of 59130 LinkedIn

Geld voor zorg vloeit nog te veel naar bureaucratie

Reageer

Het dolgedraaide verantwoordingscircus in de zorg moet een halt toegeroepen worden. Dat zeggen BDO’ers Chris van den Haak, Mike Tagage en Rob Bouman (allen RA en partner) dinsdag 5 juli 2016 in het Financieele Dagblad. Dat wat er de afgelopen anderhalf jaar rond de transitie in het sociaal domein is gebeurd, is wat hen betreft maatschappelijk onverantwoord.

Het gaat wat de BDO’ers betreft al mis bij de beperkte samenwerking tussen gemeenten en zorginstellingen door gebrek aan wederzijds begrip en vertrouwen. Ook ontbreekt het aan een gestructureerde ketenaanpak en een beheerste invoering. Gemeenten wilden lokale en regionale oplossingen, maar hadden geen tijd voor de inrichting van administratie en verantwoording, laat staan de controle op kosten en prestaties van de zorg.
 
Van den Haak, Tagage en Bouman pleiten voor een integrale, landelijke geautomatiseerde infrastructuur waarop zorginstelling, gemeente en burger zijn aangehaakt. Een architectonisch eenduidig platform dat ruimte biedt om de keten lokaal in te richten. Het geeft inzicht in de contractafspraken, de levering van zorg en de kosten hiervan en zelfs in de vraag of de burger er tevreden over is. De huidige extra kosten voor administratie, verantwoording en controle kunnen daarmee enorm worden beperkt, zodat er meer geld overblijft voor de echte zorg.
 
Het volledige artikel kunt u nalezen op Accountant.nl of de website van Het Financieele Dagblad (let op: FD-inlog vereist).
 
Meer informatie? 
Heeft u vragen naar aanleiding van het artikel, of wenst u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met BDO Branchegroep Zorg via telefoonnummer (088) 236 48 03 of stuur een e-mail.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

BDO Accountants & Adviseurs

Van Deventerlaan 101

3528 AG Utrecht

(088) 236 48 06.

www.bdo.nl/lokale-overheid

lokale-overheid@bdo.nl

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Belastingplan 2019

De publieke sector staat voor grote uitdagingen en kan extra middelen goed gebruiken. Maar fiscaal gezien is de sector op zichzelf aangewezen. Meer weten?

Kijk op www.bdo.nl/belastingplan

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers