of 65378 LinkedIn

Frank van der Lee

Partner Advisory, BDO Publieke Sector

(030) 284 99 81 / (06) 11 00 31 17


Frank van der Lee geeft als partner leiding aan de publieke sectorpraktijk van BDO Advisory. Hij beschikt over ruime ervaring met advisering aan (inter)nationale ondernemingen, stichtingen en verenigingen, zowel in de profit, als in de non-profitsector. Voorheen heeft Frank als partner accountancy de zorgpraktijk van Deloitte geleid en was hij onder andere betrokken bij de controle en advisering van vele zorginstellingen in zowel de cure als caresector. Adviestrajecten die hij dagelijks leidt in de publieke sector liggen onder andere op de gebieden van kostprijsonderzoeken, organisatieveranderingen, governance, treasury, reorganisaties, vastgoed en fusies/overnames.

Naast zijn werk voor BDO is Frank lid van de raden van toezicht van twee zorginstellingen (vvt en ggz), schrijft hij artikelen voor diverse magazines in het publieke domein en geeft hij regelmatig externe presentaties.


  • Cybersecurity bij gemeenten onderbelicht

    Reageer

    Gemeenten beschikken over gigantische veel vertrouwelijke data, maar toch lijkt het onderwerp informatiebeveiliging bij de gemiddelde lokale overheidsinstelling niet hoog op de agenda te staan. Wanneer wij de resultaten van ons onderzoek op tafel leggen, merk ik ook dat er weinig animo is om over dit onderwerp te praten. ‘Zijn we mee bezig,’ hoor je dan. ‘Komt wel goed.’

  • Gemeente moet regie pakken

    Reageer

    In plannen van bestuurlijke partijen lees ik altijd dat de klant centraal staat. Of het nu gaat om een zorgvrager, huurder of burger. Maar in de praktijk schiet juist het centraal stellen van die ‘klant’ er de laatste jaren bij in. Hoe is dat mogelijk? Wat moet er gebeuren om dat samenspel te verbeteren?

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Inburgering

   Naar een succesvolle implementatie van de nieuwe Wet
   Inburgering.


   Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers