of 60831 LinkedIn

Nieuws

 • Gemeenten krijgen alvast 11 miljoen euro van het kabinet om gedupeerden van de toeslagenaffaire snel te kunnen helpen. Een onafhankelijk bureau gaat onderzoeken welk bedrag gemeenten nodig hebben om alle gedupeerden breed te ondersteunen.

  Alvast 11 miljoen voor hulp aan gedupeerde ouders

  Gemeenten krijgen per direct 11 miljoen euro van het kabinet om gedupeerden van de toeslagenaffaire snel te kunnen helpen. Een onafhankelijk bureau gaat de komende maanden onderzoeken welk bedrag gemeenten nodig hebben om alle getroffen ouders breed te ondersteunen.

 • Gemeenten werken hard aan de invoering van de Omgevingswet, maar maken zich zorgen over de kosten. Die zijn hoger dan het ministerie van Binnenlandse Zaken oorspronkelijk schatte. De ledenvergadering van de VNG nam vrijdag een motie aan waarin een budgetneutrale overgang naar de Omgevingswet centraal staat.

  Overgang naar Omgevingswet moet budgetneutraal

  Gemeenten werken hard aan de transformatie naar de Omgevingswet, maar maken zich zorgen over de kosten van de invoering van de wet. Die zijn hoger dan het ministerie van Binnenlandse Zaken oorspronkelijk schatte. De ledenvergadering van de VNG nam vrijdag een motie aan waarin een budgetneutrale overgang naar de Omgevingswet centraal staat.

 • 'De uitdaging is om nieuwe groepen die door corona in de problemen komen te vinden en bereiken, zoals zelfstandigen, jongeren en flexwerkers, en te bevorderen dat zij zich vroegtijdig melden', schrijft staatssecretaris Bas van 't Wout.

  Kabinet investeert in versnelling schuldhulpverlening

  Beginnende financiële problemen moeten eerder gesignaleerd worden en trajecten in de schuldhulpverlening moeten versneld worden. Dat is het doel van de plannen die het kabinet samen met gemeenten en schuldhulpverleners heeft gemaakt om schuldproblemen als gevolg van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken. 

 • © Shutterstock

  Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

  Reageer

  Vervoerregio Amsterdam maakt 235 miljoen euro extra vrij voor het openbaar vervoer in Amsterdam en de omliggende regio. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, emissieloze bussen en reizen buiten de spits moeten volgens de regio het ov weer aantrekkelijk maken en de economie stimuleren.

 • Divosa en Cedris zijn er niet van overtuigd dat de voorstellen in het Breed Offensief hun doel zullen behalen. Ze wijzen bovendien op een probleem waar het voorstel aan voorbijgaat: een structureel gebrek aan investering in de sociale infrastructuur.

  'Breed Offensief lost knelpunten Participatiewet niet op'

  Belangenverenigingen Divosa en Cedris hebben zorgen geuit over het zogenaamde Breed Offensief, waarover de Tweede Kamer volgende week debatteert. Het plan, dat het makkelijker moet maken voor mensen met een arbeidsbeperking om aan het werk te komen, vertoont mankementen en lost bovendien het structurele gebrek aan investeringen in een inclusieve arbeidsmarkt niet op.

 • De bestuurlijke en financiële verhoudingen moeten hoognodig op de schop worden genomen. Dat betogen Ard Schilder en Erik Roest in een essay in Binnenlands Bestuur van deze week.

  Doorbraken nodig in bestuurlijke verhoudingen

  De bestuurlijke en financiële verhoudingen moeten hoognodig op de schop worden genomen. Om wet- en regelsystemen en financieringssystematieken te doorbreken is lef en mandaat nodig. De coronacrisis biedt kans om belemmerende patronen voor een effectief openbaar bestuur te doorbreken.

 • Het gemeentefonds moet worden verruimd. Alleen dan kan er over de herijking ervan worden gepraat. De opschalingskorting moet van tafel. Dat vinden vrijwel alle Nederlandse gemeenten.

  Gemeenten zijn tekorten spuugzat

  Het gemeentefonds moet worden verruimd en pas dan kan er over de herijking ervan worden gepraat. De opschalingskorting moet van tafel. Ook voor 2021 moet er extra geld voor gemeenten komen. Dat vinden vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Het bestuur van gemeentekoepel VNG wordt op pad gestuurd om dit alles bij het huidige en nieuwe kabinet voor elkaar te krijgen.

 • Gemeenten gaan ouders helpen die ernstig in de problemen zijn gekomen door de affaire met de kinderopvangtoeslag. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) heeft daarover donderdagavond een principeakkoord gesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), laat het ministerie van Financiën weten.

  Gemeenten gaan ouders toeslagenaffaire helpen

  1 reactie

  Gemeenten gaan ouders helpen die ernstig in de problemen zijn gekomen door de affaire met de kinderopvangtoeslag. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) heeft daarover donderdagavond een principeakkoord gesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), laat het ministerie van Financiën weten.

 • Gemeenten kunnen rekenen op een flinke investering in het re-integratiebudget voor de komende jaren. Ook zullen gemeenten gaan samenwerken met het UWV en sociale partners (vakbonden en werkgevers) in nieuwe ‘regionale mobiliteitsteams’ die erop zijn gericht om werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden.

  ‘Regionale mobiliteitsteams’ moeten werkgarantie bieden

  Het kabinet heeft meer duidelijkheid geboden over het aanvullende sociale pakket dat stijgende werkloosheid moet voorkomen. Gemeenten gaan inwoners die in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering de komende jaren intensiever begeleiden, in samenwerking met het UWV, vakbonden en werkgevers.

 • Boerderij in Peest, gemeente Noordenveld

  Noordenveld wint BNG Erfgoedprijs

  Reageer

  De gemeente Noordenveld in Drenthe heeft de BNG Bank Erfgoedprijs 2020 gewonnen, een geldprijs van 25.000 euro uit het BNG Cultuurfonds.

 • Het vaste bedrag dat de grote vier steden ontvangen uit het gemeentefonds kan worden afgeschaft. Dat schrijft het ministerie van Financiën in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Het is de enige substantiële bezuinigingsmogelijkheid op het gemeentefonds en zou jaarlijks een kwart miljoen euro opleveren. Het rijk probeert ook de regeldruk voor gemeenten te verminderen.

  Afschaffen bedrag G4 zou jaarlijks 249 miljoen opleveren

  Het vaste bedrag dat de grote vier steden ontvangen uit het gemeentefonds kan worden afgeschaft. Dat schrijft het ministerie van Financiën in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Het is de enige substantiële bezuinigingsmogelijkheid op het gemeentefonds en zou jaarlijks een kwart miljoen euro opleveren. Het rijk probeert ook de regeldruk voor gemeenten te verminderen.

 • Een steeds groter deel van de waterschapslasten komt voor rekening van huishoudens. Door de sterk gestegen WOZ-waarde van woningen, waarop de waterschapsbelasting is gebaseerd, is het verschil met bedrijfspanden steeds groter, stelt de Vereniging Eigen Huis.

  Waterschapslasten steeds meer op bordje huishoudens

  Een steeds groter deel van de waterschapslasten komt voor rekening van huishoudens. Door de sterk gestegen WOZ-waarde van woningen, waarop de waterschapsbelasting is gebaseerd, is het verschil met bedrijfspanden steeds groter, stelt de Vereniging Eigen Huis.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën