of 59212 LinkedIn

Nieuws

 • Het Stedennetwerk G40 maakt zich zorgen over de rekening van het Klimaatakkoord. Het vreest dat gemeenten te weinig geld krijgen om de hen toebedachte coördinerende rol bij de energietransitie naar behoren uit te voeren. Ook voor het gasloos maken van woningen is veel te weinig geld beschikbaar.

  Zorgen over rekening Klimaatakkoord

  Het Stedennetwerk G40 vreest dat gemeenten te weinig geld krijgen om de hen toebedachte coördinerende rol bij de energietransitie naar behoren uit te voeren. Ook voor het gasloos maken van woningen is veel te weinig geld beschikbaar.

 • De klimaatplannen die het kabinet heeft laten doorrekenen, zorgen in 2030 voor een vermindering van de uitstoot van CO2 tussen de 43 en 51 procent ten opzichte van 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat de voorstellen heeft geanalyseerd, maakt daaruit op dat het doel van 49 procent waarschijnlijk niet wordt gehaald.

  Klimaatakkoord lijkt onvoldoende om doelen te halen

  Reageer

  De klimaatplannen die het kabinet heeft laten doorrekenen, zorgen in 2030 voor een vermindering van de uitstoot van CO2 tussen de 43 en 51 procent ten opzichte van 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat de voorstellen heeft geanalyseerd, maakt daaruit op dat het doel van 49 procent waarschijnlijk niet wordt gehaald.

 • Pensioendeelnemers moeten beter beschermd worden tegen de fouten van fondsen. Zij moeten meer zekerheid hebben dat het uitgekeerde pensioenbedrag klopt, vindt de Tweede Kamer. Op die manier moet voorkomen worden dat pensioenfondsen na het uitkeren grote bedragen terugvorderen, zoals laatst bij ambtenarenpensioenfonds ABP gebeurde.

  Tweede Kamer wil zekerheid bij pensioenuitkeringen

  Pensioendeelnemers moeten beter beschermd worden tegen de fouten van fondsen. Zij moeten meer zekerheid hebben dat het uitgekeerde pensioenbedrag klopt, vindt de Tweede Kamer. Op die manier moet voorkomen worden dat pensioenfondsen na het uitkeren grote bedragen terugvorderen, zoals laatst bij ambtenarenpensioenfonds ABP gebeurde.

 • Woningtaxateurs laten zich zozeer leiden door de koopprijs dat een taxatie, die onafhankelijk zou moeten zijn, in feite niet meer onafhankelijk is. Dat zegt Ruud Kathmann van de Waarderingskamer in reactie op een bericht van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC).

  ‘Woningtaxatie is raar fenomeen aan het worden’

  Woningtaxateurs laten zich zozeer leiden door de koopprijs dat een taxatie, die onafhankelijk zou moeten zijn, in feite niet meer onafhankelijk is. Dat zegt Ruud Kathmann van de Waarderingskamer in reactie op een bericht van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC).

 • Lang niet alle gemeenten passen hun tarieven voor huishoudelijke hulp aan de nieuwe HBH-loonschaal en de nieuwe cao aan. Zij stellen onder meer dat hun tarieven hoog genoeg zijn om dit te compenseren.

  Tarieven huishoudelijke hulp hoog genoeg

  Lang niet alle gemeenten passen hun tarieven voor huishoudelijke hulp aan de nieuwe HBH-loonschaal aan. Zij stellen onder meer dat hun tarieven hoog genoeg zijn om de nieuwe loonschaal te compenseren. Ook verhogen niet alle gemeenten hun tarieven ter compensatie van de cao-loonsverhoging van 4 procent. Deels omdat het niet verplicht is en deels omdat de tarieven die gemeenten hanteren hoog genoeg zijn.

 • Volgens Rotterdam Partners, dat zich bezig houdt namens de gemeente met het werven van bedrijven, komen de nieuwkomers af op het innovatieve klimaat van de stad. Nieuwe bedrijven zijn onder meer Cogoport, Webhelp, Airlift Systems en GE Healthcare.

  Rotterdam populair bij buitenlandse bedrijven

  Reageer

  Rotterdam kon in 2018 rekenen op een groeiend aantal nieuwe banen als gevolg van de komst van buitenlandse bedrijven. In totaal vestigden 36 buitenlandse bedrijven zich in Rotterdam die samen goed waren voor 1430 nieuwe banen en een totale investering van 199 miljoen euro.

 • De provincie doet mensen best wat, maar niet als bestuurslaag, stelt de Brabantse hoogleraar Jos Swanenberg.

  De provincie is een gevoel

  De provincie doet mensen best wat, maar niet als bestuurslaag. Wel als romantisch idee dat met symbolen wordt omkleed. Een lied, een vlag, een streekgerecht. ‘Het gaat niet om een identiteit die in ons bloed zit’, zegt de Brabantse hoogleraar Jos Swanenberg.

 • Rotterdam verwacht dit jaar ruim 100 cruiseschepen. Dat heeft het Havenbedrijf gezegd bij de opening van het cruiseseizoen. In 2017 meerden er nog zo'n 75 cruiseschepen af en vorig jaar 80.

  Rotterdam profiteert van Amsterdamse cruisebelasting

  Reageer

  Rotterdam verwacht dit jaar ruim 100 cruiseschepen. Dat heeft het Havenbedrijf gezegd bij de opening van het cruiseseizoen. In 2017 meerden er nog zo'n 75 cruiseschepen af en vorig jaar 80.

 • De landelijke intocht van Sinterklaas heeft de gemeente Zaanstad iets minder gekost dan tevoren bedacht. Dat blijkt uit de definitieve financiële cijfers. De uitgaven waren weliswaar iets hoger dan gepland, vooral vanwege de uitgebreide veiligheidsmaatregelen, maar daar tegenover staan hogere inkomsten uit sponsoring en subsidies.

  Intocht Zaanstad goedkoper dan begroot

  Reageer

  De landelijke intocht van Sinterklaas heeft de gemeente Zaanstad iets minder gekost dan tevoren bedacht. Dat blijkt uit de definitieve financiële cijfers. De uitgaven waren weliswaar iets hoger dan gepland, vooral vanwege de uitgebreide veiligheidsmaatregelen, maar daar tegenover staan hogere inkomsten uit sponsoring en subsidies.

 • Om (meer) grip te krijgen op de besteding van Wmo-gelden, zet de stad de zogeheten GAS-methodiek in: goal attainment scaling. De eerste metingen worden voorzichtig geanalyseerd.

  Den Haag krijgt grip op Wmo-uitgaven

  Wordt de 75 miljoen euro die Den Haag jaarlijks aan Wmo-maatwerkvoorzieningen uitgeeft goed besteed? Om een antwoord op die vraag te kunnen geven, zet de stad de zogeheten GAS-methodiek in: goal attainment scaling. De eerste metingen worden voorzichtig geanalyseerd.

 • Cijfers over de kosten van de energietransitie zijn zelden gestoeld op betrouwbare berekeningen. Een rekentool, waarmee per straat de kosten – en baten – in beeld kunnen worden gebracht, biedt gemeenten en woningcorporaties houvast.

  Donkerrood? Dat wordt een warmtenet

  Cijfers over de kosten van de energietransitie zijn zelden gestoeld op  betrouwbare berekeningen. Een rekentool, waarmee per straat de kosten – en baten – in beeld kunnen worden gebracht, biedt gemeenten en woningcorporaties houvast.

 • Voormalig prostitutiepand in de Hoekstraat in het A-kwartier.

  Groningen moet claim bordeeleigenaar opnieuw bekijken

  Reageer

  De gemeente Groningen moet een schadeclaim van bijna vijf ton van de eigenaar van zes voormalige prostitutiepanden opnieuw in behandeling nemen. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

 • De Benchmark Nederlandse Gemeenten van BDO Accountants & Adviseurs, is een vergelijking van de financiële kengetallen van alle gemeenten van 2008 tot en met 2017. Daaruit wordt duidelijk dat de gemiddelde solvabiliteit, het financiële kengetal voor de mate waarin gemeenten in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, als gevolg van de recessie ging van 42 procent in 2009 naar 35 procent in 2017.

  Zeeuwse gemeenten in zwaar weer

  De financiële gezondheid van gemeenten varieert sterk per provincie. De Randstedelijke provincies presteren over de gehele linie financieel beter dan gemeenten in andere gebieden. 

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën