of 59082 LinkedIn

Simone van Susteren

Sr. Manager Arbeidsrecht BDO Utrecht

Simone heeft na haar studie HEAO Management Economie en Recht, Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht door de Grotius specialisatie opleiding Arbeidsrecht te volgen. Zij heeft in de periode van 1997 tot 2006 bij BDO gewerkt en is vanaf 2014 opnieuw werkzaam geworden bij BDO in Utrecht. Zij adviseert ondernemingen en (zorg-)instellingen arbeidsrechtelijk, veelal op het gebied van reorganisaties, overnames en (collectief) ontslag en staat hen bij in gerechtelijke procedures. Daarnaast heeft zij ruime ervaring op het gebied van medezeggenschap, (wijzigen van) arbeidsvoorwaarden en cao-vraagstukken. Naast haar advieswerk verzorgt zij ook regelmatig presentaties en trainingen.

 

(030) 284 99 60 / simone.van.susteren@bdo.nl


 

  • Drie redenen waarom de OR belangrijk is bij invoering WNRA

    Reageer

    Wat betekent de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) voor de OR bij de lokale overheid? Bent u zich als ondernemingsraad (OR) bewust van de nadrukkelijke rol die u kunt spelen? En welke mate van betrokkenheid is voor uw OR gewenst bij de voorbereiding en implementatie van WNRA?

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Belastingplan 2020

Op Prinsjesdag, 17 september 2019, presenteerde het kabinet het Belastingplan 2020. Drie maanden later, op 17 december 2019, werd het Belastingplan aangenomen door de Eerste Kamer. Wat betekent dit voor úw onderneming of organisatie? De experts van BDO geven heldere uitleg, onder andere in een serie korte video-updates en podcasts.

 

DOWNLOAD UITGEBREIDE UPDATE

 

DOWNLOAD EXTENDED UPDATE (ENG)

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers