of 64621 LinkedIn

Tweede tranche REACT-EU Oost-Nederland 15 december open

Tweede tranche REACT-EU Oost-Nederland 15 december open. Groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie
Vindsubsidies Reageer

Innovatieve ondernemers in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) kunnen vanaf 15 december 2021 weer subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.

De Europese Unie (EU) heeft vanuit de zogeheten REACT-EU-middelen namelijk voor de tweede keer een bedrag beschikbaar gesteld voor dit soort projecten in Oost-Nederland. Dit tweede bedrag van € 60,5 miljoen is toegezegd na een intensieve lobby door de provincies Gelderland en Overijssel, zo meldt de Managementautoriteit Oost-Nederland. In de eerste tranche voor REACT-EU-middelen is eerder dit jaar al € 47,7 miljoen aan Oost-Nederland toegekend, dit op basis van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2021.

 

Vanaf 15 december 2021 € 50 miljoen beschikbaar voor projectaanvragen

Van het nu door de EU toegekende bedrag van € 60,5 miljoen is per 15 december 2021 € 50 miljoen beschikbaar voor projectaanvragen in de categorieën 'ontwikkelingsprojecten' en 'gedeelde faciliteiten'. Het resterende bedrag in deze tweede tranche wordt gereserveerd voor inzet via een revolverend fonds. De openstellingsdatum is daarmee dus wel enkele weken opgeschoven (eerder was de openstelling per 15 november 2021 voorzien), om belangstellenden zo meer tijd te geven om tot goede voorstellen te komen.

 

De verwachting is overigens dat het beschikbare budget op de eerste dag al meteen overtekend wordt. Het is dus raadzaam om op 15 december 2021 ook daadwerkelijk in te dienen. Mocht er op die dag al voor meer budget worden aangevraagd dan binnen het plafond beschikbaar is, dan vindt er onder de volledige aanvragen een loting plaats die de volgorde bepaalt.

 

Ontwikkelingsprojecten

Bij aanvragen in de categorie ontwikkelingsprojecten gaat het om investeringen in innovatieve projecten op het gebied van digitalisering en verduurzaming, die zorgen voor een veerkrachtig herstel van de economie. Net als bij de eerste openstelling ligt de nadruk op de latere fases van innovatie (TRL 5-8). Dus experimenteel onderzoek naar, en investeringen in, innovatieve producten en processen. Om zo voor te sorteren op een snelle en succesvolle marktintroductie. Aanvragen gebeurt in samenwerkingsverbanden met nadruk op het midden- en kleinbedrijf (mkb).

 

Een tweede soort ontwikkelingsprojecten betreft investeringen in vernieuwende technologieën gericht op milieubeschermende of energie-efficiëntiemaatregelen. Het moet hierbij wel gaan om vernieuwende technologie en niet over standaard (vervangings)investeringen. Gedacht kan worden aan slimme (distributie)systemen, de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen, slimme energieopslag, Het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, het terugdringen of hergebruik van grondstoffen en mineralen of het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen.

 

Gedeelde faciliteiten

Bij aanvragen in de categorie gedeelde faciliteiten gaat het om projecten die investeren in gedeelde faciliteiten) met als doel mkb-ondernemingen de mogelijkheid te geven om nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke manier te testen, door te ontwikkelen en op te schalen. Deze investeringen moeten voortkomen uit een behoefte van het mkb en zo het innoverend vermogen van de regio verder versterken. Uit een aanvraag moet dus duidelijk volgen dat de investering vraaggestuurd is vanuit het mkb. Het mag bij deze projecten niet gaan om investeringen in onroerend goed.

 

Over de regeling

Met de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2021 wordt uitvoering gegeven aan het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland voor wat betreft de uit het REACT-EU-programma extra beschikbaar gekomen middelen. Met REACT-EU stimuleert de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.

 

Meer informatie over deze openstellingen en andere Europese subsidieprogramma´s, kan worden opgevraagd bij Vindsubsidies (link naar Overheid | Vindsubsidies)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingVindsubsidies

Kantoor Deventer

Leeuwenbrug 107

7411 TH Deventer

Kantoor Utrecht
Papendorpseweg 100

3528 BJ Utrecht
Kantoor Enschede
Hengelosestraat 581

7521 AG Enschede

088-2020400

www.vindsubsidies.nl

info@vindsubsidies.nl

Meer nieuws

Weten welke subsidieprogramma's actueel zijn voor projecten op het gebied van energietransitie?

Onze specialisten praten je graag bij over landelijke en Europese subsidieprogramma's met voorbeelden van andere gemeenten of samenwerkingsverbanden.

 

Bel ons: 085-0180624 of mail ons: info@vindsubsidies.nl.


Samenwerken in de grensregio’s? Kijk eens naar INTERREG!

Ben je bezig met een innovatief project met een partner uit een buurland? Dan ben je misschien gewezen op subsidiemogelijkheden vanuit de Interreg-programma’s. Wat houdt Interreg in en hoe kun een subsidieaanvraag indienen?

Whitepapers