of 65101 LinkedIn

Wnra: voor of na de invoering reorganiseren?

AfbeeldingGaat u voor of na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) beginnen met reorganiseren? Dat kan veel verschil maken voor de toekomst van uw organisatie. Hoe u die organisatie ook wilt vormgeven. Nog dit jaar serieus werk maken van Wnra, is daarbij van doorslaggevend belang.

De rechtsgevolgen van uw keuze

Voor overheidswerkgevers die in de (nabije) toekomst willen reorganiseren, klinkt nu de noodklok. Of het nu gaat om herindelingen, zelfsturende teams of andere ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor functies mogelijk vervallen. Het is tijd om in de spiegel te kijken en goed na te denken over de rechtsgevolgen van starten voor of na de Wnra.

 

Welke keuzes u ook maakt, de Wnra treedt hoe dan ook op 1 januari 2020 direct (!) in werking. De oude regels rondom het ontslag van ambtenaren gelden niet meer. Dat betekent geen bestuursrecht meer, geen bezwaar bij bepaalde procedures. En geen zienswijzen meer. De Wwz (Wet werk en zekerheid) is vanaf die datum van toepassing. In de praktijk gaat een aantal zaken veranderen, maar niet alles.


Wat met Wnra wel en niet verandert

Wat niet zal veranderen, is dat overheidswerkgevers contact kunnen – en soms moeten - zoeken met vakbonden en met de ondernemingsraad (OR), die advies-plichtig blijft. Met de vakbonden en de OR kunt u nog steeds een sociaal plan maken, de vakbonden krijgen wel een iets andere rol; die hebben straks geen overeenstemmingsverplichting meer, alleen nog een inspanningsverplichting. Een groot verschil met voorheen.

 

Misschien wel het belangrijkste verschil met het oude tijdperk: de overheidswerkgever moet straks bij een ontslag op organisatorische of bedrijfseconomische gronden toestemming vragen bij het UWV. Bij mimimaal 20 werknemers geldt ook de Wet melding collectief ontslag. Met als grootste aandachtspunt dat bij het bepalen wie voor ontslag in aanmerking komt, in principe het afspiegelingsbeginsel geldt. In principe, want wij verwachten dat in de nieuwe cao Gemeenten ‘een ontslagcommissie’ wordt opgenomen. Dit zou betekenen dat werkgevers – deels of volledig, dat is nog de vraag - van het afspiegelingsbeginsel (en het UWV) kunnen afwijken. Deze mogelijkheid stelt organisaties wellicht in staat bepaalde functies of functiegroepen uit te sluiten van het afspiegelingsbeginsel.


Het moment kiezen: de drie belangrijkste redenen

Wanneer precies het startschot klinkt van uw reorganisatie, is van groot belang voor het personeelsbestand, de liquiditeitspositie én voor de slagingskans van het traject. Overweegt u vanuit strategisch oogpunt een reorganisatie door te voeren? Houd uw plan dan tegen het licht van de huidige wetgeving en weeg die uitkomsten (voor personeel, liquiditeit en slagingskans) af tegen de nieuwe Wwz-constructie. Want het kan zomaar zijn dat die nieuwe situatie leidt tot een beter resultaat. Dat het personeel dat u aan boord wilt houden, ook aan boord blijft. En dat u ineens geen transitievergoeding hoeft te betalen, tenzij in de cao daarover wat anders wordt opgenomen, maar dát weten we nog niet.

 

Daarom is het heel belangrijk om nu serieus werk te maken van de Wnra. Om u goed te laten informeren, zodat u snel aan de slag kunt. De invoering van de Wnra per 1 januari 2020 is een voldongen feit, geen keuze. Maar voorsorteren op toekomstige ontwikkelingen is wel een keuze. Dat maakt van deze nieuwe wet niet enkel een juridische exercitie, maar een reële kans om de toekomstige organisatie naar uw wensen in te richten. Naar uw hand te zetten. Op de juiste manier én op het juiste moment. Zodat u met de reorganisatie echt de juiste stap zet richting de toekomst. Meer weten? BDO houdt op 18 december een workshop Wnra.

 

MELD U AAN

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Inburgering

   Naar een succesvolle implementatie van de nieuwe Wet
   Inburgering.


   Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers