of 62284 LinkedIn

Gemeente, is de informatiebeveiliging in control?

Gemeente, is de informatiebeveiliging in control? Informatiebeveiligingsscan brengt relevante aspecten voor lokale overheden in beeld.
1 reactie

Informatiebeveiligingsscan brengt relevante aspecten voor lokale overheden in beeld.

De wereld digitaliseert en ook lokale overheden worden steeds afhankelijker van IT-systemen en koppelingen met externe instanties. Niet in control zijn levert enorme risico’s op. Privacywet- en regelgeving worden steeds meer aangescherpt en staan nadrukkelijk in de maatschappelijke belangstelling. Met de kosteloze Informatiebeveiligingsscan brengt u alle relevante aspecten voor gemeenten in beeld.

De eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging hebben invloed op alle lagen van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zowel strategisch, tactisch als operationeel.

 

Europese privacyverordening en meldplicht datalekken

Vanwege toenemende impact van IT heeft de Europese Commissie besloten dat de huidige richtlijn van de privacyverordening moet worden aangepast. Wanneer het parlement de verordening goedkeurt, dan wordt deze verordening ook rechtstreeks van kracht in Nederland. Het voorstel bevat nieuwe en strengere privacyregels. Ook kunnen er boetes worden opgelegd die oplopen tot 100 miljoen euro als organisaties niet voldoen. Daarnaast is recent de meldplicht datalekken verder aangescherpt. Wanneer er sprake is van een datalek en persoonsgegevens in handen vallen van een derde partij die geen toegang tot die informatie zou moeten hebben, dan moet dat volgens de meldplicht datalekken direct gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (het voormalige College bescherming persoonsgegevens). Het kabinet heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegdheid gegeven om aanzienlijk hogere boetes te kunnen opleggen.

 

Meer informatie

Benieuwd of uw gemeente alle relevante informatiebeveiligingsaspecten in beeld heeft? Vul dan de gratis Informatiebeveiligingsscan in. U ontvangt dan in 2016 gratis een rapport met de belangrijkste aandachtspunten en de stand van zaken binnen uw sector.

Heeft u vragen over de BDO Informatiebeveiligingsscan of behoefte aan een gesprek tijdens of naar aanleiding van het invullen van de scan, neem dan contact op met Robert van Vianen van BDO Publieke Sector. Dat kan via telefoonnummer +31 (0)30 284 9981 of via Robert.van.Vianen@bdo.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marlies Schamper op
Alertheid op Informatieveiligheidsvlak onder medewerkers is hierbij ook noodzaak. Benieuwd hoe uw medewerkers scoren op informatieveiligheidsvlak? Toets de aanwezige kennis via de InfomatieveiligheidChallenge ‘Mind Your Step!’. https://www.wiifm.info/speel-de-game Hiermee kan uw gemeente toetsen of uw gemeentelijke medewerkers doordacht en slim met informatieveiligheid omgaan. Daarnaast is het een leuke manier om kennis te krijgen van alledaagse risico’s op de werkvloer, maar ook onderweg en thuis.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Verwachte wijzigingen belastingplan 2021

Met enerzijds de aanstaande verkiezingen in het vooruitzicht, en anderzijds de effecten van de coronacrisis op de burger, het bedrijfsleven en de staatskas, zal op Prinsjesdag blijken met welke fiscale wijzigingen Nederland rekening moet houden. In aanloop naar 15 september delen wij onze eerste inzichten en de te verwachten fiscale wijzigingen.

 

Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers