of 64707 LinkedIn

Nieuws

 • Beeld: Shutterstock

  Weinig kosten verhaald op projectontwikkelaars

  Gemeenten verhalen minder kosten op projectontwikkelaars dan ze wettelijk gezien zouden mogen. Een (groot) deel van de gemaakte en te verhalen kosten wordt niet gedekt, concludeert adviesbureau Stec Groep na onderzoek in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. ‘Opvallend is dat gemeenten hiervoor niets in ruil vragen.’

 • In de zorg passen geen extreem hoge winsten en winstuitkeringen. Het tegengaan van ‘excessieve winstuitkeringen’ heeft de ‘nadrukkelijke aandacht’ van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS, jeugdzorg). Via een aantal wetten die in voorbereiding zijn, wil hij extreme winsten tegengaan.

  Blokhuis gaat strijd aan tegen hoge winsten in jeugdzorg

  In de zorg is geen plaats voor extreem hoge winsten en winstuitkeringen. Het tegengaan van ‘excessieve winstuitkeringen’ heeft daarom de ‘nadrukkelijke aandacht’ van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS, jeugdzorg). Via een aantal wetten en maatregelen wil hij extreme winsten tegengaan. Enkele wetten staan op punt van invoering, andere zijn nog in voorbereiding.

 • Beeld: Shutterstock

  Ondermaatse financiële weerbaarheid bij 168 gemeenten

  168 gemeenten bevinden zich in een situatie dat ze, als er financieel zware tijden aanbreken, een beroep op artikel 12 moeten doen. De financiële weerbaarheid bij hen is ‘onder de maat’, concludeert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 • Bijna 43 procent van de raadsleden vindt de financiële vergoeding voor het raadswerk te laag. Een meerderheid van de raadsleden (55,1 procent) is tevreden met de vergoeding.

  Ruim vier op tien raadsleden willen hogere vergoeding

  Van de raadsleden vindt een krappe 43 procent de financiële vergoeding voor het raadswerk te laag. Die ontevredenheid is de afgelopen twee jaar licht gestegen. Een meerderheid van de raadsleden (55,1 procent) vindt de vergoeding afdoende. Ook dat is iets meer dan in 2019.

 • Zestig procent van jeugdzorgaanbieders maakt (veel) meer dan tien procent winst, terwijl drie tot zeven procent winst binnen de zorgsector de norm is. Bij bijna een op de vijf jeugdzorgaanbieders is sprake van onrechtmatigheid. Dat blijkt uit onderzoek dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door Kurtosis.

  Jeugdzorgaanbieders maken buitensporige winsten

  Zes op de tien jeugdzorgaanbieders maken (veel) meer dan tien procent winst, terwijl binnen de zorgsector drie tot zeven procent winst de norm is. Bij bijna een op de vijf jeugdzorgaanbieders is sprake van onrechtmatigheid. Bij dertien procent zijn er financiële risico’s.

 • Het gaat om Het Bouwdepot, een project waarbij dertig kwetsbare jongeren tussen 18 en 21 jaar in Eindhoven een jaar lang een uitkering 'vanuit vertrouwen' krijgen.

  Eindhoven voert mogelijk ongeoorloofd inkomensbeleid

  De gemeente Eindhoven overtreedt mogelijk de wet door lokaal inkomensbeleid te voeren. Staatssecretaris Dennis Wiersma (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt zich daar zorgen over en vraagt de Landsadvocaat om onafhankelijk juridisch advies. 

 • De VNG signaleert een toename van de maatschappelijke onrust en het ongenoegen in gemeenten en vraagt het ministerie van Justitie en Veiligheid om jaarlijks 5,8 miljoen euro voor de aanpak hiervan. ‘Er is een tendens zichtbaar waarbij uitingen van ongenoegen gepaard gaan met het plegen van strafbare feiten, het inperken van vrijheden van andere burgers of het ondermijnen van instituties.’

  VNG: 6 miljoen nodig voor aanpak maatschappelijke onrust

  De VNG signaleert een toename van de maatschappelijke onrust en het ongenoegen in gemeenten en vraagt het ministerie van Justitie en Veiligheid om jaarlijks 5,8 miljoen euro voor de aanpak hiervan. ‘Er is een tendens zichtbaar waarbij uitingen van ongenoegen gepaard gaan met het plegen van strafbare feiten, het inperken van vrijheden van andere burgers of het ondermijnen van instituties.’

 • Een landelijke partij moet de hoogspecialistische jeugdzorg gaan inkopen en er regie op houden. Gemeenten moeten er wel financieel aan bijdragen. Daarvoor pleiten zes aanbieders van hoogspecialistische jeugdzorg in een brief aan de formerende partijen.

  Aanbieders jeugdzorg: ‘pleisters plakken onvoldoende’

  Zes aanbieders van hoogspecialistische jeugdzorg dringen er bij de formerende partijen op aan in een nieuw regeerakkoord deze vorm van jeugdzorg bij gemeenten weg te halen. Een landelijke partij moet de hoogspecialistische jeugdzorg gaan inkopen en er regie op houden. Gemeenten moeten er wel financieel aan bijdragen. Jongeren moeten sneller worden doorverwezen naar de juiste zorg.

 • Nadat er maandenlang niets gebeurde in Den Haag met betrekking tot het herstelplan – alle andere EU-lidstaten hebben al (lang) een plan ingediend – ligt er sinds begin deze maand een eerste opzet van een plan met investeringsvoorstellen. De vertraging weet Hoekstra aan de demissionaire status van het kabinet.

  VNG popelt om herstelplan mee in te vullen

  Tot nog toe hebben gemeenten en provincies nul inbreng gehad bij het opstellen van een nationaal coronaherstelplan, waarvoor in Brussel 6 miljard euro klaar ligt. Ze manen demissionair minister Hoekstra (Financiën) hen daar spoedig bij te betrekken.

 • Steden nemen steeds vaker maatregelen om de oververhitting van de woningmarkt onder controle te krijgen, zoals een zelfbewoningsplicht en een verbod op buy-to-let. Maar niet alleen grotere steden moeten de regie op de gemeentelijke woningmarkt weer terugpakken, waarschuwt wethouder Marlies Volten van de gemeente Teylingen. ‘Dit speelt inmiddels ook in kleinere dorpen’.

  'Kleine gemeenten moeten regie op woonmarkt pakken'

  Steden nemen steeds vaker maatregelen om de oververhitting van de woningmarkt onder controle te krijgen, zoals een zelfbewoningsplicht en een verbod op buy-to-let. Maar niet alleen grotere steden moeten de regie op de gemeentelijke woningmarkt weer terugpakken, waarschuwt wethouder Marlies Volten van de gemeente Teylingen. ‘Dit speelt inmiddels ook in kleinere dorpen’.

 • Hoewel nog onduidelijk is of minister De Jonge (VWS) maatregelen gaat nemen tegen gemeenten die een inkomenstoets bij huishoudelijke hulp hanteren, voeren steeds meer gemeenten deze in.

  Steeds meer gemeenten gooien kont tegen krib

  Hoewel nog niet duidelijk is of minister De Jonge (VWS) een streep gaat zetten door de inkomenstoets bij huishoudelijke hulp, voeren steeds meer gemeenten deze in. Zij gooien de kont tegen de krib omdat het rijk blijft weigeren hen volledig te compenseren voor de extra kosten die gemeenten sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief maken.

 • Dat de milieubelastingen in 2020 lager uitvielen, komt voor een groot deel door lagere opbrengsten van de brandstofaccijnzen en de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). De bpm-opbrengsten daalden met ruim 35 procent, van 2,3 miljard euro in 2019 naar 1,5 miljard euro in 2020.

  Opbrengst milieubelastingen in 2020 lager

  In 2020 is 22,2 miljard euro betaald aan milieubelastingen. Dat is een afname van ruim 2 miljard euro vergeleken met 2019, en de eerste daling sinds 2012. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het aandeel van de ontvangen milieubelastingen in de totale belasting- en premieopbrengsten nam al langer af. Dat aandeel daalde verder van 7,7 procent in 2019 naar 7,1 procent in 2020.

 • Woningcorporaties klagen over de hoge belastingen die zij moeten betalen. Deze zijn inmiddels zodanig opgelopen dat het beheer van een sociale huurwoning vorig jaar gemiddeld meer heeft gekost dan het aan huur heeft opgeleverd, becijfert corporatiekoepel Aedes na onderzoek. Uit een voortgangsrapportage over de versnelling van de woningbouw blijkt bovendien dat het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen van corporaties laag blijft.

  Oplopende belastingdruk fnuikt sociale woningbouw

  9 reacties

  Woningcorporaties klagen over de hoge belastingen die zij moeten betalen. Deze zijn inmiddels zodanig opgelopen dat het beheer van een sociale huurwoning vorig jaar gemiddeld meer heeft gekost dan het aan huur heeft opgeleverd, becijfert corporatiekoepel Aedes na onderzoek. Uit een voortgangsrapportage over de versnelling van de woningbouw blijkt bovendien dat het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen van corporaties laag blijft.