of 65378 LinkedIn

Wilt u weten wat werken aan informatieveiligheid oplevert?

Geachte bestuurder in de (semi)-publieke sector. Sinds enkele jaren wordt u hardnekkig lastig gevallen met doemverhalen over cybersecurity. De centrale boodschap: er komt hele strenge privacywetgeving aan die ervoor zal zorgen dat uw organisatie straks mogelijk miljoenen euro’s aan boete moet gaan betalen als de informatieveiligheid niet op orde is. De strengste der privacywetten - de door de EU uit te vaardigen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - moet nog worden ingevoerd, op 25 mei volgend jaar om precies te zijn. Maar als het zover is, zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bij herhaling duidelijk gemaakt, zullen de  boetes waarmee gedreigd wordt, daadwerkelijk gaan vallen.

Afvinkcultuur

Dwang, deadlines, boetes; het is juist de negatieve manier van communiceren over dit onderwerp die volgens ons niet werkt. De concentratie op compliance en het ontlopen van boetes creëert een afvinkcultuur die organisaties niet de inspiratie biedt om afdoende in beweging te komen op dit dossier. BDO heeft afgelopen anderhalf jaar onderzoek gedaan naar de mate waarin (semi-) publieke organisaties hun informatieveiligheid op orde hebben. Conclusie: er wordt weliswaar vooruitgang geboekt, maar veel te langzaam. En eén ding weten we zeker: het inspiratieloze publieke discours over dit onderwerp draagt niet bij aan een versnelling.

 

Enorme voordelen

Vandaar dat we deze keer een positieve benadering hebben gekozen. Wat als er geen strenge wet aan kwam? Waarom zou u dan aan veilige informatie werken? Hoe zou u te werk gaan? En vooral: wat zou uw organisatie, van zorginstelling tot woningcorporatie of gemeente, ermee opschieten? Bij het uitwerken van de antwoorden op die vragen, bleken de voordelen van werken aan informatieveiligheid enorm. Organisaties die dit dossier professioneel oppakken, verschaffen zichzelf veel meer dan alleen maar een middel tegen ‘boete-angst. Ze versterken hun maatschappelijke- en hun concurrentiepositie over meerdere dimensies.

 

Wat te denken van de big data-revolutie die met rasse schreden nadert? Zonder een informatie-infrastructuur die veilige data garandeert, zal uw organisatie daar niet bij aan kunnen aansluiten. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een andere: een organisatie die professioneel omgaat met informatieveiligheid neemt z’n maatschappelijke verantwoordelijkheid en vergroot daarmee zijn license to operate. Wat denkt u dat het zou betekenen voor uw governance als u zonder aarzeling kunt verklaren ‘in control’ te zijn over de data in uw organisatie? En wat betekent dat voor uw relatie met de raad van toezicht, de gemeenteraad en andere stakeholders? Deze en nog veel meer voordelen hebben we voor u op een rijtje gezet.

 

Bestuurder is sleutel

Geachte bestuurder, het hart van elke organisatie bestaat uit informatie. En de sleutel om die informatie veilig te maken, ligt in uw handen, zo benadrukt ook de AVG. Het is aan u om de initiatieven te nemen die maken dat werkelijk inzichtelijk wordt welke data zich waar in uw organisatie bevinden, op welke systemen, in welke formats en onder welke contractuele afspraken. Het is aan u om te zorgen dat uw mensen op het gebied van data en privacy nieuw, professioneel gedrag aanleren. En het is aan u om ervoor te zorgen dat uw organisatie op dit onderwerp zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid kan nemen en niet achterblijft.

 

Wilt u weten hoe? Download dan het whitepaper ‘Wat werken aan veilige informatie oplevert’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Inburgering

   Naar een succesvolle implementatie van de nieuwe Wet
   Inburgering.


   Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers