of 59179 LinkedIn

Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren akkoord

1 reactie

Ambtenaar wordt werknemer.

Al sinds 2014 ligt er een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. Op 8 dinsdag november is deze wet eindelijk door de Eerste Kamer aangenomen. De grootste transitie van mensen met een ambtenarenstatus naar een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst is een feit.

Door de inwerkingtreding van het wetsvoorstel krijgen veel publieke en semi-publieke instellingen te maken met het nieuwe overgangsrecht en moeten zij hierop anticiperen. Duidelijk is dat er veel gaat veranderen. Een bewuste keuze maken ten aanzien van het wel of niet ondernemen van actie met betrekking tot de gevolgen van de normalisatie is hierbij belangrijk.

 

Het wetsvoorstel geeft nog geen 100% duidelijkheid over de juiste te bewandelen weg om de normalisatie goed vorm te geven. Wij houden u de komende tijd uiteraard op de hoogte.

 

Welke veranderingen gaan plaatsvinden?

 • Van rechtswege vindt er een overgang plaats van de volgende beslissingen, afspraken en toezeggingen in een civiele arbeidsovereenkomst:
  • duur van het dienstverband;
  • bezoldiging;
  • werktijden;
  • rooster;
  • verlof;
  • faciliteiten voor de uitoefening van de functie en studiefaciliteiten.

 

Dit worden allemaal arbeidsvoorwaarden en deze gaan daadwerkelijk deel uitmaken van de civiele arbeidsovereenkomst.

 • De huidige ontslaggronden komen te vervallen. De ontslaggronden uit de wet Werk en Zekerheid worden van toepassing.
 • De huidige rechtspositieregelingen komen te vervallen, tenzij er nog geen nieuwe cao is afgesloten. Zodra met de vakbonden een nieuwe cao wordt afgesloten, gaan deze arbeidsvoorwaarden in de cao – naast de individuele arbeidsvoorwaarden van de werknemer - gelden. Dit kan mogelijk frictie opleveren.
 • De medezeggenschap krijgt een andere positie na de normalisatie. Zij krijgt over bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld een aanstellingsbeleid, een instemmingsrecht.
 • De vraag is hoe men moet handelen bij herplaatsingstrajecten van werknemers, die aangevangen zijn voor de normalisatie, maar na de normalisatie nog voortduren.
 • Het eigen risicodragerschap voor de Werkloosheidswet blijft bestaan. Dit kan relevant blijven bij de keuze voor het al dan niet geven van ontslag.
 • De werkgever kan zelf kiezen welke vakbond hij uitnodigt voor het afsluiten van een sociaal plan bij een reorganisatie.
 • De keuze kan nu bewust worden gemaakt om bijvoorbeeld een relatiebeding, een  concurrentiebeding of een studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

 

Meer informatie

BDO adviseert u graag over de gevolgen (zowel de kansen als de valkuilen) van de aanname van het wetsvoorstel. Alleen als u goed geïnformeerd bent, kunt u een bewuste keuze maken hoe u de normalisatie vorm wil geven.

 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs van BDO Legal: Daisy Kramer-de Beijer of Simone van Susteren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gewezen ambtenaar. op
De kabels en leidingen mogen worden verlegd. Wie deze opmerking niet kan plaatsen mag het zeggen of schrijven.

Contactgegevens

Afbeelding

BDO Accountants & Adviseurs

Van Deventerlaan 101

3528 AG Utrecht

(088) 236 48 06.

www.bdo.nl/lokale-overheid

lokale-overheid@bdo.nl

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Belastingplan 2019

De publieke sector staat voor grote uitdagingen en kan extra middelen goed gebruiken. Maar fiscaal gezien is de sector op zichzelf aangewezen. Meer weten?

Kijk op www.bdo.nl/belastingplan

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers