of 59794 LinkedIn

Nieuws

 • Nederlandse financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen, lopen grote risico’s op honderden miljarden euro’s aan investeringen en financieringen door verlies aan biodiversiteit. Die risico’s moeten beter in kaart worden gebracht. Dat concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving en Den Nederlandsche Bank in een gezamenlijk rapport.

  Biodiversiteit is een financieel risico

  Nederlandse financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen, lopen grote risico’s op honderden miljarden euro’s aan investeringen en financieringen door verlies aan biodiversiteit. Die risico’s moeten beter in kaart worden gebracht. Dat concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving en Den Nederlandsche Bank in een gezamenlijk rapport.

 • De gemeente Den Haag heeft in 192 gevallen dubbele uitbetalingen gedaan in het kader van de coronasteun voor getroffen ondernemers. Het gaat om een bedrag van 285.037 euro, schrijven burgemeester en wethouders zaterdag aan de gemeenteraad. Zij schrijven die fout te betreuren en verontschuldigingen te zullen aanbieden aan de ondernemers.

  Haagse ondernemers kregen Tozo dubbel

  Reageer

  De gemeente Den Haag heeft in 192 gevallen dubbele uitbetalingen gedaan in het kader van de coronasteun voor getroffen ondernemers. Het gaat om een bedrag van 285.037 euro, schrijven burgemeester en wethouders zaterdag aan de gemeenteraad. Zij schrijven die fout te betreuren en verontschuldigingen te zullen aanbieden aan de ondernemers.

 • De coronacrisis kan voor de gemeente Amsterdam dit jaar leiden tot 350 miljoen euro aan kosten. De impact van corona op de begroting van de hoofdstad kan volgend jaar oplopen tot 285 miljoen euro. Dat meldt wethouder Victor Everhardt (financiën) in een zogenoemd statusrapport over de coronacrisis. Eerder werd geschat dat het om een begrotingstekort van 261 miljoen euro zou gaan in 2020.

  Corona kost Amsterdam honderden miljoenen

  Reageer

  De coronacrisis kan voor de gemeente Amsterdam dit jaar leiden tot 350 miljoen euro aan kosten. De impact van corona op de begroting van de hoofdstad kan volgend jaar oplopen tot 285 miljoen euro. Dat meldt wethouder Victor Everhardt (financiën) in een zogenoemd statusrapport over de coronacrisis. Eerder werd geschat dat het om een begrotingstekort van 261 miljoen euro zou gaan in 2020.

 • Financiële problemen van gemeenten leiden tot toenemende spanningen tussen raad en college en binnen colleges. De Wethoudersvereniging maakt zich daar grote zorgen over. Het rijk moet gemeenten ruimhartiger compenseren.

  Tekorten gemeenten leiden tot bestuurlijke spanningen

  Gemeenten moeten ruimer worden gecompenseerd voor de tekorten in het sociaal domein en de uitgaven die ze moeten maken vanwege de coronacrisis. De financiële problemen, die voor de coronacrisis al groot waren, leiden tot toenemende spanningen tussen raad en college en binnen colleges. De Wethoudersvereniging maakt zich daar grote zorgen over.

 • Het rijk moet met extra geld voor gemeenten over de brug komen. Om de noodzaak daartoe extra geld kracht bij te zetten, is het initiatief #gemeenteninnood gestart.

  Gemeenten willen minstens twee miljard van het rijk

  Het water staat gemeenten aan de lippen door onder meer de tekorten in het sociaal domein en de te geringe omvang van het gemeentefonds. Gemeenten willen minimaal twee miljard euro extra van het rijk om de ergste nood te ledigen. Om de noodzaak tot de extra miljarden kracht bij te zetten, roept het initiatief #gemeenteninnood alle gemeenten op een korte video op te nemen, waarin (de gevolgen van) de financiële tekorten van gemeenten duidelijk worden gemaakt.

 • Almere gaat door met het organiseren van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, die in 2022 in de Flevolandse gemeente wordt gehouden. De raad van Almere heeft dat donderdagavond besloten met 31 stemmen voor en 14 stemmen tegen.

  Almere zet Floriade 2022 door

  1 reactie

  Almere gaat door met het organiseren van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, die in 2022 in de Flevolandse gemeente wordt gehouden. De raad van Almere heeft dat donderdagavond besloten met 31 stemmen voor en 14 stemmen tegen.

 • Door negen miljoen te investeren in voedselbanken, zou Nederland 60 miljoen uit een Europees fonds kunnen ontvangen. Toch gebeurt dat tegen de zin van het CDA en de ChristenUnie niet.

  Europese miljoenen voor voedselbanken onbenut

  Door negen miljoen te investeren in voedselbanken, zou Nederland 60 miljoen uit een Europees fonds voor de ondersteuning van voedselbanken kunnen ontvangen. Toch gebeurt dat tegen de zin van het CDA en de ChristenUnie niet.

 • De twee planbureaus hebben tal van beleidsopties geanalyseerd om armoede tegen te gaan. In het donderdag verschenen rapport Kansrijk Armoedebeleid staan zowel mogelijkheden voor de korte als lange termijn.

  Armoede bestrijden kost geld en banen

  3 reacties

  De armoede in Nederland zal in de toekomst met een kwart toenemen als er geen andere maatregelen worden getroffen. Die toename is waarschijnlijk nog groter als de gevolgen van de coronacrisis duidelijk zijn, melden het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Minder armoede is mogelijk, maar dat kost geld en banen.

 • Gemeenten en de bouwsector willen dat er met het rijk verregaande afspraken worden gemaakt om forse investeringen te doen. Door anticyclisch te investeren in de bouw van 90.000 woningen per jaar worden de achterstanden ingehaald en kan Nederland sneller uit een crisis komen. Dat pleidooi houdt de Woningbouwalliantie, een samenwerking van gemeenten, marktpartijen uit de bouw, ontwikkelaars en woningcorporaties.

  Bouwinvesteringen moeten crisis verzachten

  Gemeenten en de bouwsector willen dat er met het rijk verregaande afspraken worden gemaakt om forse investeringen te doen. Door anticyclisch te investeren in de bouw van 90.000 woningen per jaar worden de achterstanden ingehaald en kan Nederland sneller uit een crisis komen. Dat pleidooi houdt de Woningbouwalliantie, een samenwerking van gemeenten, marktpartijen uit de bouw, ontwikkelaars en woningcorporaties.

 • Gemeenten verkopen grond en zijn de afgelopen jaren passiever geweest met aankopen. Ze hebben half zo veel grond in hun bezit als na de vorige crisis, becijfert Deloitte, en zijn daarom minder kwetsbaar bij een eventuele volgende vastgoedcrisis. Wel adviseert Deloitte om te voorkomen dat de bouw te ver wegzakt.

  Gemeenten minder kwetsbaar voor vastgoedcrisis

  Gemeenten verkochten de afgelopen jaren grond en zijn passiever geweest met het aankopen. Ze hebben half zo veel grond in hun bezit als net na de vorige crisis, becijfert Deloitte, en ze kunnen daarom een kleiner verlies verwachten bij een eventuele volgende vastgoedcrisis. Wel adviseert Deloitte om te voorkomen dat de bouw te ver wegzakt.

 • Het gemeentefonds moet niet worden gerepareerd, maar totaal geherstructureerd. Met deze oproep gaat de begin maart gestarte revolte van de Enschedese raad een nieuwe fase in.

  Gemeentefonds moet helemaal op de schop

  Gemeenten moeten zich niet laten uitspelen in de strijd om extra geld om begrotingstekorten te dekken. Ze moeten zich verenigen en eisen dat het gemeentefonds niet wordt gerepareerd, maar totaal wordt geherstructureerd. Met deze oproep is de begin maart gestarte revolte van de Enschedese raad een nieuwe fase ingegaan.

 • De grote steden krijgen de komende vier jaar 116 miljoen euro om het nijpende lerarentekort tegen te gaan. Ze krijgen bovendien toestemming om als het niet anders kan mensen zonder lesbevoegdheid voor de klas te zetten, meldt onderwijsminister Arie Slob.

  Meer geld voor grote steden tegen lerarentekort

  Reageer

  De grote steden krijgen de komende vier jaar 116 miljoen euro om het nijpende lerarentekort tegen te gaan. Ze krijgen bovendien toestemming om als het niet anders kan mensen zonder lesbevoegdheid voor de klas te zetten, meldt onderwijsminister Arie Slob.

 • Het budget voor gemeenten moet worden verhoogd met één miljard euro. Daarvoor pleit Eric van der Burg, voorzitter van Sociaal Werk Nederland.

  Gemeenten moeten miljard euro erbij krijgen

  Het budget voor gemeenten moet worden verruimd met één miljard euro. Daarvoor pleit Eric van der Burg, voorzitter van Sociaal Werk Nederland. Er mag onder geen beding worden bezuinigd op het sociaal werk, dat tijdens de coronacrisis zijn waarde meer dan ooit heeft bewezen. Ook de komende tijd is het alle hens aan dek voor de sociaal werkers.

 • Vijftien burgemeesters roepen het kabinet op tot een sociaal offensief om (verdere) tweedeling in de vijftien steden tegen te gaan. Dat doen zij in een manifest dat dinsdagochtend aan het kabinet wordt overhandigd.

  Sociaal offensief tegen tweedeling steden

  Actie en geld. Dat verwachten de vijftien burgemeesters die in een manifest het kabinet hebben opgeroepen tot een sociaal offensief om (verdere) tweedeling in de vijftien steden tegen te gaan. Het manifest wordt dinsdagochtend aan het kabinet overhandigd.

 • Het rijk moet gemeenten extra geld geven, zodat die niet hoeven te bezuinigingen. Daarvoor is de Renkumse wethouder Marinka Mulder (financiën, PvdA) de actie #StopLokaleBezuinigingen gestart.

  Stop gemeentelijke bezuinigingen

  De Renkumse wethouder van financiën, Marinka Mulder (PvdA), is de actie #StopLokaleBezuinigingen gestart. Het is een aanvulling op de vele brandbrieven waarin diverse gemeenten en regio’s recent pleiten voor meer rijksgeld. ‘Ik hoop op een bombardement aan reacties van alle sectoren die last hebben van gemeentelijke bezuinigingen.’ En op meer geld van het rijk.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën