of 59147 LinkedIn

Nieuws

 • Verzekeraars bepalen op basis van de postcode hoe hoog de premie voor een inboedelverzekering moet zijn. Mensen die in een buurt wonen met veel inbraken, brand en huurhuizen betalen meer dan bewoners van villawijken. Inwoners van Den Haag en Heerlen betalen de hoofdprijs.

  Verzekeringspremies hoger in achterstandswijken

  Verzekeraars bepalen op basis van de postcode hoe hoog de premie voor een inboedelverzekering moet zijn. Mensen die in een buurt wonen met veel inbraken, brand en huurhuizen betalen meer dan bewoners van villawijken. Inwoners van Den Haag en Heerlen betalen de hoofdprijs. 

 • 77 van de 88 gemeenten die geld uit de ‘stroppenpot’ voor tekorten op de Wmo en jeugdzorg wilden hebben, krijgen geld. Zij hebben samen een tekort van een krappe 490 miljoen euro. Er is (eenmalig) 200 miljoen euro beschikbaar.

  Venlo krijgt meeste geld uit ‘stroppenpot’

  Van de 88 gemeenten die geld uit de ‘stroppenpot’ hadden aangevraagd ter dekking van de tekorten op de Wmo en jeugdzorg, krijgen 77 gemeenten geld. Zij hebben samen een tekort van een krappe 490 miljoen euro. Er is eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar.

 • Het was al aangekondigd in het college-akkoord, maar nu gaat het er echt van komen. Parkeren op straat in het centrum van Amsterdam wordt vanaf april volgend jaar fors duurder: 7,50 euro per uur. Nu is dat nog 5 euro. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de parkeertarieven omhoog gaan.

  Parkeertarieven centrum A'dam 50 procent hoger

  4 reacties

  Het was al aangekondigd in het college-akkoord, maar nu gaat het er echt van komen. Parkeren op straat in het centrum van Amsterdam wordt vanaf april volgend jaar fors duurder: 7,50 euro per uur. Nu is dat nog 5 euro. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de parkeertarieven omhoog gaan.

 • Het eigen vermogen van provincies steeg in 2017 van 16,1 miljard naar 16,9 miljard euro. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat alle provincies samen 6,1 miljard euro aan baten hadden, 5,3 miljard euro aan lasten, en zo uitkwamen op een positief saldo van 0,8 miljard euro. Er zijn grote verschillen tussen de provincies.

  Eigen vermogen provincies herstelt zich verder

  Het eigen vermogen van provincies steeg in 2017 van 16,1 miljard naar 16,9 miljard euro. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat alle provincies samen 6,1 miljard euro aan baten hadden, 5,3 miljard euro aan lasten, en zo uitkwamen op een positief saldo van 0,8 miljard euro. Er zijn grote verschillen tussen de provincies.

 • Provincies blijven in elk geval tot 2022 schade die veroorzaakt is door een wolf vergoeden. Dat geldt zowel voor beroepsmatige veehouders als voor hobbydierhouders. Dat staat volgens Gedeputeerde Staten van Gelderland in het nieuwe wolvenplan dat door de gezamenlijke provincies is gemaakt.

  Provincies blijven wolvenschade nog vergoeden

  Provincies blijven in elk geval tot 2022 schade die veroorzaakt is door een wolf vergoeden. Dat geldt zowel voor beroepsmatige veehouders als voor hobbydierhouders. Dat staat volgens Gedeputeerde Staten van Gelderland in het nieuwe wolvenplan dat door de gezamenlijke provincies is gemaakt.

 • Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad heeft dinsdag per aangetekende brief aan gezondheidsminister Bruno Bruins nog eens alarm geslagen over het bankroet van het ziekenhuis in deze gemeente.

  Lelystad slaat alarm om bankroet ziekenhuis

  1 reactie

  Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad heeft dinsdag per aangetekende brief aan gezondheidsminister Bruno Bruins nog eens alarm geslagen over het bankroet van het ziekenhuis in deze gemeente.

 • De rijksoverheid heeft een rekentool gepubliceerd die gemeenten meer inzicht verschaft in de totstandkoming van hun bijstandsbudgetten. De verdeelwijze van die budgetten is in het model voor 2019 verder verfijnd doordat rekening wordt gehouden met de gemiddelde betaalde uitkering per type bijstandsafhankelijk huishouden.

  Rekentool geeft inzicht in opbouw bijstandsbestanden

  De rijksoverheid heeft een rekentool gepubliceerd die gemeenten meer inzicht verschaft in de totstandkoming van hun bijstandsbudgetten. De verdeelwijze van die budgetten is in het model voor 2019 verder verfijnd doordat rekening wordt gehouden met de gemiddelde betaalde uitkering per type bijstandsafhankelijk huishouden.

 • De Bredase begroting is lastig te doorgronden. De lokale rekenkamer onderzocht het bestuursakkoord en of de vertaling daarvan in de begroting goed te volgen is en liep daarbij tegen een aantal problemen aan. ‘Het vraagstuk is niet uniek voor Breda’, zegt rekenkamervoorzitter Hans Verdellen.

  Bredase begroting lastig te lezen

  De Bredase begroting is lastig te doorgronden. De lokale rekenkamer onderzocht het bestuursakkoord en of de vertaling daarvan in de begroting goed te volgen is en liep daarbij tegen een aantal problemen aan. ‘Het vraagstuk is niet uniek voor Breda’, zegt rekenkamervoorzitter Hans Verdellen.

 • De extreme weersomstandigheden van dit jaar zorgen voor een tekort van 2,5 miljoen euro bij de Gelderse brandweer. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) schrijft in een financiële verkenning over de eerste acht maanden dat de weersomstandigheden, die een langdurige inzet van de brandweer vroegen, zorgen voor hoge kosten. De 22 gemeenten die samen de VNOG vormen zullen het tekort grotendeels moeten betalen.

  Extreem weer zorgt voor tekort bij brandweer

  De extreme weersomstandigheden van dit jaar zorgen voor een tekort van 2,5 miljoen euro bij de Gelderse brandweer. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) schrijft in een financiële verkenning over de eerste acht maanden dat de weersomstandigheden, die een langdurige inzet van de brandweer vroegen, zorgen voor hoge kosten. De 22 gemeenten die samen de VNOG vormen zullen het tekort grotendeels moeten betalen.

 • Gemeenten kopen nog volop vervuilend vervoer in. Slechts één op de zes aanbestedingen scoorde het afgelopen jaar op duurzaamheid een voldoende. Amper 6 procent voldoet aan de landelijke criteria.

  Gemeentelijk vervoer blijft vervuilen

  Gemeenten kopen nog volop vervuilend vervoer in. Slechts één op de zes aanbestedingen scoorde het afgelopen jaar op duurzaamheid een voldoende. Amper 6 procent voldoet aan de landelijke criteria. 

 • Er zijn 15 accountantskantoren actief op de gemeentelijke markt. De top 5 bestaat uit Baker Tilly Berk (87 gemeenten), Deloitte (72), BDO (65), EY (29) en PwC (29). Uit de analyse die Binnenlandse Zaken maakte van de jaarverantwoordingen blijkt er qua verklaringen eveneens sprake van aanzienlijke verschillen tussen accountantskantoren.

  Verschil in kwaliteit jaarrekening

  Flevoland, Friesland, Noord-Holland en Groningen tellen relatief gezien de meeste gemeenten die geen goedkeurende accountantsverklaring hebben gekregen voor het verslagjaar 2017. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken stipt die grote regionale verschillen aan in een brief aan de Tweede Kamer over de jaarverantwoording 2017 van gemeenten. 

 • De ECB heeft dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), via De Nederlandsche Bank (DNB), laten weten. Burgers moeten aan de gemeentelijke balie contant kunnen betalen, zonder daarvoor bijzondere redenen aan te voeren.

  ECB: pin-only beleid gemeenten mag niet

  De Europese Centrale Bank (ECB) tikt gemeenten op de vingers waar burgers aan de balie niet meer met contant geld kunnen betalen. Volgens Europees recht is een pin-only beleid niet geoorloofd.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën