of 62812 LinkedIn

De EU-gelden voor 2021-2027, wat is er al bekend?

De EU-gelden voor 2021-2027, wat is er al bekend? Inzetten op een groen, digitaal en sterker Europa
Vindsubsidies 1 reactie

Hoewel het nieuwe voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader (MKF) 2021-2027 nog moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten, weten we al dat de EU gaat inzetten op een groen, digitaal en sterker Europa. En dat de grote subsidieprogramma’s na 2020 terugkeren.

Zo is duidelijk dat dat Europese subsidieregelingen van Europese Structuur- en Investeringsfondsen (waaronder EFRO, ESF, POP) en thematische fondsen (waaronder LIFE, Horizon2020, Erasmus+) vanaf 2021 weer worden opgesteld voor nieuwe projecten van overheden en regionale samenwerkingsverbanden. In de loop van dit jaar zal duidelijk worden hoe deze programma’s exact worden ingevuld. Wat is er al bekend?


ESF wordt ESF+ na 2020
ESF+ is de opvolger van ESF. Het fonds is opgericht om de werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen binnen de EU te stimuleren. Uitgangspunt voor het nieuwe ESF-programma is een focus op het ondersteunen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit kan gaan om zowel werkzoekenden als werkenden in de 35 arbeidsmarktregio’s binnen Nederland.

 

Vijf overkoepelende prioriteiten voor Interreg

Vanaf 2021 werkt Interreg, het programma voor interregionale samenwerking tussen Interreg-gebieden, met vijf overkoepelende prioriteiten:

1.     Een slimmer Europa door middel van innovatie, digitalisering, economische transformatie en ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen.
2.    Een groener, koolstofvrij Europa, waar het Parijs-akkoord wordt uitgevoerd en waar in energietransitie, hernieuwbare energiebronnen en de strijd tegen klimaatverandering wordt geïnvesteerd
3.   Een beter verbonden Europa, met strategische transport- en digitale netwerken.
4.   Een socialer Europa waarin resultaten worden geboekt met betrekking tot de Europese pijler van sociale rechten, en waarin kwalitatief hoogstaand werk, onderwijs, vaardigheden, sociale inclusie en gelijke toegang tot gezondheidszorg worden ondersteund.
5.   Een Europa dat dichter bij de burger staat door ondersteuning van lokaal geleide ontwikkelingsstrategieën en duurzame stedelijke ontwikkeling in de gehele EU.

     

Veranderingen Interreg door Brexit

Brexit heeft voor een aantal veranderingen gezorgd met betrekking tot de huidige Interreg-gebieden:

• 

Interreg North Sea Region: Verenigd Koninkrijk (VK) is verdwenen als programmaland, het voorstel is om in de komende programmaperiode alle Nederlandse provincies deel te laten uitmaken van NSR.

• 

Interreg North West Europe: VK maakt geen onderdeel uit van het programmagebied. 


Meer budget voor LIFE+
Voor het LIFE-programma gaat het budget omhoog van € 3.4 miljard naar € 5.2 miljard.  Hiervan gaat ongeveer € 1 miljard extra naar natuur een biodiversiteit en ongeveer € 1 miljard naar een nieuw subprogramma: ‘clean energy transition’.

 

In het nieuwe LIFE-programma zijn vier subprogramma’s:

•             Circular economy and quality of life

•             Nature and biodiversity

•             Climate mitigation and adaptation

•             Clean energy transition


Horizon Europe als opvolger van Horizon 2020
Naar verwachting stijgt het budget voor het Horizon-programma met bijna 30% naar € 97 miljard voor de periode 2021-2027. Het programma kent drie nieuwe pijlers met Open Science, Global Challenges & Industrial Competiveness en Open Innovation.

 

Nieuwe programma’s voor de komende 7 jaren
Naast de bekende en terugkerende programma’s biedt het MFK ook ruimte voor nieuwe regelingen voortkomend uit het grote klimaatprogramma ‘Green Deal’ en het nieuwe stedelijk programma ‘European Urban Initiative’.

 

EU Green Deal
De routekaart met een hele reeks aan maatregelen om Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken. In de komende periode komt de Europese Commissie met de verdere invulling van het Actieplan voor de circulaire economie en Farm-to-Fork-strategie die onderdeel gaan uitmaken van de EU Green Deal. Beide onderwerpen zijn relevant voor provincies en gemeenten.

European Urban Initiative
Vanaf 2021 gaat 6% van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) naar het nieuwe European Urban Initiative, dat aansluit bij de doelstelling om Europa dichter bij de burgers te brengen. De European Urban Initiative gaat innovatieve oplossingen ondersteunen voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Denk aan werkloosheid, migratie, luchtvervuiling, circulaire economie, energietransitie en cultureel erfgoed.

 

Meer weten over deze Europese programma’s en hoe decentrale overheden zich kunnen voorbereiden op de aankomende MFK-periode 2021-2027?
Wij hebben een speciale EU-website voor decentrale overheden gelanceerd. Hier kan je de laatste informatie vinden over de invulling van alle Europese programma’s die relevant zijn voor overheden en onze EU WISE aanpak.

 

Bezoek onze EU-website hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
En hoe groen zijn windmolens en zonnepanelen dan wel? De productie van windmolens vraagt heel veel energie. Bovendien veroorzaken deze grote broeikaseffecten. Voor de recirculerende economie ontstaan bij het verwerken van de niet meer bruikbare materialen van zonnepanelen (cadmium, lood en floatglas) grote problemen.

Contactgegevens

AfbeeldingVindsubsidies

Kantoor Deventer

Leeuwenbrug 107

7411 TH Deventer

Kantoor Utrecht
Papendorpseweg 100

3528 BJ Utrecht
Kantoor Enschede
Hengelosestraat 581

7521 AG Enschede

088-2020400

www.vindsubsidies.nl

info@vindsubsidies.nl

Meer nieuws

Weten welke subsidieprogramma's actueel zijn voor projecten op het gebied van energietransitie?

Onze specialisten praten je graag bij over landelijke en Europese subsidieprogramma's met voorbeelden van andere gemeenten of samenwerkingsverbanden.

 

Bel ons: 085-0180624 of mail ons: info@vindsubsidies.nl.


Whitepapers