of 59345 LinkedIn

Nieuws

 • Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit te voeren. De oplopende kosten, samen met tekorten bij de jeugdzorg, worden vaak genoemd als aanleiding voor een ozb-tariefverhoging.

  Steekproef: Ozb stijgt volgend jaar

  1 reactie

  De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt volgend jaar met gemiddeld 4 procent. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2019 en ver boven het door het CBS verwachte inflatiecijfer van 1,3 procent. Dat blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis (VEH) onder 113 gemeenten.

 • De financiële positie van Gelderse gemeenten is er slecht aan toe en er is, zoals het er nu voor staat, geen zicht op verbetering. Daarom dringt de Gelderse afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) aan op maatregelen.

  Ernstige druk op Gelderse gemeentefinanciën

  De financiële positie van Gelderse gemeenten is er slecht aan toe en er is, zoals het er nu voor staat, geen zicht op verbetering. Daarom dringt de Gelderse afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) aan op maatregelen.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stopt de aanbesteding van GT Software omdat de risico’s te groot zijn. De bedoeling van het project was om deelnemende gemeenten in staat te stellen makkelijk standaardsoftware af te nemen tegen scherpe tarieven. Er komt een herijking.

  Risico's inkoopproject software te groot

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stopt de aanbesteding van GT Software omdat de risico’s te groot zijn. De bedoeling van het project was om deelnemende gemeenten in staat te stellen makkelijk standaardsoftware af te nemen tegen scherpe tarieven. Er komt een herijking.

 • De manier van waarderen blijft hetzelfde. Maar nadat de waarde is bepaald, wordt deze voor het bepalen van de belastingschuld (voor de onroerendezaakbelasting en de watersysteemheffing) in klassen geplaatst. Daarbij wordt het belastingbedrag voor de desbetreffende klasse een ‘vast’ bedrag. Zo blijft de wet Woz gewoon hetzelfde, alleen door een wijziging van de Gemeentewet en de Waterschapswet zou een klassenstelsel mogelijk moeten worden gemaakt.

  Rust in Woz na invoering klassenstelsel

  Het waarderen van woningen levert relatief veel bezwaren op, met name via no cure, no pay-bedrijven. Invoering van een klassenstelsel zou een game changer kunnen zijn. Valt je woning binnen een bepaalde categorie, dan betaal je een vast bedrag.

 • Vijf provincies verhogen hun deel van de motorrijtuigenbelasting, blijkt uit onderzoek van BNR. Friesland voert de grootste stijging door, maar in Drenthe betaalt de weggebruiker nog altijd het meeste.

  Vijf provincies verhogen wegenbelasting

  Vijf provincies verhogen hun deel van de motorrijtuigenbelasting, blijkt uit onderzoek van BNR. Friesland voert de grootste stijging door, maar in Drenthe betaalt de weggebruiker nog altijd het meeste.

 • De vier grootste gemeenten van Nederland waarderen weliswaar dat staatssecretaris Snel extra fiscale capaciteit heeft geregeld voor de bestrijding van ondermijning op regionaal en lokaal niveau, maar vinden nog onduidelijk wanneer die extra capaciteit dan beschikbaar komt.

  G4: capaciteitsuitbreiding ondermijning onduidelijk

  De vier grootste gemeenten van Nederland waarderen weliswaar dat staatssecretaris Snel extra fiscale capaciteit heeft geregeld voor de bestrijding van ondermijning op regionaal en lokaal niveau, maar vinden nog onduidelijk wanneer die extra capaciteit dan beschikbaar komt.

 • De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de verpakkingsindustrie hebben nieuwe afspraken gemaakt over de inzameling van plastic, metaal en drankkartons (PMD). Volgens de nieuwe afspraken wordt de verpakkingsindustrie belast met en verantwoordelijk voor de verwerking van plasticafval. Volgens de VNG levert dat de gemeenten meer keuzevrijheid en minder financiële risico’s op.

  Minder risico’s voor gemeenten bij PMD

  De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de verpakkingsindustrie hebben nieuwe afspraken gemaakt over de inzameling van plastic, metaal en drankkartons (PMD). Volgens de nieuwe afspraken wordt de verpakkingsindustrie belast met en verantwoordelijk voor de verwerking van plasticafval. Volgens de VNG levert dat de gemeenten meer keuzevrijheid en minder financiële risico’s op.

 • ‘Die uitkomst is helder’, zegt wethouder Heijkoop. ‘Als het Rijk taken overdraagt, moeten daarvoor voldoende middelen onze kant op komen. Ik zal niet ontkennen dat er bij gemeenten argwaan is. Gemeenten hebben het lastig omdat taken die eerder naar ons zijn overgeheveld voor flinke tekorten zorgen.’

  Gemeenten: extra geld voor inburgering

  Reageer

  Gemeenten eisen meer geld van het Rijk als zij migranten moeten helpen met inburgeren. Krijgen ze dat niet, dan weigeren ze de verantwoordelijkheid voor het nieuwe inburgeringsstelsel op zich te nemen. Dat zegt de Dordtse wethouder Peter Heijkoop, in het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) verantwoordelijk voor het dossier, in Trouw. Hij reageert op een onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van zowel het ministerie van Sociale Zaken als de VNG.

 • De 1,3 miljard euro die het rijk niet wist uit te geven, kost gemeenten zo’n 80 miljoen euro. Adviesbureau Frontin PAUW becijfert dit bedrag op basis van de huidige stand van zaken. Het bedrag kan lager uitvallen als het rijk de laatste maanden van het jaar een versnelling in de uitgaven doorvoert.

  Onderuitputting kost gemeenten 80 miljoen

  De 1,3 miljard euro die het rijk niet wist uit te geven, kost gemeenten zo’n 80 miljoen euro. Adviesbureau Frontin PAUW becijfert dit bedrag op basis van de huidige stand van zaken. Het bedrag kan lager uitvallen als het rijk de laatste maanden van het jaar een versnelling in de uitgaven doorvoert.

 • Negen van de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen beleggen in wapenfabrikanten die systemen leveren aan landen die de mensenrechten schenden. Deze pensioenfondsen beleggen in totaal voor meer dan een miljard euro in veertien van dit soort wapenbedrijven. ABP belegt zo'n 570 miljoen euro, blijkt uit het onderzoek van de Eerlijke Pensioenwijzer van vredesorganisatie PAX naar beleggingen van pensioenfondsen.

  'ABP belegt 570 miljoen in foute wapenbedrijven'

  12 reacties

  Negen van de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen beleggen in wapenfabrikanten die systemen leveren aan landen die de mensenrechten schenden. Deze pensioenfondsen beleggen in totaal voor meer dan een miljard euro in veertien van dit soort wapenbedrijven. ABP belegt zo'n 570 miljoen euro, blijkt uit het onderzoek van de Eerlijke Pensioenwijzer van vredesorganisatie PAX naar beleggingen van pensioenfondsen.

 • Friese, Drentse en Gelderse gemeenten hebben bedenkingen over haalbaarheid en betaalhaar van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) per 1 januari. De VNG moet bij het rijk aandringen op voldoende geld voor de in- en uitvoering van de Wvggz, stellen zij in moties die vrijdag op de Buitengewone algemene ledenvergadering worden ingediend.

  Gemeenten huiverig voor invoering Wvggz

  Vijftien Friese en alle Drentse gemeenten hebben bedenkingen over de invoering van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) per 1 januari. Ze twijfelen aan de haalbaar- en betaalhaarheid ervan. De gemeenten van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid stellen dat het rijk de extra financiële lasten voor gemeenten onvoldoende compenseert. Gemeentekoepel VNG moet bij het rijk aandringen op voldoende geld voor de in- en uitvoering van de Wvggz.

 • ‘Er is besloten dat het waterschap de verhoging volgend jaar uit de pot betaalt’, zegt Klip-Martin. ‘Ondertussen kijken we naar een oplossing voor de lange termijn. Dat doen we samen met de 21 andere waterschappen in Nederland.’

  Waterschap Vallei en Veluwe komt boeren tegemoet

  3 reacties

  Gelderse boeren hoeven volgend jaar niet de voorgenomen verhoging van de waterschapsbelasting in de regio te betalen. De belastingverhoging was een gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe bepaalde woensdagavond dat de instantie de verhoging in 2020 uit eigen zak betaalt, zo laat dijkgraaf Tanja Klip-Martin weten. Honderden boeren verzamelden zich woensdag met tractoren bij het waterschap in Apeldoorn omdat ze de belastingverhoging onredelijk vinden. Het zou gaan om zo'n 11 procent.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën