of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Geldstromen vanuit onvrije landen, waarbij misbruik wordt gemaakt van onze vrijheden, moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Dat staat in een brief van minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

  Actie tegen vreemde geldstromen

  Het kabinet onderzoekt hoe kan worden voorkomen dat vanuit het buitenland bij Nederlandse maatschappelijke organisaties (waaronder religieuze en levensbeschouwelijke) onwenselijke invloed wordt gekocht. Het kabinet wil dat duidelijker wordt waar het geld vandaan komt. Geldstromen vanuit onvrije landen, waarbij misbruik wordt gemaakt van onze vrijheden, moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Dat staat in een brief van minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. 

 • In een artikel van Binnenlands Bestuur van eind december 2017 werd melding gemaakt van een toenemend aantal gemeenten waar aan de balie louter nog met contant geld kan worden betaald. Die constatering deed een delegatie van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) en De Nederlandsche Bank. Volgens Van Raak en Leijten is dat een kwalijke zaak, omdat ouderen en mensen in de schuldsanering daardoor in de problemen kunnen komen.

  SP wil actie tegen pin-only gemeenten

  De SP-Tweede Kamerleden Ronald van Raak en Renske Leijten vragen staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en minister Hoekstra van Financiën om maatregelen te nemen tegen het zogeheten pin-only beleid bij gemeenten. 

 • Dat blijkt uit onderzoek van SnappCar.nl. Het autodeelplatform onderzocht de tarieven van parkeervergunningen in 133 steden en gemeenten. Vergunninghouders betalen gemiddeld 142,60 euro per jaar. Hoofdstedelingen en inwoners van steden met een historische binnenstad betalen over het algemeen meer.

  Groot verschil in tarieven parkeervergunningen

  De tarieven voor parkeervergunningen verschillen sterk onder regio’s en provincies. Waar Amsterdamse autobezitters in het centrum jaarlijks bijna 550 euro betalen, zijn vergunninghouders in Rotterdam met 67,20 euro betrekkelijk voordeliger uit. 

 • Over een jaar zal het Verenigd Koninkrijk de EU officieel verlaten, en nog steeds is er onduidelijkheid over hoe de toekomstige relatie tussen de 27 EU-lidstaten en VK zich gaat vormen. Dat leidt tot veel onzekerheid in Europese regio’s, die zich nu niet optimaal kunnen voorbereiden op de Brexit.

  Brexit raakt ook Nederlandse regio’s

  Nederlandse provincies horen bij de regio’s die economisch het meeste zullen merken van de Brexit. Kwetsbare sectoren zijn vooral handel, dienstverlening en productie. Dat blijkt uit een onderzoek van het Europees adviesorgaan van lokale en regionale overheden van de EU, het Comité van de Regio’s (CvdR). Dat onderzocht wat het effect is van de Brexit op de regio’s en steden van de 27 lidstaten. Ook heeft het CvdR gekeken of regio’s zich al op de Brexit voorbereiden. Kennisinstituut Europa Decentraal analyseerde het onderzoek.

 • De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) moet in het onderzoek naar de verdeling van de bijstandsgelden ook ingaan op de vraag of er überhaupt sprake is van een adequate financiering door het rijk aan de gemeenten. Uitvoering van zo’n volledig onderzoek is een voorwaarde voor instemming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met het Interbestuurlijk Programma.

  IBP in gevaar door trammelant over bijstandstekort

  De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) moet in het onderzoek naar de verdeling van de bijstandsgelden ook ingaan op de vraag of er überhaupt sprake is van een adequate financiering door het rijk aan de gemeenten. Uitvoering van zo’n volledig onderzoek is een voorwaarde voor instemming van de gemeenten met het Interbestuurlijk Programma.

 • Asten blijft strijden tegen de ‘strafkorting’ van tien procent op het rijksbudget voor Wmo en Jeugd. Wethouder Jac Huijsmans sluit rechterlijke stappen niet uit.

  Asten mogelijk naar rechter om 'strafkorting'

  De gemeente Asten blijft strijden tegen de ‘strafkorting’ van tien procent op het rijksbudget voor Wmo en Jeugd. Het zorgvuldige medicijnverbruik in Asten pakt nadelig uit in de objectieve verdeelmodellen, op basis waarvan het rijk de gemeentelijke budgetten voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet baseert. Deze week werd duidelijk dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS opnieuw weigeren Asten te compenseren. Rechterlijke stappen worden niet uitgesloten.

 • Wethouder Kees Swagerman (financiën, SP) vindt dat de verdeling van het gemeentefonds moet veranderen. De berekeningswijze is volgens hem ‘te generiek’.

  Verdeling gemeentefonds is 'te generiek'

  Wethouder Kees Swagerman (financiën, SP) van de gemeente Oldambt vindt dat de verdeling van het gemeentefonds moet veranderen. De berekening is volgens hem ‘te generiek’. ‘Dit kan in de komende collegeperiode voor grote problemen zorgen.’

 • De zestien gemeenten uit de Jeugdhulpregio Noordoost-Brabant willen 8,8 miljoen euro extra voor de uitvoering van de jeugdhulp. Dat schrijven zij in een brandbrief aan minister Hugo de Jonge (VWS).

  Gemeenten willen miljoenen euro's extra voor jeugdhulp

  Zestien gemeenten uit de Jeugdhulpregio Noordoost-Brabant willen 8,8 miljoen euro extra voor de uitvoering van de jeugdhulp. In een brandbrief aan minister Hugo de Jonge (VWS) stellen zij dat het objectieve verdeelmodel en de lastige toegang van jongeren tot de Wet langdurig zorg (Wlz) hen in grote problemen brengt.

 • Door het toenemend aantal gemeentelijke herindelingen stijgt het gemiddeld aantal kernen per gemeente. Ondanks het belang dat wordt toegekend aan het behoud van het eigen karakter van lokale verbanden, blijft een financiële tegemoetkoming van het rijk echter achterwege.

  Gemeenten met veel kernen karig bedeeld

  Ondanks het belang dat wordt toegekend aan het behoud van het eigen karakter van lokale verbanden, blijft een financiële tegemoetkoming van het rijk echter achterwege voor gemeenten met veel kernen.

 • Montfoort en IJsselstein zijn het niet eens over de reikwijdte van de arbitrage over de afwikkeling van de ambtelijke fusie.

  Ruzie over arbitrage ambtelijke fusie

  Montfoort en IJsselstein zijn het oneens over de reikwijdte van de arbitrage over de afwikkeling van de ambtelijke fusie. IJsselstein wil via een bindende arbitrage tot een financiële verdeelsleutel komen. Montfoort wil een arbitrage over de financiële én juridische afwikkeling van de in december geklapte UW Samenwerking.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën