of 64740 LinkedIn

Invoering WNRA: tijd voor OR om zelf actie te ondernemen

BDO Accountants & Adviseurs Reageer

Weet u als OR wat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) precies inhoudt? Bent u al inhoudelijk voorbereid om het gesprek over dit thema aan te gaan met de WOR-bestuurder? En welke rol speelt u als OR voor én na de implementatie?

De invoering van de Wnra is een complex en langdurig traject, waarvan de deadline, 1 januari 2020, steeds dichterbij komt. Nog 21 maanden. De betrokkenheid van de OR bij die implementatie is vanuit verschillende perspectieven van groot belang. Mede vanwege de intrede van het privaatrecht. In mijn vorige blog gaf ik drie redenen waarom de OR nauw betrokken moet zijn bij de invoering van Wnra. 


Grote betekenis

Die oproep geldt voor zowel de WOR-bestuurder als de OR-leden zelf. Het devies luidt: niet afwachten, maar zelf actie ondernemen. De betrokkenheid van de OR bij de Wnra is namelijk vanuit verschillende perspectieven van grote betekenis; niet alleen voor de organisatie en uw achterban, maar ook voor u als OR zelf. Alleen al om te voorkomen dat de implementatie een haastklus wordt. Belangrijk om daarbij te weten is in hoeverre u al een rol kúnt spelen bij de voorbereiding en implementatie van deze nieuwe wet in uw organisatie. Bepalend voor uw rechten – en de snelheid van handelen - is bijvoorbeeld of de bestuurder de invoering WNRA aangrijpt voor samenwerkingen met andere lokale overheden; wat kan betekenen dat de OR adviesrecht heeft op voorgenomen besluiten.


Tijd voor verdieping

De transitie van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht vereist grote zorgvuldigheid. Dat begint met kennis over de materie. Bent u zich als ondernemingsraad (OR) bewust van de nadrukkelijke rol die u kunt spelen? Beschikt u al over de kennis om mee te praten over dit onderwerp? Om niet achter de feiten aan te lopen en onaangename verrassingen te komen, is het belangrijk dat de OR zich nu verdiept in de Wnra. Wat houdt die nieuwe wet precies in? Wie blijven en wie worden er ambtenaar? Welke medewerkers vallen er straks wel en niet onder het privaatrecht? En wat wordt uw rol als OR na 1 januari 2020? Antwoord op dat soort vragen is nodig om gerichte vragen te kunnen stellen aan de WOR-bestuurder.


Actieve houding

Laat uw eventuele gebrek aan kennis of gebrek aan prioriteit binnen uw organisatie niet de reden zijn om af te wachten wat er op u afkomt. Wacht niet tot de WOR-bestuurder u komt informeren, maar vraag zelf om meer informatie. De invoering van de Wnra is voor u als OR een belangrijk thema om over mee te praten. Denk alleen al aan het toekomstige aanname- en ontslagbeleid. Bij een actieve houding is de kans groter dat de WOR-bestuurder u als volwaardige gesprekspartner bij het proces betrekt. De OR kan dan ook, waar van toepassing, tijdig zijn medezeggenschapsrechten (advies- en instemmingsrecht) uitoefenen. En vergeet niet dat het uitblijven van informatie voor onrust kan zorgen onder de medewerkers. Dat wilt u voor zijn. Alle reden dus om dit thema nu serieus op te pakken.


Workshop WNRA voor de OR

Een succesvolle belangenbehartiging valt of staat met een goede voorbereiding. De eerste stappen zijn scholing, bijvoorbeeld over het cao-recht, en overleg met de WOR-bestuurder over het plan van aanpak. U wilt tenslotte zo snel mogelijk weten wanneer u welke acties moet ondernemen. In het belang van de organisatie, van de medewerkers én van u als OR zelf. Heeft u wat hulp nodig? BDO houdt op 29 mei een workshop Wnra speciaal voor ondernemingsraden in Utrecht.

 

Meld u aan

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Inburgering

   Naar een succesvolle implementatie van de nieuwe Wet
   Inburgering.


   Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers