Advertentie
financiën / Nieuws

Aantal scheidingen telt mee in gemeentefonds

Aantal scheidingen telt mee in gemeentefonds. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijke conceptversie van de nieuwe opzet van het gemeentefonds. Met name op het vlak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vervallen veel maatstaven.

31 januari 2020
scheiding.jpg

Het mes gaat in het aantal grondslagen op basis waarvan gemeenten geld krijgen van het rijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Er blijven met ingang van volgend jaar maximaal 15 van de 43 verdeelmaatstaven over. Nieuw is de maatstaf scheidingen, waarvan vooral de Randstad profijt heeft.

Dat blijkt uit een nog vertrouwelijke conceptversie van de nieuwe opzet van het gemeentefonds. Met name op het vlak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vervallen veel maatstaven. Van de 28 die er in het huidige model zijn voor individuele voorzieningen, is er in het nieuw voorgestelde verdeelmodel nog maar plaats voor vijf maatstaven.

Kwetsbare groep
Eén van die maatstaven is bovendien nieuw: het aantal scheidingen. Plat gezegd: hoe meer scheidingen er in een gemeente zijn, des te hoger de algemene uitkering voor die gemeente uitvalt. Op basis van de nieuwe maatstaf wordt 11 procent van het totale Wmo-budget straks verdeeld. Het merendeel daarvan vloeit dan richting de Randstad. Van de echtscheidingen vindt volgens CBS-cijfers namelijk de helft plaats in West-Nederland.

Er lijkt wel nog enige twijfel over de wenselijkheid van die nieuwe grondslag als verdeelmaatstaf. Tot twee maal toe wordt in de conceptnotitie namelijk gesteld dat scheidingen ‘geen sterke inhoudelijke relatie’ met de Wmo-kosten hebben. Maar de maatstaf zou ‘wel redelijk uitlegbaar’ zijn. ‘Van de maatstaf scheidingen kan gesteld worden dat hij een kwetsbare groep beschrijft, maar scheidingen worden niet vaak genoemd als oorzaak voor Wmo-gebruik’, zo luidt de geplaatste kanttekening. ‘De maatstaf zou statistisch gezien eventueel weggelaten kunnen worden.’ Zonder de maatstaf echtscheidingen zou er meer geld naar de centrumgemeenten gaan. In dat geval wordt er volgens de notitie namelijk meer budget verdeeld met de maatstaf klantenpotentieel.

Gemeenten waren begin vorig jaar uitgenodigd potentiële maatstaven aan te leveren voor het nieuw op te zetten verdeelmodel. Er werden ruim 200 maatstaven geopperd. Het aantal echtscheidingen en verbroken samenwoonrelaties was er daar een van.

Stabiliteit
Eén  van de conclusies is dat in het nieuwe model ten opzichte van het oude model de zogeheten verklaringsgraad van de kosten is toegenomen van 86 tot 91 procent, terwijl het model veel minder maatstaven bevat. Nogmaals, het gaat hier louter en alleen over het sociaal domein.

Ook beweegt het model beter mee met lange termijnontwikkelingen. Verder is de totstandkoming van het model beter navolgbaar. De methode waarop het is gemaakt, is beter reproduceerbaar en sluit beter aan bij de inhoudelijke taakuitvoering.

Meicirculaire
Eind februari, enkele weken later dan gepland, komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën, met hun definitieve voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. De planning is dat gemeenten in de meicirculaire 2020 over de uitkomsten worden geïnformeerd. Voorafgaand daaraan worden gemeenten in speciaal belegde bijeenkomsten in de gelegenheid gesteld hun mening over de voorstellen te geven.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Spijker(tje).....'dwars' dat klopt en lees ik vaker in je bijdragen. Alleen dat denken gaat je niet zo goed af helaas. Dus blijft het alleen bij dwars. Is wel lastig hameren met een dwarse spijker overigens
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het is toch wel uiterst vreemd om het aantal echtscheidingen mee te tellen voor het bepalen van de uitkering van het gemeentefonds. De Overheid is al veel te lankmoedig bij echtscheiding (belastingaftrek alimentatie, bijstandsuitkering e.d.). Het zijn persoonlijke beslissingen van partners om uit elkaar te gaan, dus waarom zouden andere burgers via de Overheid voor die kosten moeten opdraaien. Soms kom je merkwaardige gedachten en situaties tegen in ons kikkerlandje.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Spijker,Gutgutgut toch Spijkertje, we weten allemaal toch dat echtscheidingen drukken op het gemeentebudget. Al was het alleen maar omdat één van de partners niet in het eigen onderhoud kan voorzien en afgezien wordt van alimentatie bijvoorbeeld. Of wil je naar een situatie waarin mensen maar bij elkaar blijven en elkaar naar de strot vliegen omdat ons Spijkertje bedacht heeft dat die persoonlijke beslissingen gen gevolgen mogen hebben voor de overheid. Da's dan weer lekker voor de evt. kinderen die dat mogen aanschouwen, maar van Spijkertje geen beroep mogen doen op maatschappelijke hulp........

Kortom Spijkertje, stop nu eens met je spijkers op laag water: het begint te roesten
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan
@spijker en @roodhesje:

Het aantal scheidingen wordt een verdeelmaatstaf. Dat betekent niets meer en niets minder dan dat het een van de onderdelen is die bijdraagt aan een objectieve verdeling. Dat heeft niets te maken met een beroep op welke hulp dan ook. 'T zorgt alleen voor een eerlijkere verdeling van het gemeentefonds.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Johan en Rood hesje. Het kost gemeenten, die relatief weinig echtscheidingen hebben, natuurlijk wel degelijk geld omdat de verdeling voor die gemeenten ongunstiger uitpakt.. Naar mijn mening behoren partners die gaan scheiden zelf samen voor de door henzelf gemaakte extra kosten op te draaien. Feitelijk is dat geen zaak voor de Overheid of voor andere burgers. Ook omdat tegenwoordig over het algemeen beide partners een inkomen hebben. Deze partners moeten eerst eens goed nadenken voordat ze trouwen of een samenlevingscontract sluiten. De huidige regelingen behoren inmiddels bij een pamper-maatschappij. Inmiddels maakt ca. 40% van deze categorie gebruik van deze pampering. Dat kost de Overheid (dus de andere burgers) inmiddels miljarden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Spijker...Ik wordt wel moedeloos van zoveel borrelpraat onzin. Als het aan jou ligt moet er zeker eerst een 'bezint eer ge begint'- test worden afgelegd......? Och tuurlijk: onze Spijker geeft dat soort lessen wel.

Ga toch fietsen man!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark
Misschien ook het aantal bomen gaan mee tellen. Is rustgevend en zorgt voor goede luchtkwaliteit
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jonge klare
Borrelpraat en snuifgedrag, of verklaard dat we in Nederland gek zijn geworden met elkaar
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bernadette Weynants / Financieel specialist
Als het geld naar rato van echtscheidingen ingezet wordt voor de gedupeerde kindertjes, dan ben ik vóór zo'n sleutel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Rood Hesje.

Dat wordt 'dwars denken' genoemd, maar daar heb jij natuurlijk geen kaas van gegeten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie