of 63561 LinkedIn

Nieuws

 • Er komt geen regionale of provinciale analyse voor de inzet van de BAR, de Brexit Adjustment Reserve. De 886 miljoen die uit Brussel komt als Brexitcompensatie gaat naar directe schade in sectoren en bij overheden. Dat betekent dat provincies er geen eigen beleid mee kunnen voeren, wat in ieder geval de provincie Flevoland wel wil.

  Geen eigen provinciaal beleid met Brexitmiljoenen

  Er komt geen regionale of provinciale analyse voor de inzet van de BAR, de Brexit Adjustment Reserve. De 886 miljoen die uit Brussel komt als Brexitcompensatie gaat naar directe schade in sectoren en bij overheden. Dat betekent dat provincies er geen eigen beleid mee kunnen voeren, wat in ieder geval de provincie Flevoland wel wil.

 • Een provinciale bijdrage van 1,75 miljoen euro aan een voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van DSM van Heerlen naar Maastricht is een meerderheid van de Limburgse Staten in het verkeerde keelgat geschoten. Zeven Statenfracties hebben daarom een extra vergadering van de Staten bijeengeroepen.

  Limburgse staten boos over miljoenensteun DSM

  1 reactie

  Een provinciale bijdrage van 1,75 miljoen euro aan een voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van DSM van Heerlen naar Maastricht is een meerderheid van de Limburgse Staten in het verkeerde keelgat geschoten. Zeven Statenfracties hebben daarom een extra vergadering van de Staten bijeengeroepen.

 • Beeld: Shutterstock

  ABP verwacht premiestijging in 2022

  Ambtenarenpensioenfonds ABP verwacht dat de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen volgend jaar zal stijgen van 25,9 naar 27,4 procent. Door de lagere verwachte beleggingsopbrengsten en de lage rente zijn de pensioenen aanmerkelijk duurder geworden en dat maakt een premiestijging noodzakelijk.

 • Door de karige bedeling uit het Gemeentefonds moet Delft forse bezuinigingen uitvoeren en kunnen afspraken uit het Klimaatakkoord niet worden nagekomen. Dat schrijft de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart namens de gemeenteraad in een brandbrief aan de Tweede Kamer. ‘Inmiddels snijdt het mes tot op het bot.’

  Delftse bezuinigingen ‘niet meer uit te leggen’

  Door de karige bedeling uit het Gemeentefonds moet Delft forse bezuinigingen uitvoeren en kunnen afspraken uit het Klimaatakkoord niet worden nagekomen. Dat schrijft de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart namens de gemeenteraad in een brandbrief aan de Tweede Kamer. ‘Inmiddels snijdt het mes tot op het bot.’

 • Beeld: Shutterstock

  Situatie pensioenfondsen verbetert wederom

  De situatie van de pensioenfondsen is in het tweede kwartaal weer verbeterd. Ambtenarenpensioenfonds ABP meldt dat de kans op pensioenverlaging klein is. Indexatie is echter nog ver weg. De grootste risico's zijn volgens het fonds een heropleving van de pandemie en het te snel terugdraaien van de steunmaatregelen.

 • De wateroverlast in Zuid-Limburg heeft in de gemeente Valkenburg aan de Geul voor 400 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dat heeft burgemeester Daan Prevoo gezegd. Het gaat naar schatting om 200 miljoen euro aan materiële schade en 200 miljoen euro bedrijfsschade. Dat laatste komt doordat bedrijven de inkomsten van het toeristische hoogseizoen in de regio moeten missen.

  Honderden miljoenen schade door water in Valkenburg

  Reageer

  De wateroverlast in Zuid-Limburg heeft in de gemeente Valkenburg aan de Geul voor 400 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dat heeft burgemeester Daan Prevoo gezegd. Het gaat naar schatting om 200 miljoen euro aan materiële schade en 200 miljoen euro bedrijfsschade. Dat laatste komt doordat bedrijven de inkomsten van het toeristische hoogseizoen in de regio moeten missen.

 • Lokale en regionale bestuurders in de UK-EU Contact Group van het Comité van de Regio´s (CvdR) zoeken aan beide kanten van Het Kanaal hard naar mogelijkheden om contacten die verloren dreigen te gaan door de Brexit, bijvoorbeeld door het beëindigen van Interregprogramma´s, in stand te houden.

  Lokale roep om herstel contacten na Brexit

  Lokale en regionale bestuurders in de UK-EU Contact Group van het Comité van de Regio´s (CvdR) zoeken aan beide kanten van Het Kanaal hard naar mogelijkheden om contacten die verloren dreigen te gaan door de Brexit, bijvoorbeeld door het beëindigen van Interregprogramma´s, in stand te houden.

 • De economie van Limburg zal waarschijnlijk vrij snel kunnen herstellen van de zware overstromingen en de schade die is veroorzaakt door de wateroverlast. Zo moeten bijvoorbeeld kapotte huizen en gebouwen worden gerepareerd, net als infrastructuur die beschadigd is geraakt door het hoge water.

  'Economie Limburg zal snel herstellen'

  Reageer

  De economie van Limburg zal waarschijnlijk vrij snel kunnen herstellen van de zware overstromingen en de schade die is veroorzaakt door de wateroverlast. Zo moeten bijvoorbeeld kapotte huizen en gebouwen worden gerepareerd, net als infrastructuur die beschadigd is geraakt door het hoge water.

 • Beeld: Shutterstock

  Provincies blij met 886 miljoen euro Brexitcompensatie

  De Nederlandse provincies zijn blij met het compromis over de Brexit Adjustment Reserve (BAR) dat het Europees Parlement uitonderhandeld heeft met de lidstaten en de Europese Commissie. Ze zijn vooral content met de grotere rol die de provincies krijgen bij het plannen van de honderden miljoenen die vanuit Brussel naar ons land vloeien.

 • Beeld: Shutterstock

  Weinig invloed op belastingsamenwerking Limburg

  29 Limburgse gemeenten en het waterschap hebben in de praktijk weinig invloed op het lokale samenwerkingsverband voor belastingsamenwerking. Er is 'werk aan de winkel', concluderen elf rekenkamers die opdracht gaven tot het onderzoeken van BsGW. Er zijn aanzienlijke kostenbesparingen, maar de kwaliteitsontwikkeling van dienstverlening is niet vast te stellen en no cure, no pay zorgt voor snel stijgende proceskosten.

 • Beeld: Shutterstock

  Pilot voor Zuid-Hollandse quantumambities

  Zuid-Holland moet met een werkende quantumcomputer bestaand uit high-quality apparatuur op termijn wereldwijd leverancier worden van quantumapparatuur. Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Quantum Delta NL en een aantal bedrijven investeren daarom samen ruim 600.000 euro in het ‘ImpaQt-project’ dat in november begint als pilot.

 • Beeld: Shutterstock

  Herverdeling ‘funest voor middelgrote gemeenten’

  Met de voorgestelde verdeling van het gemeentefonds gaat het voor middelgrote gemeenten van kwaad tot erger, zegt belangenbehartiger M50. De grote gemeenten in de G40 zijn er blij mee dat ze in het voorstel een correctie zien van de 'weeffout' voor centrumgemeenten, maar willen meer duidelijkheid. Dat willen de plattelandsgemeenten verenigd in de P10 ook, maar zij vragen zich tevens af of er niet eerst meer geld in het gemeentefonds moet komen voordat er over herverdelen kan worden gesproken.

 • De voor- en nadeeleffecten van de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds worden gemaximeerd op 60 euro per inwoner. De komende jaren wordt bekeken of deze maximering per 2027 moet worden voortgezet, losgelaten of aangepast.

  Maximering herverdeeleffect gemeentefonds tot 2027

  Voor- en nadeeleffecten van de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds per 2023 worden gemaximeerd op 60 euro per inwoner. Die maximering geldt tot 2027. Het vaste bedrag per gemeente gaat bij de nieuwe herverdeling voor alle gemeenten omhoog. Aan dat vaste bedrag wordt, specifiek voor herindelingsgemeenten, mogelijk vanaf 2023 via de herindelingsmaatstaf gesleuteld.