financiën / Partnerbijdrage

Tijdschrift Sociaal Domein. Platform voor innovatie

Tijdschrift Sociaal Domein. Platform voor innovatie. Lancering op 18 januari a.s.

11 januari 2022
Logo-Sociaal-Domein.png

Op 18 januari 2022 lanceren we het tijdschrift Sociaal Domein, platform voor innovatie en u bent uitgenodigd!

Het sociaal domein is de afgelopen jaren in razendsnel tempo volwassen aan het worden. En daar hoort een eigen journalistiek onafhankelijk tijdschrift bij! Dagelijks werken gemeenten, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en andere partners schouder aan schouder met inwoners aan hun eigen lokale gezonde gemeenschap. Met vallen en opstaan, maar ook met veel energie, inzichten en inspiratie.

Dat brengen we vanaf 2022 samen in een platform, bestaande uit een website en een app met nieuws, vacatures en community maar ook met verdiepende artikelen van, voor en over het sociaal domein in de vorm van een tijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt. Op 18 januari a.s. is het zover en staan we heel graag samen met u stil bij de lancering van het platform en het tijdschrift!

 

Voor wie:

Voor Colleges van burgemeester en wethouders, raadsleden, beleidsontwikkelaars en professionals, maar ook voor partners die nauw verbonden zijn aan het sociaal domein. Politie, welzijnsprofessionals, GGD en eerstelijners bijvoorbeeld. Maar juist ook cliëntenraden, ouders, kinderen, ervaringsdeskundigen en buurtinitiatieven en andere vormen van inwonersnetwerken nodigen wij van harte uit. Want het sociaal domein: dat doen we samen!

 

Het sociaal domein in groeiversnelling

Van transitie naar transformatie

Sinds de decentralisatie van de 3D’s: de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet hebben lokale partijen en de gemeenten een brede verantwoordelijkheid voor het sociaal domein. Gemeenten hebben het mandaat om de zorg en ondersteuning op de juiste plek, vorm te geven en te faciliteren voor de eigen inwoners. Bij die gedecentraliseerde verantwoordelijkheid zijn gemeenten ook voor grote opgaven komen te staan. Schaarse middelen moeten verdeeld worden en tegelijkertijd willen gemeenten serieus investeren in hun eigen lokale verzorgingsstad.

 

De decentralisatie van 2015 is gevolgd door een transformatie. Een transformatie van ongekende omvang. Op vele terreinen wordt nu nog steeds, 7 jaar na de decentralisatie, geleerd, ontwikkeld, herzien en geëxperimenteerd. Alles wordt in het werk gesteld om een evenwicht te bereiken tussen draagkracht en draaglast. Niet alleen evenwicht van inwoners, maar ook van gemeenten en betrokken organisaties.

 

Gemeenten en professionals staan voor vele uitdagingen: duurzame vormen van bekostiging, het inrichten van domein overstijgende samenwerkingsverbanden om integrale oplossingen te realiseren, keuzes met betrekking tot sturing en keuzes hoe te sturen en te verantwoorden, al dan niet met gebruik van data. En er zijn veel hoopvolle ontwikkelingen zoals positieve gezondheid en

brede preventie; de roep om breder te kijken dan alleen ziekte en beperking geeft ruimte voor nieuwe arrangementen voor een lokale gezonde gemeenschap.

 

Bundelen van inzichten en werkende factoren: leren van elkaar

Niet telkens het wiel opnieuw uitvinden

Het sociaal domein heeft een reikwijdte van dusdanige omvang, waarbij ook nog eens sprake is van botsende belangen, dat onafhankelijke journalistiek en bevordering van kennis en kunde geen overbodige luxe is. Een vorm van kennisbundeling, ‘best practices’, laatste inzichten en een plek waar je elkaar laagdrempelig kunt bevragen op actuele vragen en uitdagingen. Natuurlijk doorloopt elke gemeente een eigen ontwikkelproces in het komen tot de juiste lokale antwoorden en oplossingen voor de vraagstukken binnen het sociaal domein.

 

Een aantal jaren geleden heeft de uitgeverij al nieuwe energie gegeven aan het tijdschrift De eerstelijns (DEL). Bij de eerstelijnszorg spelen namelijk soortgelijke vraagstukken als bij het Sociaal Domein. Met een tijdschrift vol actuele en inspirerende thema’s bleek te worden voorzien in een grote behoefte. In 2021 werd online het jaarlijkse Eerstelijnscongres georganiseerd met mooie recensies achteraf. Tijdens dat congres heeft onder andere toenmalig wethouder van Rotterdam, Sven de Langen, een vlammend betoog gehouden over de noodzaak van samenwerking op het gebied van preventie.

 

Bianca den Outer, oprichter van jb Lorenz en uitgever van De Eerstelijns, is al jaren actief in het sociaal domein en voorheen in de eerstelijnszorg. Vanuit een intrinsieke motivatie om impact te maken zoekt Bianca altijd naar effectieve en innovatieve verbindingen met en tussen publieke en private partijen. In 2021 is een speciale gemeentelijke editie van De Eerstelijns volledig gewijd aan de verbinding tussen Eerstelijnszorg en Sociaal Domein, met een mooi interview met Paul Blokhuis als kers op de taart. Onder andere geïnspireerd door de positieve reacties op die uitgave is koers gezet op een autonoom tijdschrift voor het sociaal domein.

 

Na een jaar van voorbereidingen staat nu dan eindelijk de lancering van het tijdschrift en platform Sociaal Domein voor de deur. Op 18 januari zal deze feestelijk vorm krijgen via een online evenement waarbij iedereen welkom is (12.30 - 14.00 uur).

 

Het tijdschrift Sociaal Domein

Eindelijk een plek waar inzicht, overzicht en inspiratie samenkomt

→Iedere uitgave de meest actuele onderwerpen uitgelicht

→Interessante projecten of activiteiten in het land uitgelicht

→Scherpe analyses bij complexe vraagstukken

→Visie en opinie van vooraanstaande actoren binnen het Sociaal Domein

→Overzicht van komende events en belangrijke presentaties

→Verwijzingen naar relevante literatuur

 

Het platform voor innovatie - Sociaal Domein

Een krachtig kennisnetwerk, gebundelde ervaringen en antwoorden op veel gestelde vragen

→ Digitaal thuiskomen met professionele zielsverwanten: een community voor iedereen

→ Overzicht van scholings- en opleidingsmogelijkheden

→ Laatste inzichten op een rij, geordend op relevante thema’s zoals inkoop, bekostiging, samenwerking, leiderschap, arbeidsmarkt etc.

→Gelegenheid om elkaar te bevragen over complexe vraagstukken

→Actueel overzicht van ‘good practices’ binnen het sociaal domein

 

Evenement lancering platform en tijdschrift op 18 januari 2022

Op 18 januari wordt via een ‘big bang’ het tijdschrift en het platform gelanceerd! Tijdens de lunch wordt een inspirerend programma aangeboden. Gerenommeerde sprekers, een mini-masterclass en nog veel meer zal in 1,5 uur voorbijkomen (12.30 - 14.00 uur). Wij nodigen iedereen uit om van dat bijzondere moment deelgenoot zijn.

 

Vanaf 18 januari zetten we met zijn allen een stap verder richting een sociaal domein dat ertoe doet en dat aandacht krijgt voor de positie die zij verdient. Bianca: “Laten we het complexe en brede sociaal domein samen behapbaar maken en terugkeren naar waar we het voor doen: niet weglopen voor de uitdagingen, maar energie geven aan een zeer relevant domein! Check het programma en schrijf je in via deze link en dan hopen we je graag te begroeten op 18 januari 2022!

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.