of 65101 LinkedIn

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): de tijd dringt!

Nog een krappe twee jaar en dan is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) een feit. Vanaf 1 januari 2020 hebben ambtenaren een arbeidsovereenkomst waarop het privaat arbeidsrecht van toepassing is. Met alle bijkomende gevolgen voor de (individuele) medewerkers.

Dit vooruitzicht kan onder medewerkers leiden tot onzekerheid over hun aanstelling, (rechts)positie en arbeidsvoorwaarden. En die onzekerheid kan weerstand in de hand werken. Om dat te voorkomen, is het nu echt tijd om medewerkers en andere belanghebbenden voor te bereiden op de naderende veranderingen. Haast is geboden, zeker omdat de invoering van Wnra een complex en langdurig traject is.


Goede voorbereiding heel belangrijk

Toch zijn de organisatie, medewerkers, gemeenteraad en OR zich op dit moment nog nauwelijks bewust van de wijzigingen en veranderingen. Druk als ze zijn met andere belangrijke onderwerpen, zoals de ontwikkelingen in het sociaal domein en de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ondertussen is een goede voorbereiding op de invoering van de Wnra wel heel belangrijk. Voor iedereen binnen uw organisatie.

 

Impact voor verschillende belanghebbenden

Dit is het jaar om medewerkers en andere belanghebbenden (medewerkers, management, raad en OR) voor te bereiden op de komende wijzigingen. Wat betekent de Wnra voor uw organisatie en medewerkers? Bent u zich als organisatie bewust van het belang om tijdig de verschillende belanghebbenden te informeren over de komende veranderingen? Weet u hoe belangrijk het is om de communicatie hierover te starten?

 

Medewerkers

De Wnra heeft uiteenlopende gevolgen voor de individuele medewerkers. Het is dan ook verstandig die medewerkers niet alleen de eerste contouren te laten zien van de verandering, maar zeker ook van de projectmatige wijze waarop de organisatie deze verandering aanpakt en uitvoert. En belangrijk onderdeel van die aanpak is de manier waarop de organisatie medewerkers betrekt en informeert.

Enkele belangrijke veranderingen voor medewerkers op een rijtje:

  • De (nieuwe) arbeidsovereenkomst, aanzegging, ontslag en rechtsbescherming;
  • Werkkostenregeling;
  • Belaste en onbelaste vergoedingen;
  • Waardering van personeelsvoorzieningen;
  • Reorganisatie en transitievergoedingen;
  • Eventueel overgangsrecht;
  • Overuren en overgang verloftegoed.


Management

Het management speelt een belangrijke rol bij de implementatie van en communicatie over de Wnra. Managementleden krijgen vaak als eerste de vragen van medewerkers op hun bord, zodat zij eventuele gevoelens van onzekerheid of weerstand kunnen signaleren. Het is hun taak de keuzes van de organisatie in concrete taal te laten aansluiten bij de belevingswereld van de medewerkers.

 

Het plan van aanpak voor een adequate start richting Wnra bestaat uit zeven onmisbare onderdelen, waaronder ook de afstemming met de gemeenteraad en de betrokkenheid van de OR. Tenslotte moet u de gemeenteraad in de gelegenheid stellen haar controlerende rol goed uit te voeren en is draagvlak van de OR om drie redenen cruciaal om het gewenste tijdspad met succes te doorlopen.

 

Alles (en meer daarover) leest u in onze whitepaper over de gevolgen van de Wnra voor uw organisatie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Inburgering

   Naar een succesvolle implementatie van de nieuwe Wet
   Inburgering.


   Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers