of 64621 LinkedIn

Miljard extra voor woningbouw, onder meer voor Woningbouwimpuls

Miljard extra voor woningbouw, onder meer voor Woningbouwimpuls.
Vindsubsidies Reageer

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) trekt de komende jaren € 1 miljard extra uit om de bouw van betaalbare woningen te versnellen. Daarnaast komt € 100 miljoen beschikbaar voor de huisvesting van aandachtsgroepen zoals studenten, dak- en thuislozen, vergunninghouders en arbeidsmigranten.

Het extra miljard wordt ingezet om de ontwikkeling van veertien zogeheten grootschalige gebieden te versnellen, voor een vierde ronde van de Woningbouwimpuls (WBI2020) én om knelpunten die woningbouw in de weg staan op te lossen. In totaal moeten met behulp van dit geld 75.000 extra huizen versneld gerealiseerd worden.

Veertien grootschalige gebieden
Er gaat ten eerste € 500 miljoen naar een aantal grootschalige woningbouwgebieden als investering om de bouw en gebiedsontwikkeling aan te jagen. Het gaat dan bijvoorbeeld over investeringen in mobiliteit, aanpassingen in de infrastructuur of het uitkopen en verplaatsen van bedrijven.

Deze eerste financiële bijdrage levert ongeveer 35.000 woningen op. Hiervan moet een groot deel betaalbaar zijn. Begin 2022 wordt de selectie bekendgemaakt waar BZK binnen de gebieden woningbouw mogelijk maakt door middel van een eerste financiële bijdrage.

Woningbouwimpuls
Er is een bedrag van € 250 miljoen beschikbaar gesteld voor een vierde ronde van de Woningbouwimpuls. Deze moet de bouw van circa 40.000 woningen mogelijk maken. Op dit moment worden de projectaanvragen van de derde (en oorspronkelijk laatste) ronde van de Woningbouwimpuls beoordeeld.

De eerste twee rondes leverden al een bijdrage aan 95.000 woningen op, waarvan 65% betaalbaar. Uit een evaluatie blijkt dat circa de helft van de woningen extra woningen zijn. Er komt wel eerst nader onderzoek voordat het loket voor nieuwe aanvragen in 2022 open gaat, zo meldt BZK.

Knelpunten oplossen
Ook wordt € 250 miljoen ingezet om knelpunten bij de bouw van woningen op te lossen. Concreet houdt dit in dat bijvoorbeeld de flexpools die gemeenten en provincies ondersteunen ook de komende jaren nog doorgezet worden. Deze flexpools bieden kennis en extra capaciteit die nodig is voor het realiseren van woningbouw.

Verder komt er extra ondersteuning vanuit het Rijk onder andere door het expertteam om gemeenten te ondersteunen bij bijvoorbeeld bestuurlijke problemen, interpretatie van wet- en regelgeving of het stikstofdossier. Ook komt er geld beschikbaar om de vertraging in beroepsprocedures over woningbouwprojecten bij de Raad van State in te lopen. Daarnaast komt er een programma om de bouw van flexwoningen te stimuleren en te versnellen.

Aandachtsgroepen
De regeling voor de huisvesting van aandachtsgroepen (RHA) wordt verlengd voor 2022 en 2023 met € 40 miljoen per jaar. Dankzij deze regeling kunnen er 16.000 woningen extra voor aandachtsgroepen worden gebouwd. Tevens zal de regeling voor ouderenwoningen in 2023 worden voortgezet. Hiervoor wordt € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van 4000 extra woningen voor ouderen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingVindsubsidies

Kantoor Deventer

Leeuwenbrug 107

7411 TH Deventer

Kantoor Utrecht
Papendorpseweg 100

3528 BJ Utrecht
Kantoor Enschede
Hengelosestraat 581

7521 AG Enschede

088-2020400

www.vindsubsidies.nl

info@vindsubsidies.nl

Meer nieuws

Weten welke subsidieprogramma's actueel zijn voor projecten op het gebied van energietransitie?

Onze specialisten praten je graag bij over landelijke en Europese subsidieprogramma's met voorbeelden van andere gemeenten of samenwerkingsverbanden.

 

Bel ons: 085-0180624 of mail ons: info@vindsubsidies.nl.


Samenwerken in de grensregio’s? Kijk eens naar INTERREG!

Ben je bezig met een innovatief project met een partner uit een buurland? Dan ben je misschien gewezen op subsidiemogelijkheden vanuit de Interreg-programma’s. Wat houdt Interreg in en hoe kun een subsidieaanvraag indienen?

Whitepapers