of 61869 LinkedIn

Veel gemeenten hebben geen visie op jeugdzorg

Veel gemeenten hebben geen visie op jeugdzorg. Er is te weinig zicht op kwaliteit
jb lorenz 2 reacties

Gemeenten moeten met meer visie hun jeugdzorgtaken inrichten. Nu hebben commerciële zorgaanbieders een voet tussen de deur zonder dat er zicht op kwaliteit is, stellen Bianca den Outer en René Peters.

Belangrijke jeugdzorg-organisaties dreigen om te vallen, terwijl kleine aanbieders grote winst boeken. Het aantal jongeren dat hulp krijgt blijft groeien.


Aanbieders

Net als het aantal aanbieders dat grote winsten maakt en het aantal durfkapitalisten dat in jeugdzorg investeert. Nu zitten gemeenten met tientallen commerciële aanbieders in de maag die oplossingen verkopen en dus problemen zoeken. Zonder zicht op de kwaliteit. Dat is niet de bedoeling. Maar het is wel het gevolg van keuzes die gemaakt zijn. Het past gemeenten niet de armen in onmacht in de lucht te steken en maar te hopen dat ‘Den Haag’ weer extra geld geeft. Actie is nodig en actie is mogelijk. Eigenlijk hebben veel gemeenten niet goed nagedacht wat ze willen bereiken voor hun burgers. Want bijna alles hangt samen: bestaanszekerheid, wonen, vrije tijd, sociale cohesie en leefomgeving.

Behalve in de gemeentelijke systemen. Daar gaat iedere wethouder en ambtenaar nog over zijn eigen potje met geld. En werken gemeentelijke afdelingen niet noodzakelijkerwijs samen. Laat staan dat budgetten in elkaar kunnen overlopen of dat er een gezamenlijke visie op wonen, inkomen, welzijn en zorg bestaat. Zonder zo’n samenhangende visie gaat het niet. Gemeenten hebben de definitie van zorg erg opgerekt.

Heel lichte zorg die voor 2015 door niemand vergoed werd, zit nu vaak in het standaardpakket van de gemeente. Dat zorgt voor een explosie van het aantal kinderen met lichte vormen van adhd, faalangst, dyslexie en andere klachten. Het is maar de vraag of dit soort lichte problemen professioneel opgelost moet worden. Sommige lichte problemen horen bij het leven of zijn op school en thuis best zelf op te lossen.

De vraag naar ondersteuning is vrijwel oneindig. Daarom is begrenzing gewoon noodzakelijk. Ook hebben veel gemeenten tot honderden aanbieders gecontracteerd. Er valt iets te kiezen.


Contractering

Maar niet alles hoeft door professionals opgelost te worden en dat kan ook niet. En niet iedere zorgondernemer hoeft een contract bij de gemeente te krijgen. Op basis van een brede visie en gewenste maatschappelijke resultaten van de gemeente op wonen, inkomen, welzijn en zorg, kan een aantal goede partners worden gecontracteerd. Van daaruit kan men bouwen aan toegang en preventie. Nu is die visie er vaak niet, noemen we alles zorg en krijgt iedere zorgondernemer op voorhand ruim baan.

En daar komt de enorme bureaucratie nog eens bovenop. Logisch dus, dat er geld te kort is. Dat gaat ten koste van basisvoorzieningen als zwembaden, bibliotheken of verenigingen. Maar bovenal van kinderen met zware problemen. Nu dit besef breder door lijkt te dringen, is het tijd om ernaar te handelen.

René Peters, Tweede Kamerlid voor het CDA en woordvoerder Jeugdzorg
Bianca den Outer, partner jb Lorenz

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter (Beleidsadviseur) op
Nog even en we zijn weer terug naar de situatie voor 1989, toen de jeugdzorg werd gedecentraliseerd van Rijk naar Provincies. Stoppen we het weer bij het Rijk. Steeds verder doorgecentraliseerd en dan weer terug bij af. Zo houden we elkaar bezig en verdienen VVD vrindjes van Rutte geld aan problemen met jeugdzorg BV’s.
Door Bert van Swam (wethouder) op
Het is te makkelijk om het af te doen met het ontbreken van een visie op jeugdzorg. Het is vanuit het kabinet met steun van de Tweede Kamer bij de gemeenten neergelegd als een taak vanuit de decentralisaties. Daarbij zijn allerlei afspraken gemaakt met onder andere de aanbieders als garanties op eventuele lagere omzetten. Hierdoor koon er weinig veranderd worden en moesten gegarandeerde bedragen betaald worden, zelfs aan aanbieders die weinig of geen cliënten meer hadden. Het was dus veranderen met de rem er op Nu zijn de verplichtingen inmiddels iets minder, maar is er regionaal geprobeerd veranderingen af te spreken met aanbieders, maar was dat natuurlijk al erg lastig. Daarnaast is er een stijgende vraag ontstaan, doordat aan kinderen steeds meer eisen gesteld worden en steeds vaker ondersteuning wordt gevraagd om die kinderen te kunnen helpen. Natuurlijk zou je dan kunnen zeggen dat te makkelijk ondersteuning gegeven wordt, maar ook de beoogde zet van passend onderwijs bracht niet de gewenste verandering in ondersteuning. Alle veranderingen bij gemeenten en onderwijsinstellingen, gingen namelijk gepaard met minder geld en eigenlijk weinig of geen ruimte om die veranderingen echt vorm te kunnen geven. Daardoor hebben we nu de gevolgen van stijgende budgetten en veranderende vraag om kinderen te begeleiden.
Het is terecht dat we weer terug moeten naar het normale. Kinderen moeten ook gewoon druk kunnen zijn. Niet iedereen hoeft in een hokje te passen en kinderen moeten gewoon in hun vertrouwde omgeving van de basisschool hun benodigde ondersteuning en aandacht kunnen krijgen. Daar moeten we nu met zijn allen afspraken over durven te maken. Maar daarnaast moet het kabinet eigenlijk nog wel bereid zijn, om de tekorten die er tot nu toe ontstaan zijn te corrigeren. Dat tegelijkertijd weer inverdieneffecten moeten worden afgesproken voor de toekomst is dan geen probleem en misschien ook wel heel logisch. Maar dan moeten we het wel gezamenlijk doen. Corrigeren wat fout is gegaan en Samen optrekken met de afspraken voor de toekomst. Dan kunnen we elkaar aanspreken op onze afspraken en vooral Samen optrekken om de benodigde verandering rondom de Jeugd te realiseren. Want het moet wel Echt anders. De vraag is echter: DOEN we het dit keer SAMEN?

Contactgegevens

Afbeeldingjb Lorenz

Nieuwe Langeweg 109

3194 DC  HOOGVLIET

010-3040186

www.jblorenz.nl

info@jblorenz.nl

Meer nieuws

Het Eerstelijns Congres 2021


3 en 4 juni 2021

Dag 1:  De eerstelijn op de eerste rang!

Dag 2 : Eerstelijn en sociaal domein

Bij geen doorgang 100% terugbetaalgarantie


Lorenz Scan

Met de Lorenz scans worden gevalideerde data en kengetallen op maat ontsloten voor diverse maatschappelijk relevante thema’s. Bekijk hieronder de video met uitleg.


Afbeelding

Wat doen wij?

Whitepapers