of 64740 LinkedIn

Verruiming sportvrijstelling btw per 1 januari 2019

Verruiming sportvrijstelling btw per 1 januari 2019. eindelijk meer duidelijkheid over de ingangsdatum en de financiële gevolgen voor gemeenten en sportverenigingen.
BDO Accountants & Adviseurs Reageer

Langverwacht en nu eindelijk (iets meer) duidelijkheid: de verruiming van de sportvrijstelling btw gaat in per 1 januari 2019. Na het arrest Bridport and West Dorset Golf Club van het Hof van Justitie had de staatssecretaris van Financiën de wijziging van de sportvrijstelling al een aantal keren aangekondigd. Maar nu is er eindelijk meer duidelijkheid over de ingangsdatum en de financiële gevolgen voor gemeenten en sportverenigingen.

Wijziging sportvrijstelling

De sportvrijstelling geldt op dit moment alleen voor organisaties zonder winstoogmerk, voor de diensten met betrekking tot de sportbeoefening aan hun leden. De eis dat de diensten moeten worden verricht aan de leden komt te vervallen. Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk aangegeven dat de sportvrijstelling ook geldt voor ‘sportdiensten’ aan anderen dan leden. In de startnota van het kabinet Rutte III van 3 november 2017 staat dat de sportvrijstelling vanaf 1 januari 2019 zal worden gewijzigd.

Het gevolg van deze wetswijziging zal zijn dat de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie mogelijk niet meer belast is tegen het verlaagde btw-tarief, thans 6%. In veel gevallen zal de sportvrijstelling daarop van toepassing zijn. De btw op de kosten en investeringen van de sportaccommodatie (veelal 21% btw) is dan niet langer aftrekbaar. Bij sportaccommodaties die korter dan tien jaar in gebruik zijn, zou dan de btw op de investeringen (deels) moeten worden terugbetaald aan de Belastingdienst, tenzij een overgangsregeling wordt getroffen. Wij hebben begrepen dat er voor bestaande situaties een overgangsregeling komt. Hierover zal begin volgend jaar overleg plaatsvinden tussen de ministeries van VWS en Financiën.


Compensatie btw-schade

In het inkomstenkader van de startnota is over het jaar 2019 een extra opbrengst voor de Staat van € 241 miljoen opgenomen in verband met de verruiming van de sportvrijstelling. Financiën heeft het voornemen om gemeenten en sportverenigingen te compenseren voor de btw-schade die zij zullen lopen als gevolg van de verruimde sportvrijstelling. Deze compensatie zal gelijk zijn aan de extra opbrengsten en is verdeeld in € 153 miljoen voor gemeenten en € 88 miljoen voor sportverenigingen. De compensatie voor gemeenten gaat waarschijnlijk via het gemeentefonds lopen. Het is nog niet bekend op welke wijze de compensatie zal plaatsvinden, en of deze één op één toekomt aan de ‘getroffen’ gemeenten, of dat alle gemeenten een bijdrage ontvangen. Hoe de compensatie voor de sportverenigingen wordt vormgegeven is ook nog niet duidelijk. Daarbij is het bovendien nog onduidelijk of die compensatie ook deels zal toekomen aan anderen dan sportverenigingen. Veel sportaccommodaties worden namelijk geëxploiteerd door eigenaren of organisaties die geen sportvereniging zijn (bijvoorbeeld een exploitatiestichting).


Hoe nu verder?

Voor bestaande situaties lijkt er dus een oplossing te komen waardoor het risico op btw-schade van de baan lijkt. Btw-belaste exploitatie van een sportaccommodatie zal vanaf 1 januari 2019 waarschijnlijk alleen nog mogelijk zijn als de exploitatie plaatsvindt door een organisatie met winstoogmerk. De sportvrijstelling geldt namelijk niet als winst wordt beoogd. Die voorwaarde blijft van kracht. Daardoor zal btw-belaste exploitatie voor een gemeente waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn. De btw op kosten en investeringen ten behoeve van sportaccommodaties is in de toekomst dan niet meer aftrekbaar, waardoor de exploitatie door gemeenten aanzienlijk duurder wordt.


Meer informatie?

Graag bespreken wij met u de gevolgen van deze wijziging voor uw gemeente. Daarnaast denken we graag mee over de mogelijkheden om de sport binnen uw gemeente anders vorm te geven. Wilt u meer informatie over de wijziging van de sportvrijstelling en de gevolgen voor uw gemeente? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Inburgering

   Naar een succesvolle implementatie van de nieuwe Wet
   Inburgering.


   Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers