of 59147 LinkedIn

Gemeente niet btw-plichtig bij crisisopvang asielzoekers

Reageer

Gemeenten die van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vergoeding ontvangen voor het bieden van crisisopvang van asielzoekers, hoeven daarover geen btw te betalen. Dat heeft het Ministerie van Financiën laten weten op vragen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Wel adviseert BDO gemeenten om goed te kijken naar het recht op compensatie van de btw op de kosten van crisisopvang.

Crisisopvang betreft de opvang van vluchtelingen in de eerste 72 uur na aankomst in Nederland. In het bestuursakkoord is overeengekomen dat het COA hiervoor 100 euro per asielzoeker per dag betaalt aan de gemeenten. Deze vergoeding is bedoeld voor huisvesting, begeleiding, voeding en publieke gezondheidszorg. Over de noodopvang (verblijf van 6 tot 12 maanden) is het ministerie minder duidelijk. Volgens het ministerie komen deze kosten bijna nooit voor rekening van gemeenten omdat het COA deze betaalt. Draagt uw gemeente wel de kosten voor de noodopvang? Dan adviseert BDO om dit tijdig voor te leggen aan de Belastingdienst.

 

Btw is compensabel

De btw op de kosten voor de crisisopvang kan worden gecompenseerd via het Btw-compensatiefonds (BCF). Het BCF hanteert wel een belangrijke voorwaarde, namelijk dat de goederen of diensten collectief versterkt worden. Als er kosten worden gemaakt voor één bepaalde asielzoeker, is sprake van zogenaamde ‘verstrekking aan individuele derde’ waarvoor geen recht op compensatie bestaat.

 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over btw-heffing bij crisis- of noodopvang van asielzoekers? Neem dan contact op met Erik Bakx (erik.bakx@bdo.nl) of Matthijs van Ooij (matthijs.van.ooij@bdo.nl), via telefoonnummer (088) 236 48 03. Beiden zijn als btw-specialist verbonden aan de BDO Branchegroep Lokale overheid.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

BDO Accountants & Adviseurs

Van Deventerlaan 101

3528 AG Utrecht

(088) 236 48 06.

www.bdo.nl/lokale-overheid

lokale-overheid@bdo.nl

 

Afbeelding   Afbeelding 

Afbeelding

Meer nieuws

Belastingplan 2019

De publieke sector staat voor grote uitdagingen en kan extra middelen goed gebruiken. Maar fiscaal gezien is de sector op zichzelf aangewezen. Meer weten?

Kijk op www.bdo.nl/belastingplan

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers