In een perspresentatie via Teams maakte formateurs Ad Verbogt en Arjan van der Weegen de vijf wethouders bekend die de gemeente uit het financiële sores en de bestuurlijk penarie moeten trekken.

 • © Shutterstock

  Herverdeling gemeentefonds risico nummer één

  De coronacrisis zadelt gemeenten op met een heleboel onzekerheid over hun (toekomstige) inkomsten en uitgaven. Maar nog veel meer zorgen maken ze zich over de financiële gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds.

 • Met de regeling wil het ministerie renovatieprojecten bundelen en standaardiseren. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een voorstel tenminste 150 woningen gebouwd voor 1995 omvatten. Het project moet binnen drie jaar klaar kunnen zijn

  100 miljoen voor duurzame renovatie huurwoningen

  Reageer

  Om meer woonwijken sneller en doelmatiger te verduurzamen, trekt het ministerie van Binnenlandse Zaken 100 miljoen euro uit voor de zogeheten Renovatieversneller. Door de investering in deze regeling gaat het tempo van de verduurzaming van huurwoningen omhoog en de kosten per woning omlaag, meldt minister Kajsa Ollongren.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën