of 64707 LinkedIn

Gemeente is btw verschuldigd over parkeren openbare weg

2 reacties

Gemeenten moeten 21 procent btw betalen over de parkeerinkomsten aan de openbare weg. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland. Een opmerkelijke uitspraak, zeker omdat het oordeel afwijkt van alle eerdere jurisprudentie en beleidsregels over dit thema.

Btw-verplichting

Gemeenten worden niet als ondernemer aangemerkt voor de activiteiten die zij als overheid verrichten. Dat betekent dat gemeenten voor die overheidsactiviteiten in principe niet btw-plichtig zijn. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer er sprake is van concurrentieverstoring. In deze casus oordeelt de rechtbank dat er sprake is van een dergelijke verstoring omdat private parkeerbedrijven btw moeten betalen en de gemeente niet. Dat het bij de private bedrijven gaat om een parkeergarage of parkeren achter een slagboom doet daar volgens de rechtbank niets aan af. Het gaat immers om dezelfde handeling en de gemiddelde consument wenst de auto zo dicht mogelijk bij de bestemming te parkeren.

 

Gevolgen

Als deze uitspraak stand houdt, dan betekent dat dat de gemeente netto minder opbrengsten ontvangt of het parkeren aan de openbare weg 21% duurder wordt. De gemeente zal bovendien haar btw-labeling moeten aanpassen. Dat is geen gemakkelijke exercitie. Omdat de parkeerplaatsen op de openbare weg zijn gelegen en dus vaak als onderdeel van de openbare ruimten worden aangelegd, kan een splitsing naar overheidshandelingen (compensatie via het BCF) en ondernemershandelingen (aftrek via btw-aangifte) lastig zijn. Verder is het de vraag hoe moet worden omgegaan met parkeervergunningen in gebieden met betaald parkeren. Deze uitspraak kan ook effect hebben op de vennootschapsbelastingplicht (vpb). De staatssecretaris heeft meermaals aangegeven dat parkeren op straat is vrijgesteld van vpb op basis van de vrijstelling voor overheidstaken. Deze vrijstelling is echter niet van toepassing wanneer er sprake is van concurrentie.

 

Contact

BDO verwacht dat tegen deze uitspraak hoger beroep zal worden ingesteld. Wij volgen het verloop van de procedures aandachtig en houden u uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Heeft u vragen, neem dan contact op met Erik Bakx of Matthijs van Ooij, via telefoonnummer (088) 236 48 03. Beiden zijn als btw-specialist verbonden aan de branchegroep Lokale overheid.

 

Bron: Rechtbank Gelderland 3 november 2016, AWB 15/2830

- See more at: https://www.bdo.nl/nl-NL/Perspectieven/Gemeente-is-btw-verschuldigd-over-parkeren-openbar#sthash.shk0VGZL.dpuf

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door D. Tukker (burger van Nederland) op
Uitgangspunt is dat gemeenten niet als ondernemer gekwalificeerd worden. Geredeneerd vanuit het uitgangspunt kunnen gemeenten dus ook geen BTW heffen op de liggelden voor plezierboten.
Of geldt c.q. gaat gelden hier hetzelfde als bij parkeerplaatsen?
Door Dick Jense (Raadslid) op
Mij is de uitslag van een hoger beroep niet bekend. Is dit hoger beroep er gekomen en zo ja, wat is de uitspraak daarvan?

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Inburgering

   Naar een succesvolle implementatie van de nieuwe Wet
   Inburgering.


   Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers