of 63966 LinkedIn

Kabinetsformatie: meer ruimte voor belastingheffing voor gemeenten?

BDO Accountants & Adviseurs 1 reactie

In de aankomende kabinetsformatie staan de formerende partijen voor een groot aantal belangrijke vraagstukken. Het belangrijkste fiscale thema voor gemeenten is het lokaal belastinggebied. Ondanks dat de afgelopen jaren veel taken zijn gedecentraliseerd naar gemeenten, zijn gemeenten nog altijd voor het overgrote deel van hun inkomsten afhankelijk van de Rijksoverheid. Gemeenten hebben daarom slechts zeer beperkt de mogelijkheid om de belastingheffing aan te passen op basis van bijvoorbeeld het voorzieningenniveau in de gemeente. Onder meer de VNG pleit derhalve al een hele tijd voor een uitbreiding van het lokaal belastinggebied. Hierbij wordt onder andere verwezen naar het rapport van de Commissie Rinnooy-Kan ‘Bepalen betekent betalen’. Ook in het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ wordt een uitbreiding van het lokaal belastinggebied als mogelijkheid genoemd.

Wat vinden de partijen?

Een groot aantal partijen is voorstander van een uitbreiding van het lokaal belastinggebied. D66, ChristenUnie en GroenLinks hebben expliciet in de partijprogramma’s beschreven dat een uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied wenselijk is. Hierbij zijn D66 en ChristenUnie voorstander van het voorstel van onder meer de Commissie Rinnooy-Kan om gelijktijdig de inkomstenbelasting te verlagen. GroenLinks doet reeds een concreet voorstel, namelijk de invoering van een belasting op de leegstand van panden. CDA en PvdA zijn wat minder concreet en stellen dat ‘betere afspraken moeten worden gemaakt met betrekking tot beleidsvrijheid van belastingen’ of dat ‘moet worden gekeken naar de gewenste vormgeving van de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten’.

 

Een verruiming van het lokaal belastinggebied is echter nog verre van zeker. De VVD is geen voorstander en stelt zelfs dat lokale belastingen ‘zo laag en eerlijk mogelijk’ moeten zijn. Daarnaast is de VVD voorstander van de invoering van een ‘micro-norm’ voor de OZB. Dit is een maximum stijgingspercentage per gemeente, met als doel de stijging van de lokale lasten stevig te remmen.

 

Volledigheidshalve merken we op dat de PVV en het Forum voor Democratie geen expliciete standpunten met betrekking tot het gemeentelijke belastinggebied hebben opgenomen.

 

De standpunten met betrekking tot het gemeentelijk belastinggebied zijn als volgt:

 

Afbeelding

 

Wij wachten de definitieve verkiezingsuitslag en het nieuwe regeerakkoord af en houden u op de hoogte van ontwikkelingen.  

 

Meer informatie in de BDO-verkiezingsanalyse
Wilt u meer informatie over de inhoud van de verkiezingsprogramma’s met betrekking tot de publieke sector? Download dan ons rapport ‘Publieke sector: waar komt de regie? Waar komt de uitvoering?’ waarin we de verkiezingsprogramma’s van de acht grootste politieke partijen hebben geanalyseerd met betrekking tot een drietal belangrijke thema’s.


OPEN ANALYSERAPPORT


Contact

Jeroen Cremers, Partner Belastingadvies, BDO Publieke Sector

Ruud Lemmens, Drs., Manager Belastingadvies

Robbert van den Hurk, Drs., Senior manager Belastingadvies

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Meer ruimte voor belastingheffing van Gemeenten is bijvoorbeeld mogelijk bij opheffing van de slecht functionerende WOZ/OZB belasting en instelling van een nieuwe belasting per hoofd van de bevolking. Voor bedrijven op een andere manier te regelen (via omzet, aantal personeelsleden o.i.d.). In dat geval gaan huurders ook mee betalen. Eventueel compenseren via verlaging van de huur.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Webinars

23 september 2021    

Prinsjesdag 2021: de belangrijkste wijzigingen in het Belastingplan

REGISTREREN

Meer nieuws

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers