of 65101 LinkedIn

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA): alleen risico’s of ook kansen?

Reageer

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht. Een grote meerderheid van de huidige ambtenaren valt dan onder het reguliere arbeidsrecht.

Voorbereiding noodzakelijk

Deze grootschalige transitie heeft een grote, operationele impact op de werkwijze en inrichting van publieke organisaties. De transitie van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht gaat namelijk gepaard met diverse juridische, financiële en organisatorische uitdagingen, kansen en risico’s. De omvang van deze transitie maakt een tijdige voorbereiding noodzakelijk. Dit vooruitzicht zet aan tot nadenken over de gewenste inrichting van de organisatie in de toekomst.

 

Whitepaper

De invoering van WNRA: alleen risico’s of ook kansen? Dat heeft BDO in een whitepaper uiteengezet. Vanuit juridisch perspectief komen de kansen en uitdagingen aan bod waar de publieke organisaties zich mee geconfronteerd zien. Vervolgens zetten we vanuit organisatorisch perspectief uiteen wat de mogelijkheden zijn tot invoering van de WNRA binnen de organisatie. De inzichten uit dit whitepaper kunnen bijdragen aan een succesvolle invoering van de WNRA in uw organisatie.

 

Download

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Inburgering

   Naar een succesvolle implementatie van de nieuwe Wet
   Inburgering.


   Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers