of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Na de verkiezingen in maart bestaat de nieuwe coalitie in Den Haag uit Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks. Het college had besloten om alsnog het belang van 16,55 procent van de hand te doen. De coalitiepartijen in de raad steunen dat plan. De oppositie voelde zich gepasseerd en had een debat aangevraagd. Ze uitte flinke kritiek op het collegebesluit, maar een motie van treurnis en een motie van afkeuring haalden het niet.

  Gemeenteraad Den Haag voor verkoop aandelen Eneco

  Reageer

  Den Haag voegt zich alsnog bij de gemeenten die hun aandelen van Eneco verkopen. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad heeft zich na urenlang debatteren maandagnacht uitgesproken voor verkoop, nadat de raad vorig jaar oktober nog tegen de verkoop van de aandelen was.

 • De vergoeding voor het Statenwerk is te laag, vindt 76,7 procent van de Statenleden. Dat blijkt uit het derde Nationaal Statenledenonderzoek van bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht.

  Gros Statenleden ontevreden over vergoeding

  Ruim driekwart van de Statenleden (76,7 procent) vindt de vergoeding voor het Statenwerk te laag. De gemiddelde tijdsbesteding is in vergelijking met vier jaar geleden met 1,3 uur per week toegenomen naar 22,8 uur. Omgerekend ontvangen Statenleden gemiddeld 11,80 euro per uur; 19 eurocent minder per uur dan in 2013, toen de vergoeding voor Statenleden werd verhoogd. Die verhoging wordt tenietgedaan door de toegenomen tijdsinvestering.

 • Hardenberg betaalt Ommen een eenmalige uittreedsom van 1,3 miljoen euro. Dit omdat Hardenberg eind vorig jaar besloot uit de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) te stappen.

  Ontvlechting gemeenten kost ruim miljoen

  Hardenberg betaalt Ommen een eenmalige uittreedsom van 1,3 miljoen euro. Dit omdat Hardenberg eind vorig jaar besloot uit de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) te stappen. Hardenberg heeft gekozen voor een volledige ambtelijke organisatie, die alle taken en diensten zelf uitvoert. Ommen daarentegen wordt een zogeheten regiegemeente, die veel taken uitbesteedt of inhuurt. 

 • De minister schrijft in een Kamerbrief de financiële verhoudingen kritisch tegen het licht te houden. Ze doet dat ‘omdat de context waarin het openbaar bestuur werkt de afgelopen decennia sterk is veranderd.’ Ze verwijst daarbij naar de toename van het aantal taken van decentrale overheden en de uiteenlopende opgaven waarvoor ze staan. Zo hebben economisch sterke regio’s te maken met druk op de woningmarkt en bereikbaarheid, terwijl krimpgebieden moeite hebben met het in stand houden van voorzieningen.

  Ollongren: geen grondige herziening gemeentefonds

  Minister Ollongren ziet geen aanleiding om het gemeentefonds fundamenteel te herzien. Het blijft wat de minister van Binnenlandse Zaken betreft bij aanpassingen. Zo laat ze onderzoeken of bij de verdeling van het gemeentefonds meer rekening kan worden gehouden met de eigen inkomsten van gemeenten.

 • Een kwart van de gemeenten maakt zich zorgen over het vinden van een accountant voor controle van de gemeentelijke jaarrekening. Grote accountantskantoren trekken steeds meer hun handen af van de gemeentelijke markt. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG.

  Kwart gemeenten vindt moeilijk accountant

  Een kwart van de gemeenten maakt zich zorgen over het vinden van een accountant voor controle van de gemeentelijke jaarrekening. Grote accountantskantoren trekken steeds meer hun handen af van de gemeentelijke markt.

 • De komende aanbestedingsronde Wmo en jeugdhulp moet anders. Er moeten meerjarige partnerschappen worden gesloten met gemeenten in de netwerkrol, vindt adviesbureau BDO.

  Aanbesteden zorg moet over andere boeg

  De komende aanbestedingsronde Wmo en jeugdhulp moet anders, versie ‘2.0’ dus. Er moeten meerjarige contracten worden afgesloten, of beter gezegd, meerjarige partnerschappen met gemeenten in de netwerkrol, vindt adviesbureau BDO. Anders zien gemeenten zich straks opnieuw geconfronteerd met tekorten op hun zorgbudgetten en laaien geheid weer discussies op over de kwaliteit van zorg of de doelmatigheid.

 • De aanbesteding van de jeugdhulp heeft Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem flink wat werk gekost. De rechter zette een streep door de eerste Europese aanbesteding. Met een jaar vertraging kon de nieuwe aanpak dan toch van start. Er ligt nu een contract voor vier jaar, met de optie tot verlenging van nog eens vier jaar.

  Jeugdhulpcontract voor zeker vier jaar

  De aanbesteding van de jeugdhulp ging bij de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem niet direct over rozen. De rechter zette een streep door de eerste Europese aanbesteding. Met een jaar vertraging kon de nieuwe aanpak dan toch van start. Nu ligt er een contract voor vier jaar, met de optie tot verlenging van nog eens vier jaar.

 • De beweging ‘Samen Organiseren’ wordt ook in 2019 voortgezet. De financiering voor het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) 2019 is rond. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 27 juni werd ingestemd met het voorstel om gezamenlijke activiteiten te financieren op gebied van informatievoorziening en dienstverlening.

  52,3 miljoen voor 'Samen Organiseren'

  De beweging ‘Samen Organiseren’ wordt ook in 2019 voortgezet. De financiering voor het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) 2019 is rond. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 27 juni werd ingestemd met het voorstel om gezamenlijke activiteiten te financieren op gebied van informatievoorziening en dienstverlening.

 • Meerdere gemeenten in Gelderland willen miljoenen euro’s terug die ze mogelijk te veel betaalden voor brandweer- en vuilniswagens. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) vraagt aan de gemeenten die de organisatie vertegenwoordigt toestemming om een proces te beginnen tegen de fabrikanten. Van de 22 stemden vier in, een vijfde machtigt de VNOG en de rest heeft nog geen besluit genomen.

  Miljoenenclaim vanwege te dure vrachtwagens

  Meerdere gemeenten in Gelderland willen miljoenen euro’s terug die ze mogelijk te veel betaalden voor brandweer- en vuilniswagens. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) vraagt aan de gemeenten die de organisatie vertegenwoordigt toestemming om een proces te beginnen tegen de fabrikanten. Van de 22 stemden vier in, een vijfde machtigt de VNOG en de rest heeft nog geen besluit genomen.

 • Minister Hugo de Jonge (VWS) gaat bij de Europese Commissie aandringen op versoepeling van de Europese aanbestedingsregels voor de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  De Jonge wil versoepeling aanbestedingsregels

  Minister Hugo de Jonge (VWS) gaat bij de Europese Commissie pleiten voor versoepeling van de Europese aanbestedingsregels voor de jeugdhulp en Wmo. Bij aanbestedingen moeten aspecten als lokaal partnerschap en samenwerking, en continuïteit van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zwaar kunnen meewegen. De financiële drempelwaarde van 750.000 euro voor het sociaal domein moet niet sec het criterium zijn.

 • Negentig procent van de contracten voor jeugdhulp en Wmo-voorzieningen en jeugdhulp besteden gemeenten Europees aan, terwijl dat niet nodig is. Dit blijkt uit vandaag verschenen onderzoek van het PPRC en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

  Gemeenten besteden onnodig Wmo en jeugdhulp aan

  Negentig procent van de contracten voor Wmo-voorzieningen en jeugdhulp besteden gemeenten Europees aan, terwijl dat niet nodig is. Gemeenten contracteren elke aanbieder onder dezelfde tarieven en voorwaarden die aan standaard kwaliteitseisen voldoet; via het zogeheten inkoopinstrument Open House. Deze manier van inkopen valt buiten de werkingssfeer van de Aanbestedingswet 2012 en Europese richtlijn voor overheidsopdrachten.

 • ‘Áls je in de voetbalclub investeert, zorg dan dat je er iets voor terugkrijgt’, zegt hoogleraar economie Tsjalle van der Burg van de Universiteit van Twente. Het al jaren noodlijdende FC Twente praat vanavond met raadsleden van de gemeente Enschede over verdere financiële steun. Een kritiek moment voor de club. De sporteconoom heeft een suggestie: als de gemeente wederom geld geeft, moeten ze de optie krijgen om de resterende aandelen in de club te kopen. Dat zou in de toekomst veel op kunnen leveren.

  'Aandelen FC Twente in ruil voor steun gemeente'

  ‘Áls je in de voetbalclub investeert, zorg dan dat je er iets voor terugkrijgt’, zegt hoogleraar economie Tsjalle van der Burg van de Universiteit van Twente. Het al jaren noodlijdende FC Twente praat vanavond met raadsleden van de gemeente Enschede over verdere financiële steun. Een kritiek moment voor de club. De sporteconoom heeft een suggestie: in ruil voor steun moet de gemeente de optie krijgen om de resterende aandelen in de club te kopen. Dat zou in de toekomst veel kunnen opleveren.

 • De stijgende populariteit van no cure, no pay-bureaus blijkt uit een brief van de Waarderingskamer aan staatssecretaris Snel van Financiën. Uit De Staat van de WOZ in 2018 blijkt hun opmars. Betrof het aandeel WOZ-bezwaarschriften op basis van no cure, no pay in 2017 net geen kwart, dit jaar staat de teller op 32,4 procent.

  Opmars no cure, no pay-bureaus bij WOZ-bezwaren

  Eén op de drie bezwaren tegen de woningwaardering (WOZ) is inmiddels afkomstig van no cure, no pay-bureaus. Dit jaar waren het er 40.000. Met de afhandeling van die bezwaarschriften is zo’n 15 tot 20 miljoen euro gemoeid.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën