of 63966 LinkedIn

WNT: Algemeen bezoldigingsmaximum 2018

Reageer

Jaarlijks wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het algemeen bezoldigingsmaximum in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’) geïndexeerd.

Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor boekjaar 2018 vastgesteld op € 187.000 (in 2017: € 181.000). Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking heeft dit geresulteerd in een bezoldigingsmaximum van € 25.300 per maand voor de eerste 6 maanden en € 19.100 per maand voor de volgende 6 maanden. Het maximale uurtarief is in deze periode € 182. Na deze 12 maanden zal het algemeen bezoldigingsmaximum gelden dan wel het verlaagde bezoldigingsmaximum dat op de desbetreffende sector van toepassing is.

Voor verschillende sectoren, waaronder zorg, woningcorporaties en onderwijs, is een verlaagd bezoldigingsmaximum van toepassing dat afhankelijk is van de toepasselijke klasse van de zorginstelling of woningcorporatie. Deze bedragen zullen in november bekend worden gemaakt.

 

Meer informatie?

Neem contact op met Victor Kradolfer of Ann Luys via wnt@bdo.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Webinars

23 september 2021    

Prinsjesdag 2021: de belangrijkste wijzigingen in het Belastingplan

REGISTREREN

Meer nieuws

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers