of 64707 LinkedIn

Nieuws

 • Met name de hogere uitstroom uit de Wsw en de coronacompensatie van 140 miljoen euro hebben vorig jaar geleid tot een gunstiger financieel resultaat van sw-bedrijven.

  Financiële situatie sw-bedrijven verbetert

  Over het algemeen is de financiële positie van de 76 sociale werk-bedrijven in 2020 verbeterd. Dat is grotendeels het gevolg van een hogere uitstroom van medewerkers die er op grond van de Wet sociale Werkvoorziening (Wsw) werken. Dat blijkt uit een door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerde quickscan. De Tweede Kamerleden Evert Jan Slootweg (CDA) en Bart van Kent (SP) hadden om zo’n onderzoek gevraagd.

 • Centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s ontvangen de komende twee jaar in totaal 24 miljoen extra om het lesaanbod voor inburgeraars zeker te stellen. Dat schrijft staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

  24 miljoen extra voor lesaanbod inburgering

  Centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s ontvangen de komende twee jaar in totaal 24 miljoen extra om het lesaanbod voor inburgeraars zeker te stellen. Dat schrijft staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

 • Gemeenten willen inrichting en beheer van de openbare ruimte graag integraal aanpakken, maar hun huidige werkwijze is nog sterk verkokerd. De kosten zijn leidend. Maar de switch om de gebruikers- en beleefwaarde centraler te stellen lijkt aanstaande.

  Duurzamer gemeentelijk beheer vaak nog wensdroom

  Gemeenten willen inrichting en  beheer van de openbare ruimte graag integraal aanpakken, maar hun huidige werkwijze is nog sterk verkokerd. De kosten zijn leidend. Maar de switch om de gebruikers- en beleefwaarde centraler te stellen lijkt aanstaande.

 • Gezinnen met een eigen woning zijn in 2022 gemiddeld 9 euro meer kwijt aan waterschapsbelasting.

  Klimaatverandering stuwt waterschapsbelasting op

  Gezinnen met een eigen woning zijn in 2022 gemiddeld 9 euro meer kwijt aan waterschapsbelasting. De lastenverhoging houdt met name verband met de extra maatregelen die waterschappen moeten nemen om de gevolgen van hevige regen en droge periodes te kunnen opvangen.

 • Vier maanden na de overstromingen in Limburg klinkt kritiek op de schaderegeling van de overheid. "Er is nog geen cent uitgekeerd", verklaarde burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer.

  Limburgse gemeenten hebben nog geen cent gezien

  1 reactie

  Vier maanden na de overstromingen in Limburg klinkt kritiek op de schaderegeling van de overheid. 'Er is nog geen cent uitgekeerd', verklaarde burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer.

 • De Rotterdamse gemeenteraad wil graag doorgaan met de gebiedsontwikkeling Feyenoord City in Rotterdam-Zuid, ook als er geen nieuw voetbalstadion komt. Dat werd duidelijk na een raadsdebat donderdagmiddag.

  Oppositie Rotterdam voelt zich 'belazerd door Feyenoord'

  4 reacties

  De Rotterdamse gemeenteraad wil graag doorgaan met de gebiedsontwikkeling Feyenoord City in Rotterdam-Zuid, ook als er geen nieuw voetbalstadion komt. Dat werd duidelijk na een raadsdebat donderdagmiddag.

 • © Shutterstock

  ‘Meer geld nodig voor lokale klimaatplannen’

  De schijnwerpers op de klimaattop in Glasgow waren gericht op Joe Biden, Boris Johnson en Mark ‘actie-actie-actie’ Rutte, niet op wethouder Marieke Schouten van Nieuwegein. Zij was er wel degelijk. ‘Steden zijn de eerste overheid en daar komt uiteindelijk 90 procent van het klimaatbeleid tot uitvoering. Neem ons dus serieus.’

 • Amsterdamse huiseigenaren krijgen alsnog de gelegenheid over te stappen op eeuwigdurende erfpacht onder gunstige voorwaarden. De groep van 15 procent van de erfpachters die nog geen aanvraag deed, oftewel zo'n 30.000 'spijtoptanten', krijgt daarvoor zes maanden de tijd, schrijft wethouder Marieke van Doorninck (Erfpacht) woensdag aan de raad.

  Amsterdamse erfpachters kunnen toch gunstig afkopen

  Reageer

  Amsterdamse huiseigenaren krijgen alsnog de gelegenheid over te stappen op eeuwigdurende erfpacht onder gunstige voorwaarden. De groep van 15 procent van de erfpachters die nog geen aanvraag deed, oftewel zo'n 30.000 "spijtoptanten", krijgt daarvoor zes maanden de tijd, schrijft wethouder Marieke van Doorninck (Erfpacht) woensdag aan de raad.

 • Gemeenten, rijk noch Jeugdzorg Nederland hebben gehoor gegeven aan het ultimatum van de vakbonden. Die eisen dat er extra geld komt voor loonsverhoging voor jeugdzorgmedewerkers. Donderdag leggen jeugdzorgmedewerkers het werk neer. Meer stakingen staan op stapel.

  Medewerkers jeugdzorg leggen werk neer

  Aan het ultimatum van de vakbonden aan gemeenten, rijk en werkgevers in de jeugdzorg is geen gehoor gegeven. Geen van de partijen wil met extra geld over de brug komen waarmee de door de bonden geëiste loonsverhoging kan worden geregeld. Donderdag leggen jeugdzorgmedewerkers het werk neer. Als er niets gebeurt, volgen later deze maand meer stakingen.

 • Er is voor no cure no pay-bedrijven een financiële prikkel om zoveel mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen woz-beschikkingen, ook als die weinig kans van slagen hebben. Uit een rapport van onderzoeksinstituut Coelo blijkt dat er sprake is van een interessant verdienmodel voor commerciële bedrijven.

  No cure no pay bij woz is verdienmodel

  Er is voor no cure, no pay-bedrijven een financiële prikkel om zoveel mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen woz-beschikkingen, ook als die weinig kans van slagen hebben. Uit een rapport van onderzoeksinstituut Coelo blijkt dat er sprake is van een interessant verdienmodel voor commerciële bedrijven.

 • Ruim de helft van de gemeenteambtenaren kan leven met de nieuwe cao. Een peiling van Binnenlands Bestuur wijst uit dat het bereikte principeakkoord tussen vakbonden en werkgevers bijval geniet van 57 procent van de ambtenaren.

  Gros ambtenaren stemt in met cao gemeenten

  Ruim de helft van de gemeenteambtenaren kan leven met de nieuwe cao. Een peiling van Binnenlands Bestuur wijst uit dat het bereikte principeakkoord tussen vakbonden en werkgevers bijval geniet van 57 procent van de ambtenaren.

 • ‘Wij vragen om oog te hebben voor de huidige gemeenten die nu al jaren tekort worden gedaan.’

  Centrumsteden: vaart achter herverdeling

  Vooruit met die geit. Twaalf 100.000+ gemeenten en Helmond dringen er bij demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op aan de herverdeling van het gemeentefonds gewoon per 1 januari 2023 te laten ingaan. ‘Wij vragen om oog te hebben voor de huidige gemeenten die nu al jaren tekort worden gedaan.’

 • Als gemeenten of rijk niet snel extra geld voor de jeugdzorg vrijmaken, kunnen de werkgevers jeugdzorg niet met een nieuw loonbod komen. Dat stelt Jeugdzorg Nederland in een reactie op het ultimatum van de vakbonden.

  Ultimatum over jeugdzorg maakt geen indruk

  Als gemeenten of rijk niet snel met extra geld voor de jeugdzorg over de brug komen, kunnen de werkgevers jeugdzorg niet met een nieuw loonbod komen. Alleen als gemeenten en/of rijk concreet investeren in de jeugdzorg, kan over extra loonsverhoging voor 2022 voor jeugdzorgmedewerkers worden gesproken.

 • Vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en FDO-MHA en werkgevers VNG en WSGO hebben een principeakkoord voor een cao gemeenten bereikt. Gemeenteambtenaren krijgen er 1,5 procent bij per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022. Die cao loopt tot 1 januari 2023. Opvallend is de ‘bonus’ van 1200 euro bruto naar rato dienstverband die in de loop van 2022 (eenmalig) wordt uitgekeerd.

  Principeakkoord cao gemeenten

  De vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en FDO-MHA en de werkgevers VNG en WSGO hebben een principeakkoord voor een nieuwe cao gemeenten bereikt. Gemeenteambtenaren krijgen er 1,5 procent bij per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022. Die cao loopt tot 1 januari 2023. Opvallend is de ‘bonus’ van 1200 euro bruto naar rato dienstverband die in de loop van 2022 (eenmalig) wordt uitgekeerd.

 • Instellingen en organisaties in de veertien gemeenten die onder de Veiligheidsregio Twente vallen, kunnen financiële steun aanvragen bij de veiligheidsregio voor de controle van coronatoegangsbewijzen. Het bedrag dat beschikbaar is verschilt per gemeente, maar ligt zo tussen de 250 euro en 500 euro. Met dat geld kunnen zij extra controleurs aanstellen.

  Veiligheidsregio Twente ondersteunt toegangscontrole

  Reageer

  Instellingen en organisaties in de veertien gemeenten die onder de Veiligheidsregio Twente vallen, kunnen financiële steun aanvragen bij de veiligheidsregio voor de controle van coronatoegangsbewijzen. Het bedrag dat beschikbaar is verschilt per gemeente, maar ligt zo tussen de 250 euro en 500 euro. Met dat geld kunnen zij extra controleurs aanstellen.