of 63000 LinkedIn

Nieuws

 • Pas nu is bekend gemaakt wie er in de ‘Commissie van Wijzen’ zit die met een zwaarwegend advies aan het nieuwe kabinet moet komen over structurele verhoging van het jeugdzorgbudget voor gemeenten en eventuele stelselaanpassingen.

  Bemensing arbitragecommissie jeugd nu pas openbaar

  De ‘Commissie van Wijzen’ komt een dezer dagen met haar oordeel over een structurele verhoging van het jeugdzorgbudget voor gemeenten en eventuele stelselaanpassingen. Bijna twee maanden geleden is tot deze ‘arbitrage’ besloten omdat rijk en gemeenten met elkaar in de clinch liggen over structureel extra budget. Pas maandag is bekend gemaakt wie die commissie bemenst.

 • Nederland hoeft dit jaar 101 miljoen euro minder af te dragen aan de Europese Unie dan gepland. Dat schrijft minister Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer. Dat komt onder meer doordat er vorig jaar minder geld is uitgeven aan administratieve kosten.

  Minder vergaderingen, EU-afdracht 101 miljoen lager

  Nederland hoeft dit jaar 101 miljoen euro minder af te dragen aan de Europese Unie dan gepland. Dat schrijft minister Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer. Dat komt onder meer doordat er vorig jaar minder geld is uitgeven aan administratieve kosten.

 • Om verouderde civiele infrastructurele werken als bruggen, kades en sluizen te renoveren of nieuw te vervangen is de komende tijd minstens een miljard euro extra nodig. Maar dat bedrag zal de komende jaren alleen maar verder oplopen. Ook moeten overheden beter samenwerken in het beheer en de kennisuitwisseling over de aanpak van dit soort verouderde civiele kunstwerken.

  Verouderde infra heeft meer geld en aandacht nodig

  Om verouderde civiele infrastructurele werken als bruggen, kades en sluizen te renoveren of nieuw te vervangen is de komende tijd minstens een miljard euro extra nodig. Maar dat bedrag zal de komende jaren alleen maar verder oplopen. Ook moeten overheden beter samenwerken in het beheer en de kennisuitwisseling over de aanpak van dit soort verouderde civiele kunstwerken.

 • De gemeente Rotterdam gaat de schulden afbetalen van ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Volgens Rotterdam duurt het te lang voordat de afspraken tussen het Rijk en de schuldeisers rond zijn en de stad wil daar niet op wachten.

  Rotterdam betaalt schulden gedupeerde ouders

  2 reacties

  Rotterdam gaat de schulden afbetalen van ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Volgens Rotterdam duurt het te lang voordat de afspraken tussen het rijk en de schuldeisers rond zijn. De de stad wil daar niet op wachten.

 • Negen gemeenten krijgen dit jaar extra geld voor bijstandsuitkeringen. Zij komen al drie jaar op rij niet uit met het geld dat het ministerie van SZW hen voor de bijstandsuitkeringen toekent. Vorig jaar kregen 37 gemeenten geld uit die vangnetuitkering.

  Negen gemeenten krijgen extra geld voor bijstand

  Dit jaar krijgen 9 gemeenten extra geld voor bijstandsuitkeringen. Zij komen al drie jaar op rij bij lange na niet uit met het geld dat het ministerie van SZW hen voor bijstandsuitkeringen toekent. Vorig jaar kregen 37 gemeenten geld uit die zogeheten vangnetuitkering. Groningen kampt (gerekend in euro’s) met de grootste, structurele tekorten op het bijstandsbudget. Oldambt kijkt tegen een driejarig tekort aan van ruim 48 procent.

 • 'Je kunt nu al voorspellen dat er tekorten gaan ontstaan.'

  Nu al tekorten verwacht bij nieuwe inburgeringswet

  De nieuwe inburgeringswet zou wel eens 'een soort jeugdzorg 2.0' kunnen worden, vrezen deskundigen die betrokken zijn bij de uitwerking van het nieuwe stelsel. Zij voorzien dat de budgetten die het rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van het nieuwe beleid tekortschieten.

 • Beeld: Shutterstock

  Nieuw onderzoek naar no cure, no pay in WOZ

  De toegenomen invloed van no-cure-no-pay-bedrijven bij het waarderen van onroerende zaken vraagt om nog een onderzoek naar de werkwijzen en verdienmodelen. Eerder voerde het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) een onderzoek uit dat concludeerde dat deze bedrijven geen ‘profiteurs’ zijn, maar volgens het rijk is er verdieping nodig omdat er grote verschillen zijn tussen deze bedrijven die bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

 • Bijna alle gemeenten zijn tevreden met de compensatie voor de coronakosten die zij van het rijk hebben gekregen voor 2020. Dat blijkt uit een onderzoek van AEF in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Rijk compenseert coronakosten gemeenten voldoende

  Bijna alle gemeenten zijn tevreden met de compensatie voor de coronakosten die zij van het rijk hebben gekregen voor 2020. Tot nu toe pakken de negatieve effecten minder slecht uit dan gevreesd, maar gemeenten houden wel rekening met een na-ijleffect: extra kosten in het sociaal domein en leegstand in stadscentra.

 • De rekenkamer onderzocht onder andere hoeveel kennis over subsidies de gemeente heeft en welke inspanningen Groningen levert om subsidies te krijgen, onder meer uit Brussel. Onderdeel van het onderzoek was een benchmark met andere, vergelijkbare gemeenten (Almere, Apeldoorn en Breda) hoe die subsidieverwerving organiseren en aanpakken.

  Regionaal optrekken voorwaarde binnenhalen EU-subsidie

  Om in Europa succesvol te zijn moet een gemeente met andere steden en regio’s optrekken. ‘Lobbyen als stad doet helemaal niets. Lobbyen als regio wel.’ Dat stelt de rekenkamer Groningen in het onderzoeksrapport Weten hoe Abraham de mosterd haalt.

 • De bouw van het nieuwe stadion van Feyenoord lijkt dichterbij te zijn gekomen. Het adviesbureau Deloitte onderzocht in opdracht van een commissie van de gemeenteraad het project en kwam in een vrijdag gepubliceerd rapport tot een positieve conclusie. De raad velt op 17 juni mede op basis van het Deloitte-onderzoek een oordeel of ze wel of niet het nieuwe stadion gaat financieren.

  Positief advies bouw nieuw stadion Feyenoord

  1 reactie

  De bouw van het nieuwe stadion van Feyenoord lijkt dichterbij te zijn gekomen. Het adviesbureau Deloitte onderzocht in opdracht van een commissie van de gemeenteraad het project en kwam in een vrijdag gepubliceerd rapport tot een positieve conclusie. De raad velt op 17 juni mede op basis van het Deloitte-onderzoek een oordeel of ze wel of niet het nieuwe stadion gaat financieren.

 • Volgens de Inspectie SZW zouden gemeenten 'nu al alles in het werk moeten stellen om de personele capaciteit aan te passen aan de verhoogde instroom en ondersteuningsbehoefte, rekening houdend met de benodigde inwerktijd en het beslag dat inwerken legt op het huidige personeelsbestand.'

  Coronacrisis zet hulp aan werkzoekenden onder druk

  Gemeenten moeten nú de personeelsbezetting voor de dienstverlening aan werkzoekenden opschalen, willen ze de verwachte groei aan hulpvragen het hoofd kunnen bieden. Ook is het belangrijk om de meest kwetsbare werkzoekenden niet uit het oog te verliezen, om te voorkomen dat de achterstand als gevolg van de coronacrisis nog groter wordt. 

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën