Advertentie
financiën / Nieuws

Meer rijksgeld nodig voor RES-regio’s

Er moet meer financiële ondersteuning vanuit het rijk komen voor de 30 energieregio’s, de RES’sen.

17 februari 2021
Geld-verdelen-shutterstock-205684195.jpg

Er moet meer financiële ondersteuning vanuit het rijk komen voor de 30 energieregio’s, de RES’sen. Uit onderzoek van Leidse studenten in samenwerking met de BNG blijkt een gebrek aan expertise in de regio's bij het opstellen van de energiestrategieën, zowel op technisch als op financieel gebied.

Om de gesignaleerde kennisleemte te vullen, zou volgens de onderzoekers beter meer aanspraak kunnen worden gedaan op de kennis van bijvoorbeeld bedrijven en financiële instellingen. Er zijn twee verklaringen waarom dit tot nu toe niet gebeurt. Ten eerste is dat vanwege het gebrek aan financiële middelen in de kleinere regio om experts in te huren. ‘Decentralisatie van meerdere politieke vraagstukken naar de gemeenten leidt tot een vergrote druk om met een klein budget steeds meer taken uit te voeren’, aldus de onderzoekers.

Marktdagen
Ten tweede blijken bedrijven terughoudend in het verlenen van technische expertise. Hun eventuele voorkennis zou er toe kunnen leiden dat zij niet in aanmerking komen voor aanbestedingen. Dat is volgens de onderzoekers bijvoorbeeld op te lossen door marktdagen te organiseren, waarbij alle partijen zijn uitgenodigd. Dat vergroot de transparantie en creëert een gelijk speelveld.

Ambitieus
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat veel RES-regio’s weliswaar ambitieuzer zijn dan de met het rijk afgesproken doelstelling om voor 2030 gezamenlijk 35 Terawattuur (TWh) hernieuwbare energie op land te gaan opwekken, maar dat de strategieën niet concreet zijn over de manier waarop dat doel wordt bereikt.

Dure oplossing
De meeste regio's hebben een duidelijke voorkeur voor kleinschalig zon op dak en een voorkeur voor zon (zonnevelden) ten opzichte van windmolens. ‘Begrijpelijk, uit het oogpunt van draagvlak. Maar minder kostenefficiënt voor de BV Nederland’, aldus de onderzoekers. Een betere balans tussen wind- en zonne-energie zou leiden tot optimaler gebruik van het bestaande elektriciteitsnetwerk, wat ook veel kostbesparingen met zich meebrengt. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving levert een verhouding tussen wind en zon van 4:1 een optimale balans op het elektriciteitsnetwerk. In de concept RES’sen komen de regio’s tot een verhouding 1:2.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie