of 64621 LinkedIn

Privacy en Security verbinden (Webinar)

Privacy en Security verbinden. Webinar op dinsdag 8 september, 10:00 - 11:00 uur
BDO Accountants & Adviseurs Reageer

Informatiebeveiliging is al lang niet meer weg te denken uit de moderne bedrijfsvoering. Met de komst van de AVG staat de bescherming van privacy hoger op de agenda.

De vraag naar handvatten om privacy blijvend te kunnen managen, is de laatste tijd flink toegenomen. Daarvoor is er nu de ISO 27701: de standaard waarmee privacybescherming onderdeel wordt van het Information Security Management System (ISMS). Inclusief het achterliggende Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus.

 

Informatiebeveiliging en privacy vertonen overlap met elkaar. Toch is het voor veel organisaties complex om tot een geïntegreerde aanpak te komen.

 

In dit Webinar gaan wij in op de nieuwe ISO 27701 norm en de vertaalslag hiervan richting de praktijk. We laten tevens zien hoe privacy en informatiebeveiliging verbonden kunnen worden, ook indien certificering niet het doel is. Dit webinar is interessant voor overheidsinstellingen. In het bijzonder voor functionarissen met aandachtsgebieden informatiebeveiliging, privacy, informatiemanagement en concern control.

 

Dinsdag 8 september, 10:00 - 11:00 uur

10:00 start webinar (ontvangst)
10:05 Introductie
10:10 inhoudelijke toelichting ISO 27701
10:30 Toepassing Privacy Informatie Management Systeem binnen de publieke sector
10:50 Vragenronde

 

Meer informatie


AANMELDEN

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Inburgering

   Naar een succesvolle implementatie van de nieuwe Wet
   Inburgering.


   Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers