of 65101 LinkedIn

Gemeentelijk grondbedrijf in de vennootschapsbelasting

BDO Accountants & Adviseurs Reageer

Inmiddels is het eerste stof rondom de introductie van de vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten wat neergedaald. De inventarisatie van de belaste activiteiten is gedaan en de eerste aangiften zijn ingediend. De ervaring leert nu dat het gemeentelijk grondbedrijf dé post is met de meeste impact en vanuit de inhoud bezien het meest complex. De uitwerking van deze post wordt daarom veelal nog extern belegd. We horen vanuit de praktijk steeds vaker de vraag of we kunnen helpen om de gemeente zelf in staat te stellen om de fiscale grondexploitatieberekening te maken en te begrijpen. Dit gaan we voor u doen met onze workshop ‘Gemeentelijk grondbedrijf in de vennootschapsbelasting’ op donderdag 16 september van 09.00 uur tot 12.00 uur*.

Na afloop van de workshop heeft u het volgende meegekregen:

  • de belangrijke aspecten van de openingsbalanswaardering
  • hoe u de fiscale kostprijs vaststelt
  • de fiscale rentetoerekening
  • jaarwinstbepaling
  • het model ‘fiscale grondexploitatieberekening‘ (conform systematiek Belastingdienst) 

 

Naast een theoretisch deel gaan we vooral ook aan de slag en leren we de u de berekeningssystematiek zelf te beheersen. In voorbereiding hierop vragen we u ook om uw bestaande vragen of specifieke casussen te delen om, indien mogelijk en voor meer deelnemers interessant, te behandelen in de workshop. 

 

Uitgangspunt voor deze workshop is dat sprake is van een belastingplichtig grondbedrijf voor de vpb. Tijdens de workshop wordt dan ook niet uitgebreid ingegaan op de voor het grondbedrijf gehanteerde ‘ondernemingstoets’ (lees: toepassing van de zogenoemde (Post-)QuickScan)). 

 

Deelname aan deze workshop kost € 275,00 excl. btw per persoon.

Wilt u erbij zijn, wacht dan niet te lang met registreren. Dit is mogelijk via onderstaande button.

 

Afbeelding

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Inburgering

   Naar een succesvolle implementatie van de nieuwe Wet
   Inburgering.


   Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers