of 62812 LinkedIn

Lorenz scans: grip en begrip in het sociaal domein

Lorenz scans: grip en begrip in het sociaal domein
jb lorenz Reageer

Lorenz scans zijn scans waarin gevalideerde data en kengetallen op maat worden ontsloten voor diverse maatschappelijk relevante thema’s. De scans zijn opgebouwd uit unieke datasets, die jb Lorenz ondersteunt met procesbegeleiding en training. De Lorenz scan is een sturings- en gespreksinstrument waarmee gemeenten en hun partners kunnen komen tot een gedragen aanpak van maatschappelijke opgaven. Bianca den Outer vertelt.

‘Tegenwoordig is er veel data over maatschappelijke thema’s beschikbaar’, vertelt Bianca. ‘Via Waarstaatjegemeente.nl of CBS bijvoorbeeld. Deze data combineren wij met data van gemeenten zelf tot unieke datasets. Wij hebben toegang tot alle systemen met gevalideerde data via geautomatiseerde koppelingen die ervoor zorgen dat de data altijd in real-time en up-to-date beschikbaar zijn. Daarnaast bieden we duiding en training om data zelf te interpreteren en reiken we mogelijke beheersmaatregelen aan. Zo krijgen gemeenten grip op uitgaven en risico’s in het sociaal domein en begrip van de achterliggende oorzaken. Daarmee kunnen ze gericht ingrijpen waar dat nodig is.’

 

Zorgvraag versus zorgbehoefte
Dat werkt bijvoorbeeld zo. ‘Stel, uit beleidsinformatie blijkt een sterke stijging van het gebruik van jeugdhulp. Dan brengen we die stijging niet alleen nauwkeurig in kaart, maar bieden we ook context, oorzaken en achtergronden. We kijken daarbij niet alleen naar de zorgvraag maar ook en vooral naar zorgbehoefte. Veel zorgvragen zijn namelijk helemaal geen zorgvragen. Er is dan sprake van een andere behoefte die zich heeft geuit in een zorgvraag. Dat kan bijvoorbeeld een behoefte aan schuldhulpverlening zijn of ouders die meer tijd en begeleiding voor hun kind op school willen. Veel van deze vragen worden beantwoord door zorg te bieden, maar soms is er iets anders nodig. Met een set van indicatoren geven wij inzicht in het verschil tussen zorgvraag en zorgbehoefte.’


Sturen op verandering

‘We brengen niet alleen data van gemeenten bij elkaar, maar geven ook inzicht in de samenhang met andere wettelijke kaders. Zo brachten we onlangs voor 43 gemeenten met zo’n 2,3 miljoen inwoners, domeinoverstijgend zorgkosten en zorggebruik bij elkaar in regiobeelden. Naast jeugdhulpcijfers brachten we data samen uit de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Door de kosten en het zorggebruik te combineren met kenmerken van de populatie per gemeente is er een 360-graden beeld beschikbaar op basis waarvan samenwerkingsafspraken gemaakt kunnen worden.’ Met de Lorenz scan voeren partijen gezamenlijk ook betere gesprekken over gewenste maatschappelijke uitkomsten. ‘Een onderwerp als verwarde personen raakt bijvoorbeeld naast gemeenten ook politie, GGZ-instellingen en het OM. De informatie uit onze scans vormt een onderlegger voor het gesprek over oorzaken maar vooral ook over oplossingen. Data bij elkaar brengen kan iedereen, wij gaan een stap verder. We zorgen voor grip en begrip van het hele veld. Want alleen als je het hele veld begrijpt, kun je succesvol sturen op verandering en krijg je grip op je kosten.’

 


AfbeeldingOver jb Lorenz en de Lorenz scan
jb Lorenz richt zich als expertbureau op de ondersteuning van de publieke sector en private partijen op het gebied van sturings- en bekostigingsvraagstukken en het organiseren van (complexe) samenwerkingsverbanden. Dat doen we in en rond het sociaal domein en op het snijvlak van zorg en veiligheid. Wij bedenken samen met onze opdrachtgevers resultaatgerichte, duurzame en praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en we helpen mee bij het implementeren daarvan. Dat doen we met een vast team van specialisten op diverse gebieden. De Lorenz scan is één van de instrumenten die we daarbij inzetten. Meer informatie of een scan op maat aanvragen? Kijk op lorenzscan.nl.


Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeeldingjb Lorenz

Postbus 30223

3001 DE Rotterdam

010-3040186

www.jblorenz.nl

info@jblorenz.nl

Meer nieuws

Het Online Eerstelijns Congres 2021

Afbeelding


3 en 4 juni én 8 oktober 2021

Dag 1:  De eerstelijn op de eerste rang!

Dag 2 : Eerstelijn en sociaal domein

Dag 3: Offline ontmoeting


Lorenz Scan

Met de Lorenz scans worden gevalideerde data en kengetallen op maat ontsloten voor diverse maatschappelijk relevante thema’s. Bekijk hieronder de video met uitleg.


Afbeelding

Wat doen wij?

Whitepapers