of 65101 LinkedIn

Quickscan: Volwassenheidsscan Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Reageer

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen en treedt op 1 januari 2020 in werking. Een groot deel van de ambtenaren is daarmee volgens de nieuwe Ambtenarenwet een werknemer. En zo wordt die huidige publiekrechtelijke aanstelling een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

Veel veranderingen

Door de inwerkingtreding van de wet krijgen veel publieke en semipublieke instellingen te maken met overgangsrecht. Daar moeten zij op anticiperen. De WNRA betekent bovendien veel organisatorische, financiële en juridische veranderingen. Duidelijk is dat er in ieder geval veel gaat veranderen.

 

Meer dan een juridische formaliteit

De invoering van de WNRA is veel meer dan een juridische formaliteit. De minister van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat de lokale overheden voorbereidingen moeten treffen op de invoering van deze wet. Duidelijk is dat binnen organisaties zelf aanpassingen nodig zijn om deze juridische wijziging goed te begeleiden. De andere kant is dat overheden deze kans kunnen grijpen om keuzes te maken die aansluiten bij de gewenste inrichting van hun organisatie.

De minister heeft in de Kamerbrief een concrete taakstelling gegeven aan de overheidswerkgever. Er zijn dus minimumvereisten die gelden bij de invoering van de WNRA. De invoering van de WNRA gewoon ‘over u heen laten komen’, is dus geen optie.

 

Volwassenheidsscan WNRA

De adviseurs en arbeidsjuristen van BDO voor de publieke sector hebben deze volwassenheidsscan WNRA opgesteld; een integrale benadering van de invoering vanuit de vijf meest relevante thema’s (beleid, juridisch, projectorganisatie, financieel en communicatie). Uw antwoorden op de vragen geven aan in hoeverre de omstandigheden bij uw organisatie toereikend zijn om de invoering van de WNRA succesvol te laten verlopen. Hierbij maken we een onderscheid tussen de ‘must-do’s’ en de ‘can-do’s’.

 

Voer hier (onderaan) uw gegevens in om de Volwassenheidsscan WNRA uit te laten voeren. U ontvangt de uitkomst van deze scan meteen na afloop in uw mailbox.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Inburgering

   Naar een succesvolle implementatie van de nieuwe Wet
   Inburgering.


   Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers