of 59179 LinkedIn

WNT: Algemeen bezoldigingsmaximum 2018

Reageer

Jaarlijks wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het algemeen bezoldigingsmaximum in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’) geïndexeerd.

Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor boekjaar 2018 vastgesteld op € 187.000 (in 2017: € 181.000). Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking heeft dit geresulteerd in een bezoldigingsmaximum van € 25.300 per maand voor de eerste 6 maanden en € 19.100 per maand voor de volgende 6 maanden. Het maximale uurtarief is in deze periode € 182. Na deze 12 maanden zal het algemeen bezoldigingsmaximum gelden dan wel het verlaagde bezoldigingsmaximum dat op de desbetreffende sector van toepassing is.

Voor verschillende sectoren, waaronder zorg, woningcorporaties en onderwijs, is een verlaagd bezoldigingsmaximum van toepassing dat afhankelijk is van de toepasselijke klasse van de zorginstelling of woningcorporatie. Deze bedragen zullen in november bekend worden gemaakt.

 

Meer informatie?

Neem contact op met Victor Kradolfer of Ann Luys via wnt@bdo.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

BDO Accountants & Adviseurs

Van Deventerlaan 101

3528 AG Utrecht

(088) 236 48 06.

www.bdo.nl/lokale-overheid

lokale-overheid@bdo.nl

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Belastingplan 2019

De publieke sector staat voor grote uitdagingen en kan extra middelen goed gebruiken. Maar fiscaal gezien is de sector op zichzelf aangewezen. Meer weten?

Kijk op www.bdo.nl/belastingplan

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers