of 62284 LinkedIn

Nieuws

 • De Floriade B.V., waar de gemeente Almere de enige aandeelhouder van is, krijgt een tweede directeur, maar het salaris moet binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen zonder de 70.000 euro extra voor het eerste jaar. Dat heeft de gemeenteraad vorige week besloten. In die vergadering werd ook de deelname van de organisator van het WK-voetbal Qatar aan de Floriade aan de kaak gesteld.

  Geen plus op salaris nieuwe Floriade-directeur

  De Floriade B.V., waar de gemeente Almere de enige aandeelhouder van is, krijgt een tweede directeur, maar het salaris moet binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen zonder de 70.000 euro extra voor het eerste jaar. Dat heeft de gemeenteraad vorige week besloten. In die vergadering werd ook de deelname van WK voetbalorganisator Qatar aan de Floriade aan de kaak gesteld.

 • Beeld: Shutterstock

  ‘Wrang dat juist in beperkte ruimte bezuinigd moet worden’

  De financiële situatie bij gemeenten is problematisch en er is weinig gelegenheid om daar wat aan te doen. Maar het debat blijft hangen in casuïstiek en beeldvorming, dus vroeg de provincie Zuid-Holland onderzoeksbureau Berenschot om advies. De teruglopende autonomie en de financiële noodsituatie plaatsen gemeenten in een moeilijke positie - in een tijd dat de economie (te) hard gaat. Berenschot ziet drie belangrijke risico’s.

 • De grote opgaven in de woningbouw en energietransitie moeten door decentrale overheden worden uitgevoerd. Volgens VNG-voorzitter Jan van Zanen nemen zij die taak graag op zich, maar niet zonder dat het gapende financiële gat wordt gedicht. ‘We kunnen niet uit deze crisis komen met een kerkhof van gemeenten.’

  ‘Eerst moet het financiële gat gedicht worden’

  De grote opgaven in de woningbouw en energietransitie moeten door decentrale overheden worden uitgevoerd. Volgens VNG-voorzitter Jan van Zanen nemen zij die taak graag op zich, maar niet zonder dat het gapende financiële gat wordt gedicht. ‘We kunnen niet uit deze crisis komen met een kerkhof  van gemeenten.’

 • De historische zeilschepen zijn tegenwoordig in de vaart voor vakanties en uitstapjes. Een dergelijk aanbod is een commerciële onderneming en daarom kunnen de schippers niet terecht bij culturele fondsen. Maar het historisch erfgoed is weer niet commercieel genoeg om bij een bank een lening te kunnen afsluiten.

  Drie provincies betalen onderzoek naar toekomst bruine vloot

  Reageer

  Overijssel, Friesland en Flevoland betalen een onderzoek naar de financiële toekomst van de zogeheten bruine vloot. De bruine vloot bestaat uit ruim vierhonderd historische Hollandse zeilschepen, die vooral nog op het IJsselmeer, het Markermeer en de Waddenzee varen. De schippers hebben de grootste moeite om geld bij banken te kunnen lenen voor duurzame investeringen. Het onderzoek moet uitwijzen of een eigen investeringsfonds mogelijk is, aldus de provincie Overijssel.

 • Nijmegen koopt het iconische gebouw van Museum Het Valkhof op het Kelfkensbos in die stad. De gemeente trekt daar 4,9 miljoen euro voor uit.

  Nijmegen koopt gebouw Het Valkhof

  3 reacties

  Nijmegen koopt het iconische gebouw van Museum Het Valkhof op het Kelfkensbos in die stad. De gemeente trekt daar 4,9 miljoen euro voor uit. Het museum gaat het pand nu huren van de gemeente. Daarnaast krijgt het museum 11 miljoen euro subsidie voor de zeer noodzakelijke renovatie en vernieuwingen in en aan het gebouw. Daar heeft een meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad woensdagavond mee ingestemd.

 • © Shutterstock

  330 miljoen voor Noord-Brabant van overheden

  5 reacties

  De provincie en twaalf grote gemeenten steken de komende jaren tot 330 miljoen euro in Noord-Brabant om het coronaherstel te versnellen. Het gaat om zo'n tachtig projecten waarvan de eerste vijf nog dit jaar worden opgestart en in 2022 afgerond. Ook de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en private investeerders participeren, bovendien worden beschikbare fondsen van het Rijk en de Europese Unie aangesproken.

 • © Shutterstock

  Te weinig herplant na kap Leidse bomen

  In de gemeente Leiden is het bomenbestand de afgelopen jaren in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin verslechterd. Volgens onderzoek van de lokale rekenkamer komt dat door onduidelijke regels en het aan de laars lappen van afspraken.

 • Door de steunpakketten van de regering is de economische klap voor velen nog beperkt gebleven. Maar toch kan verlies van baan en inkomen bij verschillende groepen op den duur leiden tot een lager welbevinden, aldus het rapport. Kwetsbare kinderen (zoals kinderen van ouders met een lage sociaal-economische status) lopen het meeste risico op leerachterstanden door thuisonderwijs.

  Een jaar corona: kwetsbare groepen hardst geraakt

  Reageer

  Een jaar na het begin van de coronacrisis hebben veel Nederlanders nog steeds een hoge kwaliteit van leven. Maar er zijn kwetsbare groepen voor wie dat niet geldt. Zoals bijvoorbeeld jongvolwassenen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een laag opleidingsniveau en zelfstandigen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'Een jaar met corona'. Met dit rapport blikt het planbureau terug op de sociale en maatschappelijke effecten van de coronacrisis tot het najaar van 2020.

 • De plannen om het gemeentefonds te verruimen, van onder meer de landelijke fracties van VVD en CDA (plus 0,5 miljard) zijn ‘niet realistisch’ en volstrekt onvoldoende voor gemeenten. Dat stelt VNG-directeur Leonard Geluk.

  'Ze lijken wel stokdoof in Den Haag’

  De voorgestelde verruiming van het gemeentefonds door onder meer VVD en CDA (plus 0,5 miljard) is ‘niet realistisch’ en volstrekt onvoldoende voor gemeenten. Dat stelt VNG-directeur Leonard Geluk. Diverse wethouders laten weten zwaar teleurgesteld in de landelijke partijen te zijn. ‘Ze lijken wel stokdoof in Den Haag.’

 • Ondernemers die gemeentelijk vastgoed huren hoeven een deel van de huur niet meer te betalen. Het stadsbestuur wil een deel van de huurachterstanden van hurende winkeliers en horecaondernemers, die zijn veroorzaakt doordat het bedrijf weinig tot geen inkomsten heeft door de coronamaatregelen, kwijtschelden. Naar verwachting loopt de gemeente daarmee circa 10 miljoen euro mis.

  Rotterdam helpt huurder gemeentelijk vastgoed

  Ondernemers die gemeentelijk vastgoed huren hoeven een deel van de huur niet meer te betalen. Het stadsbestuur wil een deel van de huurachterstanden van hurende winkeliers en horecaondernemers, die zijn veroorzaakt doordat het bedrijf weinig tot geen inkomsten heeft door de coronamaatregelen, kwijtschelden. Naar verwachting loopt de gemeente daarmee circa 10 miljoen euro mis.

 • © Shutterstock

  BZK-tip: Covid-19-paragraaf in jaarrekening

  Gemeenten en provincies krijgen van Binnenlandse Zaken het advies in hun jaarrekening een speciale corona-paragraaf te maken. Op die manier kunnen raads- en Statenleden in één oogopslag zien welke gevolgen Covid-19 op hun begroting heeft gehad en welke maatregelen er zijn genomen. De aanbeveling staat in een speciale notitie van de Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden, Bado.

 • Politieke partijen die aan de Kamerverkiezingen meedoen, willen stuk voor stuk meer geld in het gemeentefonds stoppen. Dit is echter veel te weinig dan gemeenten zeggen nodig te hebben. Uitzondering is de PvdA, die jaarlijks vier miljard euro aan het gemeentefonds wil toevoegen.

  Verkiezingen: veel te weinig geld naar gemeenten

  Politieke partijen die deze maand aan de Kamerverkiezingen meedoen, willen stuk voor stuk meer geld in het gemeentefonds stoppen. Zij hopen dat gemeenten een deel van dat extra rijksgeld besteden aan de jeugdzorg en de Wmo. Bij vrijwel alle partijen gaat het om bedragen die bij lange na niet het bedrag benaderen dat gemeenten zeggen nodig te hebben om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Uitzondering is de PvdA, die jaarlijks vier miljard euro aan het gemeentefonds wil toevoegen.   

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën