of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Nu het economisch weer beter gaat en de broekriem is aangehaald, hebben de gemeenten Drimmelen en Houten na 2017 allebei geld over. In beide gemeenten is besloten dat inwoners dat in hun portemonnee mogen gaan merken.

  Gemeenten met overschotten boeken geld terug

  Nu het economisch weer beter gaat en de broekriem is aangehaald, hebben de gemeenten Drimmelen en Houten na 2017 allebei geld over. In beide gemeenten is besloten dat inwoners dat in hun portemonnee mogen gaan merken.

 • De vakbonden en de Unie van Waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een cao voor de waterschappen. In drie jaar tijd stijgen de salarissen met met 7,5 procent. Daar bovenop krijgen de ambtenaren bij de waterschappen eenmalig 500 euro.

  Ambtenaren waterschap krijgen er 7,5 procent bij

  De vakbonden en de Unie van Waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een cao voor de waterschappen. In drie jaar tijd stijgen de salarissen met met 7,5 procent. Daar bovenop krijgen de ambtenaren bij de waterschappen eenmalig 500 euro.

 • Gemeenten hebben ingestemd met de eenmalige ‘stroppenpot’ voor gemeenten met grote tekorten op de jeugdhulp en Wmo. Dat is woensdag duidelijk geworden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Gemeenten akkoord met stroppenpot

  Gemeenten hebben ingestemd met de zogeheten ‘stroppenpot’ voor gemeenten met grote tekorten op de jeugdhulp en Wmo. Gemeenten hebben massaal tegen de invoering van het Wmo-abonnementstarief gestemd.

 • Gemeenten gaan akkoord met het Interbestuurlijk Programma (IBP), maar niet met de zinsnede erin dat ze afzien van verdere compensatie voor tekorten in het sociaal domein. Zonder Haagse tegemoetkoming zeggen ze niet in staat te zijn te investeren in het gezamenlijk oppakken van grote maatschappelijke opgaven.

  Gemeenten: rijk moet tekorten sociaal domein bijpassen

  Gemeenten gaan akkoord met het Interbestuurlijk Programma (IBP), maar niet met de zinsnede erin dat ze afzien van verdere compensatie voor tekorten in het sociaal domein. Zonder Haagse tegemoetkoming zeggen ze niet in staat te zijn te investeren in het gezamenlijk oppakken van grote maatschappelijke opgaven.

 • Het accres is van gemeenten en zij bepalen waar het aan wordt uitgegeven. Dat stelde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken woensdag op het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Ollongren: ‘Handen af van accres’

  Het accres is van gemeenten. Zij bepalen waar het aan wordt uitgegeven, niet ministers of staatssecretarissen. Dat stelde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken woensdag op het jaarcongres van gemeentekoepel VNG.

 • Tientallen gemeentebesturen hebben plannen om in de komende jaren woningen van het aardgas af te koppelen. Dat blijkt uit een analyse van de coalitieakkoorden door de NOS. De omroep telde zeker 41 gemeenten die afspraken hebben gemaakt over wonen zonder aardgas. Het gaat in totaal om tienduizenden woningen in ruim zeventig wijken.

  Gemeenten maken begin met aardgasloos wonen

  2 reacties

  Tientallen gemeentebesturen hebben plannen om in de komende jaren woningen van het aardgas af te koppelen. Dat blijkt uit een analyse van de coalitieakkoorden door de NOS. De omroep telde zeker 41 gemeenten die afspraken hebben gemaakt over wonen zonder aardgas. Het gaat in totaal om tienduizenden woningen in ruim zeventig wijken.

 • De hoge ambities van het Amsterdamse Project 1012 zijn niet waargemaakt. Dat schrijft de Amsterdamse rekenkamer in een zeer kritisch rapport. Het project, dat begon in 2009, moest de criminele infrastructuur aanpakken en postcodegebied 1012 van Amsterdam economisch verbeteren. Inmiddels is een groot deel van de geplande https://mapgap.nl/1012 afgerond en de evaluatie van de rekenkamer is niet mis. ‘Het is de overheid dus niet gelukt.’

  Onvoldoende verbetering oude binnenstad Amsterdam

  De hoge ambities van het Amsterdamse Project 1012 zijn niet waargemaakt. Dat schrijft de Amsterdamse rekenkamer in een uiterst kritisch rapport. Het project, dat begon in 2009, moest de criminele infrastructuur aanpakken en postcodegebied 1012 van Amsterdam economisch verbeteren. Inmiddels is een groot deel van de geplande activiteiten afgerond en de evaluatie van de rekenkamer is niet mis. ‘Het is de overheid dus niet gelukt.’

 • De VNG ontraadt de motie van meer dan dertig gemeenten om pas deel- of uitwerkingsakkoorden in het sociaal domein met het rijk af te sluiten, als het rijk voldoende budget voor de bijstand beschikbaar stelt en de tekorten over 2016 en 2017 op het bijstandsbudget compenseert.

  VNG: tekorten BUIG mogen IBP niet blokkeren

  Het VNG-bestuur ontraadt de motie van ruim dertig gemeenten om pas deel- of uitwerkingsakkoorden in het sociaal domein met het rijk af te sluiten, als het rijk voldoende budget voor de bijstand beschikbaar stelt en de tekorten over 2016 en 2017 op het bijstandsbudget compenseert.

 • Rijksambtenaren krijgen er tot en met 2020 7 procent aan salaris bij. De vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF hebben met de werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao rijk.

  7 procent erbij voor rijksambtenaren

  Rijksambtenaren krijgen er tot en met 2020 7 procent aan salaris bij. De vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF hebben met de werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao rijk.

 • De luchtkwaliteit in alle Nederlandse binnensteden zal eind dit jaar voldoen aan de Europese waarden. Dat blijkt uit nieuwe prognoses, meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

  Extra impuls voor luchtkwaliteit binnensteden

  2 reacties

  De luchtkwaliteit in alle Nederlandse binnensteden zal eind dit jaar voldoen aan de Europese waarden. Dat blijkt uit nieuwe prognoses, meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

 • Het IPO, de koepelorganisatie van de provincies, wijst de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën in een brief op de belangen die worden geschaad als het kabinet te hard roept dat de Nederlandse afdrachten aan de EU te hoog zijn. De focus ligt daarbij veel te eenzijdig op de uitgavenkant.

  Provincies vrezen mislopen Europese investeringen

  Het kabinet richt zich in de ogen van de provincies wat al te eenzijdig op verlaging van de Nederlandse afdrachten aan de Europese Unie. Ze wijzen erop dat elke euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) leidt tot een investering in de regionale economie van ruim 3 euro.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën