of 62812 LinkedIn

Concrete samenwerking tussen zorgverzekeraar en gemeente om een business case te bouwen: het kan!

Concrete samenwerking tussen zorgverzekeraar en gemeente om een business case te bouwen: het kan! Zorggebruik én zorgkosten inzichtelijk gemaakt voor 43 gemeenten in Midden-Nederland
jb lorenz 1 reactie

Lees hier het interview met Zilveren Kruis en de gemeente Epe over de regiobeelden waarbij jb Lorenz in samenspraak met de gemeenten en Zilveren Kruis niet alleen het zorggebruik inzichtelijk maakte maar ook de zorgkosten voor 43 gemeenten in Midden-Nederland! Met de regio-beelden kunnen gemeenten gerichter invulling geven aan hun opdrachtgeverschap en de inzet van middelen en tegelijkertijd de samenwerking met de zorgverzekeraar versterken. Ambitieuze gemeenten zouden zelfs aan de slag kunnen met het maken van een business case. Lees hieronder de samenvatting van het project en lees in bijgaand interview* meer!

Fragment uit het interview:

In de context van de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is het voor beide partijen relevant een beeld te hebben van de mensen voor wie zij een verantwoordelijkheid hebben in zorg en ondersteuning. “Zeker als het gaat om mensen binnen het ggz-domein, die niet per se goed in staat zijn om voor zichzelf op te komen en dus uit eigen beweging in beeld te komen bij ons”, zegt Lia de Waard-Oudesluijs, wethouder zorg en ondersteuning (ChristenUnie) in Epe. Epe is een van de 43 gemeenten waarvoor een regiobeeld is gemaakt om deze specifieke groep inwoners in kaart te brengen. “Zo’n regiobeeld levert ons niet alleen relevante data op om hen op dit moment de zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben”, zegt De Waard, “maar ook om sturing te geven aan onze langetermijnvisie hierop. Het versterkt daarmee de mogelijkheden voor samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten, en dus de mogelijkheden om goed invulling te geven aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze doelgroep.”

 

Dat was ook het unieke aan dit project. Zilveren Kruis en de gemeenten hebben gezamenlijk declaratiedata over de ggz bijeengebracht als basis voor nieuwe inzichten in de ggz-populatie in die gemeenten. De geanonimiseerde data die in het kader van de regiobeelden zijn verzameld zijn in Nederland niet eerder op deze schaal bijeengebracht. jb Lorenz heeft deze cijfers mogen valideren, ordenen en vergelijkbaar maken. Daarnaast hebben we vanuit onze eigen expertise door middel van 80 indicatoren voor iedere gemeente vier factsheets ontwikkeld over de verschillende vormen van ggz voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bij elkaar zijn hiermee 172 factsheets tot stand gekomen. Ook hebben we een zorgindex ontworpen die we verder gaan ontwikkelen.

 

De duidingssessies hebben de deelnemende partijen veel geleerd. De feedback en de op- en aanmerkingen die eruit kwamen, stellen de betrokken partijen in staan nu een volgende slag te maken in de ontsluiting en duiding van de data. De data die zijn verzameld en ontsloten in separate factsheets op regioniveau bieden tal van mogelijkheden om verdere analyses te maken of te benchmarken.

 

Dit interview staat in de special sociaal domein van het tijdschrift De Eerstelijns. Eind oktober ontvangen alle Colleges van Burgemeester en Wethouders en de raadsleden in Nederland deze special!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Contactgegevens

Afbeeldingjb Lorenz

Postbus 30223

3001 DE Rotterdam

010-3040186

www.jblorenz.nl

info@jblorenz.nl

Meer nieuws

Het Online Eerstelijns Congres 2021

Afbeelding


3 en 4 juni én 8 oktober 2021

Dag 1:  De eerstelijn op de eerste rang!

Dag 2 : Eerstelijn en sociaal domein

Dag 3: Offline ontmoeting


Lorenz Scan

Met de Lorenz scans worden gevalideerde data en kengetallen op maat ontsloten voor diverse maatschappelijk relevante thema’s. Bekijk hieronder de video met uitleg.


Afbeelding

Wat doen wij?

Whitepapers