of 59318 LinkedIn

Nieuws

 • Terschelling koestert het festival Oerol dat louter keurig publiek trekt, maar het is wel de vraag hoeveel evenementen het Waddeneiland verdraagt.

  Terschelling toe aan evenementenbeleid

  Terschelling koestert het festival Oerol dat louter keurig publiek trekt, maar het is wel de vraag hoeveel evenementen het Waddeneiland verdraagt. Er moet volgens burgemeester Bert Wassink snel een evenementenvisie komen.

 • Zeist begon in 2014 met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Sporthallen en kantoren tot gemalen en de kinderboerderij worden zo energiezuinig mogelijk gemaakt. Wethouder Wouter Catsburg houdt vast aan een strakke routekaart, ‘maar we hanteren ook het motto: fouten maken mag.’

  Verduurzaming: begin bij het zwembad

  Zeist begon in 2014 met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Sporthallen en kantoren tot gemalen en de kinderboerderij worden zo energiezuinig mogelijk gemaakt. Wethouder Wouter Catsburg houdt vast aan een strakke routekaart, ‘maar we hanteren ook het motto: fouten maken mag.’

 • De Amsterdamse gemeenteraad ontvangt een tweede brief naar aanleiding van de onduidelijkheid over de werkzaamheden van oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils na afloop van zijn functie. Dat zegde wethouder Touria Meliani (GroenLinks) toe. Er ontstond ophef over zijn ontslagvergoeding van 75.000 euro en dat de uren van (mogelijke) werkzaamheden voor de gemeente nadien niet zijn geregistreerd.

  Nieuwe brief over werkzaamheden Van Gils

  De Amsterdamse wethouder Touria Meliani (GroenLinks) stuurt de gemeenteraad een tweede brief naar aanleiding van de onduidelijkheid over de werkzaamheden van oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils na afloop van zijn functie. Er ontstond ophef over zijn ontslagvergoeding van 75.000 euro en over dat de uren van (mogelijke) werkzaamheden voor de gemeente nadien niet zijn geregistreerd.

 • Op financieel gebied worden gemeenten steeds afhankelijker van het rijk. Kwamen de inkomsten vóór de decentralisaties voor 40 procent uit Den Haag, inmiddels is dat opgelopen tot 70 procent. Minister Ollongren streeft naar meer gelijkwaardigheid tussen de overheidslagen.

  'Gemeenten steeds afhankelijker van het rijk’

  Op financieel gebied worden gemeenten steeds afhankelijker van het rijk. Kwamen de inkomsten vóór de decentralisaties voor 40 procent uit Den Haag, inmiddels is dat opgelopen tot 70 procent. Tot ongenoegen van gemeentelijke koepelorganisatie VNG, worden gemeenten op die manier een verlengstuk van het rijk.

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de VNG staan voortaan in nauwer contact met elkaar bij de ramingen van de bijstandsbudgetten. Daardoor moeten de effecten van de ramingen inzichtelijker worden voor gemeenten. De afspraken vloeien voort uit een advies van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) van eind vorig jaar.

  SZW transparanter over bijstandsramingen

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de VNG staan voortaan in nauwer contact met elkaar bij de ramingen van de bijstandsbudgetten. Daardoor moeten de effecten van de ramingen inzichtelijker worden voor gemeenten. De afspraken vloeien voort uit een advies van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) van eind vorig jaar.

 • De ‘deal’ met het kabinet voor de extra miljard euro voor de jeugdzorg blijft overeind. Een motie om die niet te accepteren, werd verworpen op de algemene ledenvergadering van de VNG. Het VNG-bestuur moet zich wel blijven inzetten voor een structurele verhoging van het macrobudget voor jeugdhulp.

  Gevecht om structureel extra jeugdgeld gaat door

  De ‘deal’ met het kabinet voor de extra miljard euro voor de jeugdzorg blijft staan. Een motie om die niet te accepteren, werd door een kwart van de gemeenten gesteund en daarmee verworpen. Het VNG-bestuur moet zich wel blijven inzetten voor een structurele verhoging van het macrobudget voor jeugdhulp.

 • De vraag is of de stijgende marktaandelen van particuliere verhuurders leiden tot ongewenste marktuitkomsten, bijvoorbeeld een verslechterde marktpositie van koopstarters of een hogere gemiddelde koopsom in wijken met veel particuliere verhuurders.

  Effect kopen voor verhuur onder de loep

  Eén op de twintig koopwoningen die op de markt wordt aangeboden, wordt gekocht om te verhuren. Dat blijkt uit vorige week gepresenteerd onderzoek van het Kadaster naar veranderingen in eigendomsverhoudingen op de woningmarkt, Kopen om te verhuren

 • Gemeentekoepel VNG wil de miljard euro extra voor jeugdzorg van het rijk niet afwijzen. Ook wil de VNG nu niet opnieuw met het rijk gaan onderhandelen over meer geld.

  VNG wil ‘jeugdgeldbod’ kabinet niet afwijzen

  VNG wil de miljard euro extra voor jeugdzorg van het rijk niet afwijzen. Ook wil de gemeentekoepel nu niet opnieuw met het rijk gaan onderhandelen over meer geld. Het VNG-bestuur ontraadt dan ook de motie van Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Moties van de Fryske Marren en Terschelling om gemeenten volledig te compenseren voor de extra toeloop van Wmo-cliënten vanwege het Wmo-abonnementstarief worden wel omarmd.

 • Naast de jeugdzorg, hebben gemeenten over 2018 ook flinke tekorten op de Wmo. De verwachtingen voor dit jaar zijn evenmin positief. Onder meer vanwege de aanzuigende werking van het abonnementstarief en de vergrijzing – en daarmee toenemende vraag naar ondersteuning – nemen de kosten toe.

  Ook forse tekorten op de Wmo

  Niet alleen op de jeugdzorg hebben gemeenten tekorten, ook op de Wmo zijn gemeenten vorig jaar (diep) de rode cijfers ingedoken. De verwachtingen voor dit jaar zijn evenmin positief. Onder meer vanwege de aanzuigende werking van het abonnementstarief en de vergrijzing – en daarmee toenemende vraag naar ondersteuning – nemen de kosten toe. Amsterdam hoopt op extra rijksmiddelen voor de Wmo.

 • Gemeenten krijgen komende jaren flink minder accres van het rijk. De gemeentefondsspecialisten van Frontin PAUW analyseerden de vrijdag uitgekomen meicirculaire en volgens hun berekeningen, op basis van de prognoses van de rijksoverheid, krijgen gemeenten van 2019 tot 2023 603 miljoen euro minder. En waarschijnlijk volgt er voor 2019 een verdere verlaging.

  Accres komende jaren 603 miljoen euro lager

  Gemeenten krijgen komende jaren flink minder accres van het rijk. De gemeentefondsspecialisten van Frontin PAUW analyseerden de vrijdag uitgekomen meicirculaire en volgens hun berekeningen, op basis van de prognoses van de rijksoverheid, krijgen gemeenten van 2019 tot 2023 603 miljoen euro minder. En waarschijnlijk volgt er voor 2019 een verdere verlaging.

 • Gemeenten kunnen nu subsidies aanvragen voor pilots die zij uitvoeren in het kader van het nieuwe inburgeringsstelsel. Dat meldt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) aan de Tweede Kamer in een voortgangsbrief. Beoogd wordt dat de pilots in augustus en november van start kunnen gaan.

  Subsidies voor pilots inburgering beschikbaar

  Gemeenten kunnen nu subsidies aanvragen voor pilots die zij uitvoeren in het kader van het nieuwe inburgeringsstelsel. Dat meldt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) aan de Tweede Kamer in een voortgangsbrief. Beoogd wordt dat de pilots in augustus en november van start kunnen gaan.

 • Het rijk moet de hogere vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten bekostigen. Een motie van die strekking wordt woensdag door de gemeenten Oudewater en Dordrecht ingediend op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Kabinet moet hogere vergoeding raadsleden betalen

  Niet gemeenten, maar het rijk moet de hogere vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten ophoesten. Een motie van die strekking wordt woensdag door de gemeenten Oudewater en Dordrecht ingediend op de algemene ledenvergadering van gemeentekoepel VNG.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën