of 63966 LinkedIn

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA): 3 must do’s in 2017

Nog even en het is zover: de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Die dag, 1 januari 2020, is dichterbij dan het lijkt. Bent u al aan het inventariseren wat er binnen uw gemeente moet gebeuren om klaar te zijn voor die mijlpaal? Weet u al wat er nog dit jaar moet gebeuren om niet achter de feiten aan te lopen?

Het complexe en langdurige traject dat voor u ligt, vraagt nu al om gerichte acties. Ook omdat u in veel gevallen afhankelijk bent van andere partijen. Dankzij deze drie must do’s voor dit jaar bent u beter voorbereid op de invoering van de WNRA.

 

1. Inventariseren van alle arbeidsvoorwaarden

Voordat de WNRA ingaat, is het voor gemeenten belangrijk een nulpunt vast te stellen. Daar zijn drie redenen voor. Ten eerste vanwege de grote kans dat de individuele arbeidsvoorwaarden behoorlijk wat afwijkingen vertonen. Bijvoorbeeld door detachering, individuele onkostenvergoedingen, bonusregelingen, leaseauto’s, vaste of parttimedagen. Weet u welke arbeidsvoorwaarden binnen de gemeente gelden, dan kunt die ook vastleggen in een eventuele arbeidsovereenkomst, zodat er later geen discussie ontstaat over welke arbeidsvoorwaarden gelden.

Daarbij is inventariseren verstandig om straks te kunnen vaststellen welke regelingen u nog in het personeelsreglement moet opnemen. De kans is namelijk groot dat onder andere het verzuimbeleid en regels over het opnemen van verlof in een apart personeelsreglement moeten worden opgenomen. Door de arbeidsvoorwaarden te inventariseren, kunt u straks vaststellen om welke regelingen het precies gaat. Derde reden is dat er in de toekomst wellicht meerdere arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn, zoals de cao sociale werkvoorziening (WSW), waardoor er mogelijk conflictsituaties ontstaan.

 

2. Scholing P&O-medewerkers én OR-leden

Belangrijk omdat het hele ontslagrecht gaat veranderen. De bezwaar- en beroepsprocedures komen te vervallen en het civiele ontslagrecht wordt van toepassing. Het spreekt voor zich dat de afdeling P&O tot in detail op de hoogte is. Ook belangrijk is dat de ondernemingsraad (OR) geschoold is, want die krijgt grotere en uitgebreidere bevoegdheden. Zo wordt hun instemmingsrecht belangrijker. Wat betekent dat de OR een grotere rol krijgt bij de invoering van de normalisering, omdat bijvoorbeeld het aanstellingsbeleid gaat wijzigen. En daar is instemming van de OR voor nodig. Het is dus zaak de OR al in het voorstadium van de invoering de kans te geven zich goed te laten scholen.

 

3. Keuze voor cao

Gaat u een eigen cao afsluiten, of sluit u zich aan bij een collectief cao, zoals van VNG? Het is belangrijk hier nu over na te denken, want cao-trajecten gaan tenslotte niet over een nacht ijs. De vraag is: met wie wilt u die cao afsluiten en wie nodigt u daarvoor uit? Daar heeft u nu een grotere keuzevrijheid in. Overweging is aansluiten bij het nieuw af te sluiten cao van de VNG. Andere optie is een cao afsluiten met andere gemeenten, met oog op een gunstigere concurrentiepositie. Of met andere publieke organisaties, in de regio of naar schaalgrootte. Daar moet u nu over nadenken.

Voorbereid zijn op de invoering van WNRA zal veel tijd in beslag nemen. De stappen die nu al mogelijk zijn, moet u vooral gaan zetten. Voor gemeentes is het dan ook handig en verstandig om deze drie must do’s nog dit jaar te realiseren. Zodat u voor deze thema’s alvast weet welke kant u op wilt én kunt.

 

Volwassenheidsscan WNRA

Benieuwd in hoeverre de omstandigheden bij uw gemeente toereikend zijn om de invoering van de WNRA succesvol te laten verlopen? Doe nu de kosteloze volwassenheidsscan WNRA.

Volwassenheidsscan WNRA

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Webinars

23 september 2021    

Prinsjesdag 2021: de belangrijkste wijzigingen in het Belastingplan

REGISTREREN

Meer nieuws

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers