of 59123 LinkedIn

Nieuws

 • Afgelopen jaar hebben 26 gemeenten (in totaal meer dan 360.000 koopwoningen) een onvoldoende gekregen voor het vaststellen van de WOZ-waarde. In de afgelopen vier jaar zijn bijna honderd gemeenten (in totaal anderhalf miljoen koopwoningen) door de Waarderingskamer op de vingers getikt.

  Onvoldoende gemeenten voor vaststellen WOZ-waarde

  3 reacties

  Afgelopen jaar hebben 26 gemeenten (in totaal meer dan 360.000 koopwoningen) een onvoldoende gekregen voor het vaststellen van de WOZ-waarde. In de afgelopen vier jaar zijn bijna honderd gemeenten (in totaal anderhalf miljoen koopwoningen) door de Waarderingskamer op de vingers getikt.

 • De lumpsum-financiering van de jeugdhulp en de Wmo belemmert de transformatie in Noordoost-Brabant. Dat blijkt uit evaluatierapporten.

  Bekostiging belemmert innovatie jeugd en Wmo

  De lumpsum-financiering van de jeugdhulp en de Wmo heeft de innovatie in de regio Noordoost-Brabant belemmerd. De systematiek leidt ook tot het afschuiven van ‘zwaardere’ cliënten en wachtlijsten. Dat blijkt uit evaluatierapporten.

 • De inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering in 25 Noord-Hollandse gemeenten staat onder druk. Drie grote aanbieders weigeren akkoord te gaan met door de gemeenten gestelde aanbestedingscriteria, waaronder de tarieven die onder de kostprijs liggen.

  Gemeenten willen jeugdhulp onder kostprijs inkopen

  De inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering in 25 Noord-Hollandse gemeenten staat onder grote druk. Drie grote aanbieders weigeren akkoord te gaan met door de gemeenten gestelde criteria. Zij hebben niet op de opdracht ingetekend voor de zorgverlening vanaf 2019. De gemeenten bieden tarieven die onder de kostprijs liggen, stelt de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. De politiek eist opheldering.

 • Het lukt de provincie Utrecht wederom niet om de jaarrekening over 2017 op tijd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken te sturen. 1 oktober is de deadline. Eerder moest de provincie al rekenen op genade van de minister toen bleek dat de deadline van 15 juli niet gehaald zou worden. De provincie riskeert een tijdelijke stop van het provinciefonds en gevolgen voor de vaststelling van specifieke uitkeringen.

  Provincie Utrecht wederom te laat met jaarrekening

  Het lukt de provincie Utrecht wederom niet om de jaarrekening van 2017 op tijd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken te sturen. 1 oktober is de deadline. Eerder moest de provincie al rekenen op genade van de minister toen bleek dat de deadline van 15 juli niet gehaald zou worden. De provincie riskeert een tijdelijke stop van het provinciefonds en gevolgen voor de vaststelling van specifieke uitkeringen.

 • Er is volgens de onderzoekers Kantor Public weinig behoefte aan informatie over Brexit. Het blijft in hun ogen een ver-van-je-bed-show. ‘Een overgrote meerderheid heeft helemaal geen (43 procent) of slechts een beetje (48 procent) behoefte aan informatie. Slechts één op de tien Nederlanders heeft veel behoefte aan informatie en dan voornamelijk over de nieuwe relatie met het VK en de economische gevolgen van Brexit.

  Brexit laat veel burgers koud

  Slechts vier procent van de Nederlanders maakt zich veel persoonlijke zorgen over de gevolgen van Brexit. Zorgen die zijn noemen hebben vooral te maken met de gevolgen voor de Nederlandse economie en reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK). 

 • De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) schrijft in een reactie op het wetsvoorstel Wet versterking decentrale rekenkamers dat ze vinden dat raadsleden toch welkom zijn in een rekenkamer. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken stelt in het wetsvoorstel voor dat elke gemeente een onafhankelijke rekenkamer moet hebben, dus zonder raadsleden erin. De NVRR, tot voor kort voorstander van zo’n model, steunt de minister daarin niet langer.

  Raadslid toch welkom in rekenkamer

  De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) komt terug op haar oorspronkelijke standpunt dat raadsleden geen lid meer zouden mogen zijn van een lokale rekenkamer. Zolang de meerderheid maar uit externen bestaat, is het geen probleem.

 • De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) heeft over de eerste zes maanden van dit jaar 58,5 miljoen euro winst gemaakt. Dat maakt de NWB bekend in het halfjaarbericht 2018. De mindere winst wordt in belangrijke mate veroorzaakt door hogere bedrijfskosten, een lager renteresultaat en een lager financieringsvolume.

  Waterschapsbank voelt hete adem investeerders

  De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) heeft over de eerste zes maanden van dit jaar 58,5 miljoen euro winst gemaakt. Dat is bijna 6 miljoen euro – 9 procent – minder dan in dezelfde periode vorig jaar. 

 • De jeugdzorg kan voorlopig niet rekenen op extra geld. Jeugdzorgwerkers die zich in Den Haag hebben verzameld om verantwoordelijk minister Hugo de Jonge ertoe te bewegen driekwart miljard euro meer voor hen uit te trekken, hebben te horen gekregen dat dat er niet in zit.

  Geen extra geld voor jeugdzorg

  Reageer

  De jeugdzorg kan voorlopig niet rekenen op extra geld. Jeugdzorgwerkers die zich in Den Haag hebben verzameld om verantwoordelijk minister Hugo de Jonge ertoe te bewegen driekwart miljard euro meer voor hen uit te trekken, hebben te horen gekregen dat dat er niet in zit.

 • De kredietvraag van decentrale overheden stijgt. Daarentegen blijft de verwachte toename van de vraag vanuit de corporatiesector achter. Dat blijkt uit het halfjaarbericht 2018 van BNG Bank.

  Lagere nettowinst BNG Bank

  Het eerste halfjaar van 2018 bedroeg de nettowinst van BNG Bank 207 miljoen euro, een daling van 35 miljoen euro ten opzichte van het eerste halfjaar 2017.

 • Twee op de vijf gezinnen op Bonaire leven in armoede

  Ombudsman: ‘Armoede op Bonaire onacceptabel'

  ‘Ronduit onacceptabel’, zo noemt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen het feit dat twee van de vijf gezinnen op Bonaire in armoede leven. ‘Dit zijn mensen met een Nederlands paspoort die onder omstandigheden moeten leven die gewoon niet in ons land thuishoren.’

 • Het Krachtwijkenprogramma waarmee een impuls gegeven moest worden aan de leefbaarheid van achterstandwijken, heeft wel degelijk effect gehad, zo stellen omgevingseconomen Hans Koster en Jos van Ommeren van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze weerspreken daarmee de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat stelde dat het programma nauwelijks invloed heeft gehad.

  Investeren in krachtwijken heeft wel degelijk effect

  Het Krachtwijkenprogramma waarmee een impuls gegeven moest worden aan de leefbaarheid van achterstandwijken, heeft wel degelijk effect gehad, zo stellen omgevingseconomen Hans Koster en Jos van Ommeren van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze weerspreken daarmee de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat stelde dat het programma nauwelijks invloed heeft gehad.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën