of 64120 LinkedIn

Koersvast maar doelloos

Koersvast maar doelloos. Rekenkameronderzoek naar het beleid en de stijgende kosten voor jeugdzorg in Haarlemmermeer
jb lorenz Reageer

Rekenkameronderzoek naar het beleid en de stijgende kosten voor jeugdzorg in Haarlemmermeer toont aan: op het gebied van jeugdzorgbeleid valt er echt wat te kiezen voor de gemeenteraad én dat er in het verleden misschien wel te weinig gekozen is.

jb Lorenz heeft ondersteuning geleverd aan de rekenkamer van Haarlemmermeer. Specifiek aan de commissie die belast is met het onderzoek naar de financiële beheersing van de uitgaven in het sociaal domein in de gemeente.


Het onderzoek biedt een toetsbare basis van waaruit jb Lorenz met de Rekenkamercommissie en de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer een onderbouwde dialoog heeft gevoerd over adequate sturing op een effectieve en efficiënte uitvoering van de Jeugdzorg en daarmee op de forse en onvoorspelbare kostenstijgingen. 


Het onderzoek heeft zich gericht op de wijze waarop de gemeente de afgelopen periode vanuit haar rol als opdrachtgever uitvoering en sturing heeft gegeven aan de Jeugdzorg. Naast een analyse van de oorzaken van de ontstane tekorten in het sociaal domein in de afgelopen jaren, heeft het onderzoek zich ook gericht op de sturing van het proces en het geld richting de toekomst.


In het onderzoek worden een aantal keuzemogelijkheden geboden. Daarmee is het onderzoek niet alleen gericht op het organiseren van acute grip op uitgaven, maar geeft het input om tot een duurzaam begrip van ontwikkelingen in uitvoering en samenwerking te komen om zodoende adequaat sturing te kunnen geven. Hierbij is ook stilgestaan bij de mogelijke gevolgen van de keuzes voor de kwaliteit van de zorg voor de inwoners van de gemeente. Daarbij is er expliciet onderscheid gemaakt in de rollen en verantwoordelijkheden van de Raad, het College en de ambtelijke organisatie van de gemeente Haarlemmermeer.


Het resultaat:

Het onderzoek heeft bijgedragen aan een verbeterd inzicht van de gemeenteraad in de huidige kosten van het sociaal domein. Daarnaast heeft het onderzoek geleid tot een versterking van de controle op de taakuitoefening van het College van Burgemeester en Wethouders. 


Ten slotte heeft het onderzoek de nieuwe dilemma’s voor de gemeenteraad helder gemaakt, op basis waarvan een politiek debat gevoerd kan worden dat mogelijk tot heroverwegingen van de huidige beleidskaders leidt. Onze bevindingenrapportage is hier te lezen! De conclusies van de Rekenkamercommissie op basis van onze rapportage is hier te lezen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeeldingjb Lorenz

Postbus 30223

3001 DE Rotterdam

010-3040186

www.jblorenz.nl

info@jblorenz.nl

Meer nieuws

Lorenz Scan

Met de Lorenz scans worden gevalideerde data en kengetallen op maat ontsloten voor diverse maatschappelijk relevante thema’s. Bekijk hieronder de video met uitleg.


Afbeelding

Wat doen wij?

Whitepapers