of 59212 LinkedIn

Nieuws

 • De ontwikkeling van de waterschapsheffing varieert sterk per waterschap. De zuiveringsheffing steeg tussen 2015 en 2019 in Rijnland met 5,3 procent per jaar, terwijl deze in Schieland en de Krimpenerwaard in diezelfde periode met 3,1 procent per jaar daalde. De ingezetenenheffing ging het hardst omhoog in Noorderzijlvest: +9,5 procent per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het COELO.

  Grote verschillen in ontwikkeling waterschapslasten

  De ontwikkeling van de waterschapsheffing varieert sterk per waterschap. De zuiveringsheffing steeg tussen 2015 en 2019 in Rijnland met 5,3 procent per jaar, terwijl deze in Schieland en de Krimpenerwaard in diezelfde periode met 3,1 procent per jaar daalde. De ingezetenenheffing ging het hardst omhoog in Noorderzijlvest: + 9,5 procent per jaar.

 • De ledenraadpleging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) loopt bijna ten einde. Tot 1 februari kunnen de leden nog reageren op afspraken die zijn gemaakt tussen de VNG en de vakbonden over de cao gemeenten. Over twee heikele thema’s, de transitievergoeding en de werkgeversbijdrage, kunnen de leden zich niet inhoudelijk uitlaten.

  Peiling over cao-afspraken gemeenten

  De ledenraadpleging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) loopt bijna ten einde. Tot 1 februari kunnen de leden nog reageren op afspraken die zijn gemaakt tussen de VNG en de vakbonden over de cao gemeenten. Over twee heikele thema’s, de transitievergoeding en de werkgeversbijdrage, kunnen de leden zich niet inhoudelijk uitlaten.

 • De Waarderingskamer waarschuwt gemeenten ervoor dat een WOZ-waarde die hoger is dan de vraagprijs best kan kloppen. Gemeenten controleren of hun nieuwe taxaties voor de WOZ-waarden wel kloppen door ze te vergelijken met de verkoopprijzen van woningen. Als de woning nog niet verkocht is, maar wel te koop staat, vergelijken ze de taxatie met de vraagprijs Vroeger eindigde de verkoopprijs vrijwel altijd onder de vraagprijs, maar tegenwoordig ligt dat anders in gebieden met een krappe woningmarkt.

  Schrik niet van hoge taxatie woning

  De Waarderingskamer waarschuwt gemeenten ervoor dat een WOZ-waarde die hoger is dan de vraagprijs best kan kloppen. Gemeenten controleren of hun nieuwe taxaties voor de WOZ-waarden wel kloppen door ze te vergelijken met de verkoopprijzen van woningen. Als de woning nog niet verkocht is, maar wel te koop staat, vergelijken ze de taxatie met de vraagprijs. Vroeger eindigde de verkoopprijs vrijwel altijd onder de vraagprijs, maar tegenwoordig ligt dat anders in gebieden met een krappe woningmarkt.

 • Rotterdamse topambtenaren blijken een veel te rooskleurig beeld te hebben gegeven van de herontwikkeling van een gebied naast het Centraal Station. Waarschuwingen van lagere ambtenaren over de risico’s werden genegeerd. Het mislukken van het bouwproject kostte de gemeente veertig miljoen, aldus een rapport van de Rekenkamer Rotterdam.

  Dominantie topambtenaren kostte Rotterdam miljoenen

  Rotterdamse topambtenaren blijken een veel te rooskleurig beeld te hebben gegeven van de herontwikkeling van een gebied naast het Centraal Station. Waarschuwingen van lagere ambtenaren over de risico’s werden willens en wetens terzijde geschoven. Het mislukken van het bouwproject kostte de gemeente volgens de Rekenkamer Rotterdam veertig miljoen.

 • Naar verwachting komt er deze kabinetsperiode een nieuwe wet voor lokale partijen, maar ‘de voorbereiding zal enige tijd vergen’, schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). In de Wet op de politieke partijen (Wpp) moet onder andere een subsidieregeling voor lokale partijen vastgelegd worden.

  Lokale partijen krijgen voorlopig nog geen subsidie

  Naar verwachting komt er deze kabinetsperiode een nieuwe wet voor lokale partijen, maar ‘de voorbereiding zal enige tijd vergen’, schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). In de Wet op de politieke partijen (Wpp) moet onder andere een subsidieregeling voor lokale partijen vastgelegd worden.

 • Het fonds is bedoeld voor investeringen in relatief kleine- en innovatieve projecten en bedrijven die zich richten op energieopwekking, energiedistributie en energiegebruik. ABP noemt daarbij als voorbeeld waterstof en vormen van energieopslag, warmtenetten en geothermie, afvalverwerking en biomassa, laadinfrastructuur en elektrische voertuigen.

  ABP maakt geld beschikbaar voor energietransitie

  2 reacties

  Pensioenfonds ABP stelt een pot met geld beschikbaar voor investeringen in duurzame energie. Voor ABP’s Nederlands Energietransitie-fonds (ANET) wordt 50 miljoen euro gereserveerd met de mogelijkheid tot uitbreiding.

 • De aanhoudende prijsstijging in de bouw drijft gemeenten tot wanhoop. Aanbestedingen van bouwprojecten mislukken door aanbiedingen die soms wel twee keer zo hoog zijn als begroot. Maar een gemeente heeft vaak meer mogelijkheden dan ze denkt. ‘Ga gewoon met die partijen in gesprek.’

  Mislukte aanbesteding betekent niet het einde

  De aanhoudende prijsstijging in de bouw drijft gemeenten tot wanhoop. Aanbestedingen van bouwprojecten mislukken door aanbiedingen die soms wel twee keer zo hoog zijn als begroot. Maar een gemeente heeft vaak meer mogelijkheden dan ze denkt. ‘Ga gewoon met die partijen in gesprek.’

 • Het afsluitende bericht van ambtenarenpensioenfonds ABP over 2018 klinkt somber. Het laatste kwartaal, in tegenstelling tot de eerste drie kwartalen, zag een daling van de dekkingsgraad. ‘De beurzen, die in het vierde kwartaal dieprood kleurden, gooiden roet in het eten van beleggers en dus ook van ABP’, laat voorzitter Corien Wortmann-Kool weten. Het pensioen van ABP-deelnemers blijft in 2019 gelijk, maar verlaging in de volgende jaren is niet uitgesloten.

  ABP: ‘2018 eindigde in meerdere opzichten teleurstellend’

  Het bericht van ambtenarenpensioenfonds ABP over de afsluiting van 2018 klinkt somber. Het laatste kwartaal, in tegenstelling tot de eerste drie kwartalen, zag een daling van de dekkingsgraad. ‘De beurzen, die in het vierde kwartaal dieprood kleurden, gooiden roet in het eten van beleggers en dus ook van ABP’, laat voorzitter Corien Wortmann-Kool weten. Het pensioen van ABP-deelnemers blijft in 2019 gelijk, maar verlaging in de daaropvolgende jaren is mogelijk.

 • De provincie Limburg stemt alleen in met een klimaatakkoord als de plannen realistisch zijn en de concurrentiepositie van het Limburgse bedrijfsleven niet in gevaar brengen. Die voorwaarden stelt het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan de provinciale koepelorganisatie IPO

  Limburg vreest verlies werk en geld

  De provincie Limburg stemt alleen in met een klimaatakkoord als de plannen realistisch zijn en de concurrentiepositie van het Limburgse bedrijfsleven niet in gevaar brengen. Die voorwaarden stelt het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan de provinciale koepelorganisatie IPO. Een realistisch tempo, passend aangesloten op onze grensligging en zonderafbreuk te doen aan onze concurrentiepositie.’ 

 • Lelystad is een maand later dan gebruikelijk met het versturen van de ozb-aanslag. Volgens de gemeente komt dat door 'ICT-gerelateerde problemen bij het Kadaster'. Het Kadaster reageert verbaasd.

  Lelystad wijst naar Kadaster bij vertraging OZB

  Lelystad is een maand later dan gebruikelijk met het versturen van de ozb-aanslag. Volgens de gemeente komt dat door 'ICT-gerelateerde problemen bij het Kadaster'. Het Kadaster reageert verbaasd: 'Er is geen sprake van ICT-problemen.'

 • Er moet meerjarig onderzoek komen naar het effect van wijkteams op de kwaliteit van de geleverde zorg en ondersteuning. Dat stelt Sociaal Werk Nederland in een reactie op het vorige week verschenen CPB-onderzoek naar de Wmo-kosten van wijkteams.

  Meerjarig onderzoek wijkteams nodig

  Meerjarig onderzoek moet uitwijzen wat het effect van wijkteams is op de kwaliteit van de geleverde zorg en ondersteuning. Ook moet worden gekeken naar de ontwikkeling van verwijzingen en de bijbehorende kosten. Het is veel te kort door de bocht om nu te concluderen dat sociale wijkteams leiden tot een extra vraag naar Wmo-voorzieningen. ‘Daarvoor is het proces van de huidige transformatie te complex.’

 • Minister Ollongren (BZK) stelt 40 miljoen extra beschikbaar voor het geven van leningen aan vve’s om energiebesparende maatregelen te nemen. Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) groeit daarmee naar 600 miljoen euro.

  Extra 40 miljoen voor energiemaatregelen vve’s

  Minister Ollongren (BZK) stelt 40 miljoen extra beschikbaar voor het geven van leningen aan vve’s om energiebesparende maatregelen te nemen. Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) groeit daarmee naar 600 miljoen euro.

 • Er moet een vast, landelijk tarief komen voor de eenvoudige huishoudelijke hulp. Dat zou helpen om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalbaar te houden.

  Landelijke tarieven moeten Wmo betaalbaar houden

  Er zou een vast, landelijk tarief moeten komen voor de eenvoudige huishoudelijke hulp. Daarbij moet wel de mogelijkheden blijven bestaan tot verhoging, mits deze kan worden onderbouwd door aanbieders. Dat is een van de opties om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalbaar te houden.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën