of 59179 LinkedIn

Toekomstbestendig Gemeentelijk Vastgoedmanagement

Reageer
Op de gemeentelijke vastgoedportefeuille komen grote uitdagingen af, zoals het versneld verduurzamen van de gemeentelijke portefeuille, verkoop van grote delen van de portefeuille en de impact van de technologische ontwikkelingen.
Veel gemeentelijke vastgoedafdelingen hebben ondertussen hun ‘basis op orde’ en willen de volgende ontwikkelstap maken. Uitkomst moet zijn dat de organisatie wendbaar in kan spelen op genoemde ontwikkelingen. Investeringsbeslissingen in vastgoed gaan ondertussen gemoeid met veel geld en kennen een lange tijdshorizon. Zie hier het belang van strategische sturing van de vastgoedportefeuille.
 

Actuele thema’s:

 • Grootschalige verduurzaming: Effectief verduurzamen van de vastgoedportefeuille is gezien de vele betrokken disciplines en stakeholders complex. Zaak is het hoofd koel te houden en de opgave logisch te structureren met inzicht in de samenhangende ‘flows’ van investeringen en exploitatie en energiestromen en gebruik makend van effectieve samenwerking met de markt. Benutting van de kansen die de technologische ontwikkelingen bieden.
 • De technologische ontwikkelingen met impact op het vastgoed gaan razendsnel. 3D-printing, de opkomst van autonome voertuigen, smart & connected buildings, de toepassingen van Big Data en een toename van de vraag om flexibele gebruiksvormen (pay per use) van vastgoed  zijn slechts enkele voorbeelden, waarvan elke vastgoedmanager zich bij een lange termijn investeringsbeslissing rekenschap moet afleggen over de impact voor zijn portefeuille
 • De ontwikkeling naar een meer strategische rolinvulling door outsourcing en innovatieve contracten met juiste prikkels bij de markt

 

Deze uitdagingen het hoofd bieden op weg naar toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed vraagt  strategische portefeuillesturing. Dit is het sturen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de vastgoedportefeuille. Het vraagt zowel top-down sturen vanuit de doelen van de stad en deze vertalen naar maatschappelijke en financiële KPI’s, als bottom-up sturing om de bibliotheken, scholen en sportverenigingen effectief in te zetten en wat overtollig is te verkopen.

 

Gemeenten bereiken strategische portefeuillesturing door een combinatie van inhoudelijke en organisatorische groei. Groei van gemeentelijke vastgoedorganisaties slaagt alleen door het bijeenbrengen van inhoud en organisatie.

 

Vertaling naar jouw praktijk: ook zelf aan de slag!

We dagen je uit om vanuit je eigen actualiteit binnen jouw gemeente jullie stip op de horizon te zetten. Aan de hand van die stip bepaal je vervolgens samen met de andere deelnemers en onder professionele begeleiding van de docenten de eerste stap voor jouw gemeente. Je bepaalt wat jouw afdeling morgen gaat doen op weg naar strategische portefeuillesturing.  Dit doen we door focus op zowel de inhoudelijke als organisatorische groei van het vastgoedbedrijf.

 

Je gaat naar huis met je eigen strategische stappenplan en weet wat u morgen kunt gaan doen.

“Gegeven waar ik nu sta, wat is mijn next step, wat ga ik morgen doen?”

 

Best practices

Het thema maken we concreet door de behandeling van een aantal best practices. Aan de hand van voorbeelden van ontwikkelingstrajecten van meerdere gemeentelijke vastgoedorganisaties laten we je zien welke stappen jij zelf kan doorlopen.

 

Deze Masterclass inspireert en structureert.

 

Doelgroep:

Deze Mastercourse is bedoeld voor managers vastgoed en beleidsmedewerkers vastgoed en medewerkers asset- en portefeuillemanagement met enige ervaring die het vastgoedmanagement daadwerkelijk willen doorontwikkelen tot strategisch portefeuillemanagement en die zoeken naar inspiratie en een uitrolstrategie of stappenplan om dat proces op te pakken. Enige bagage op het gebied van vastgoedmanagement is een pré.

 

Programma dagdeel  1 en 2 (8 juni 2017, 09.30 uur - 17.00 uur)

 • Inspiratie:
  • Wat zijn de actualiteiten in het gemeentelijk vastgoed?
  • Hoe gaan gemeenten hiermee om?
  • Welke handvatten zijn beschikbaar?
  • Wat is de huidige stand van de technologische ontwikkelingen en op welke manier heeft dat impact op vastgoed en op mijn eigen vastgoedorganisatie?
 • Vragen aan de deelnemers:
  • Welke ontwikkelingen zijn voor jouw gemeente relevant?
  • Waar staat jouw gemeente op de ladder van professionalisering van gemeentelijk vastgoed?
  • Wat is jouw ‘next level’?
  • Welke uitdagingen belemmeren de groei naar deze ‘next level’?
  • Uitleg van de huiswerkopgave
 • Best practices van portefeuille-  en organisatieontwikkelingen

 

Aan de slag

 • Stand van zaken vastgoedmanagement eigen organisatie aan de hand van vragenlijst en groeimodel
 • Het stappenplan naar strategisch portefeuillemanagement in wording
 • Relevantie van technologische innovaties voor de eigen organisatie

 

Programma dagdeel  3 (15 juni 2017, 13.00 uur - 18.00 uur)

 • Terugkoppelen eigen stappenplan naar strategische portefeuillesturing
 • Definiëren knelpunten en oplossingsrichtingen voor de eigen organisatie
 • Individuele reflectie & discussie vanuit docenten en overige deelnemers
 • Afsluitende borrel
Wanneer? 
donderdag 8 juni 2017 tot donderdag 15 juni 2017
 
Waar? 
Utrecht. Locatie NTB
 
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingBeurs WTC, 22ste etage

Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

The Netherlands

T   +31 10 300 6000

E   info@fakton.com

www.fakton.com

 

Postadres

PO Box 30188, 3001 DD Rotterdam

The Netherlands

Meer nieuws

Strategisch Portefeuillesturing Gemeentelijk Vastgoed

Bloggers

Ons verhaal in beeld

Afbeelding

Whitepapers van Fakton