of 59199 LinkedIn

Nieuws

 • De provincie Utrecht krijgt lagere betalingen van het rijk omdat de jaarstukken 2017 niet op tijd zijn opgestuurd. Sinds begin dit jaar ontvangt de provincie 60 procent minder uit het Provinciefonds voor een periode van maximaal een half jaar. De opschorting heeft te maken met de problematische Uithoflijn.

  Minder geld provincie Utrecht om late jaarrekening

  De provincie Utrecht krijgt flink lagere betalingen van het rijk omdat de jaarstukken 2017 niet op tijd zijn opgestuurd. Sinds begin dit jaar ontvangt de provincie 60 procent minder uit het provinciefonds voor een periode van maximaal een half jaar. De opschorting heeft te maken met de problematische Uithoflijn.

 • De vergoeding van Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen wordt onderzocht. Op grond daarvan beslist minister Ollongren van Binnenlandse Zaken of de vergoeding wordt aangepast.

  Vergoeding Statenleden onder de loep

  Er komt een onderzoek naar de vergoeding van Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen. Op grond van dat onderzoek beslist minister Ollongren van Binnenlandse Zaken of de vergoeding wordt aangepast. Dat schrijft Ollongren in een brief aan de Kamer.

 • Een tekort van 25 miljoen euro in het sociale domein in Venlo. Hoe lost Venlo het op?

  Venlo: weg met PxQ voor zorg

  Een zinkgat waarin steeds meer geld verdween, daar leek het sociale domein in Venlo op. Met op het dieptepunt een tekort van 25 miljoen euro. De situatie keert snel ten goede en financieel evenwicht is in zicht. De oplossing: prestatiegerichte inkoop en strakke sturing op toegang tot zorg en ondersteuning.

 • Het nieuwe verdeelmodel sociaal domein moet het kabinet niet zien als wondermiddel voor de tekorten waar gemeenten nu mee worden geconfronteerd. oor een goede verdeling van het macro zijn toereikende macrobudgetten noodzakelijk.’ Er moet ook een financieel vangnet komen voor uitschieters in het verdeelmodel. Dat stelt de VNG.

  Vangnet nodig voor uitschieters nieuw verdeelmodel

  Gemeenten vrezen dat het nieuwe verdeelmodel sociaal domein door het kabinet als wondermiddel wordt gezien voor de tekorten waar gemeenten nu mee worden geconfronteerd. ‘Voor een goede verdeling zijn toereikende macrobudgetten noodzakelijk.’ Er moet ook een financieel vangnet komen voor uitschieters in het verdeelmodel.   

 • Met een nieuwe opzet van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel hebben rijksoverheid, banken en enkele gemeenten een middel gevonden om huiseigenaren met funderingsproblemen te helpen met de financiering van herstel. Nu moet de rest van de zakkende gemeenten nog mee.

  Hulp voor gemeenten bij funderingsproblemen

  Met een nieuwe opzet van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel hebben rijksoverheid, banken en enkele gemeenten een middel gevonden om huiseigenaren met funderingsproblemen te helpen met de financiering van herstel. Nu moet de rest van de zakkende gemeenten nog mee.

 • Gelderland wil 65 miljoen euro steken in OnePlanet, een academisch instituut dat moet gaan zorgen voor duurzame doorbraken op het gebied van gezondheid en voedselvoorziening. De initiatiefnemers hebben hun plan vorig jaar gelanceerd, maar er waren meteen veel bezwaren tegen het enorme bedrag dat Gelderland zou moeten investeren om OnePlanet binnen de provinciegrenzen te halen.

  Provincie wil 65 miljoen voor duurzame doorbraken

  Reageer

  Gelderland wil 65 miljoen euro steken in OnePlanet, een academisch instituut dat moet gaan zorgen voor duurzame doorbraken op het gebied van gezondheid en voedselvoorziening. OnePlanet is een initiatief van de Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen University, het academische Radboudziekenhuis en het Vlaamse Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum IMEC. Ook de Universiteit Twente sluit zich aan.

 • Het professionaliseren van de inkoopfunctie in de publieke sector blijft achter door met name het ontbreken van een passend opleidingsaanbod. Gevolg van het tekort aan goed opgeleide inkopers is dat nauwelijks wordt gewerkt met data-analyse en een inkoopstrategie.

  Overheid kampt met tekort goed opgeleide inkopers

  Het professionaliseren van de inkoopfunctie in de publieke sector blijft achter door met name het ontbreken van een passend opleidingsaanbod. Gevolg van het tekort aan goed opgeleide inkopers is dat nauwelijks wordt gewerkt met data-analyse en een inkoopstrategie.

 • De landelijke monitor die de effecten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief in kaart moet brengen, moet worden aangepast. In ieder geval moet de derving van de eigen bijdragen van algemene voorzieningen erin worden meegenomen, stelt Ede namens de regio FoodValley.

  Monitor eigen bijdrage Wmo schiet tekort

  De landelijke monitor die de effecten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief in kaart moet brengen, moet worden uitgebreid. Zo moet ook de derving van de eigen bijdragen van algemene voorzieningen bij de monitoring worden betrokken. Dat is een belangrijke kostenpost voor gemeenten, stelt Ede namens de regio FoodValley.

 • Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners geven meer uit aan het stimuleren van sport dan kleinere gemeenten. Gemiddeld geven gemeenten 59 euro per inwoner per jaar uit aan sport.

  Grote gemeenten stimuleren sport meer

  Reageer

  Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners geven meer uit aan het stimuleren van sport dan kleinere gemeenten. Gemiddeld geven gemeenten 59 euro per inwoner per jaar uit aan sport.

 • Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht doen aangifte van schenden van geheimhouding over de aanleg van de Uithoflijn. Aanleiding is een artikel in het AD/Utrechts Nieuwsblad waarin volgens GS informatie staat uit een rapport van Integis BV, dat de provincie geheim had verklaard.

  GS Utrecht doen aangifte wegens lekken

  4 reacties

  Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht doen aangifte van schenden van geheimhouding over de aanleg van de Uithoflijn. Aanleiding is een artikel in het AD/Utrechts Nieuwsblad waarin volgens GS informatie staat uit een rapport van Integis BV, dat de provincie geheim had verklaard.

 • De Nationale Postcode Loterij betaalt flink mee aan een het project 'Holwerd aan Zee'. Het is een plan van Vogelbescherming Nederland om de Waddenzee te verbinden met het Friese dorp Holwerd.

  Loterij geeft 15 miljoen voor 'Holwerd aan Zee'

  Reageer

  De Nationale Postcode Loterij betaalt flink mee aan een het project 'Holwerd aan Zee'. Het is een plan van Vogelbescherming Nederland om de Waddenzee te verbinden met het Friese dorp Holwerd. 

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën