of 65101 LinkedIn

De eeuwige WNT-discussie: hoe zit het nu?

De eeuwige WNT-discussie: hoe zit het nu? Hoe wordt hoogte van bezoldiging bepaald?
BDO Accountants & Adviseurs Reageer

De afgelopen dagen is er weer een heftige discussie losgebarsten over de hoogte van het salaris van een presentator van de publieke omroep. Ondanks dat de Wet Normering Topinkomens (WNT) al in 2013 is ingevoerd, zijn er nog steeds uitzonderingen en bijzondere gevallen, die heus niet allemaal de landelijke media halen. Wat ons vooral opvalt, is dat we nog steeds veel zorginstellingen en maatschappelijke organisaties spreken die niet op de hoogte zijn van de werking van de WNT of hoe ze deze wet moeten toepassen. Daarom: hoe zit het nu?

WNT moet bovenmatige beloningen en ontslagvergoeding tegengaan

Het doel van de WNT is om bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen tegen te gaan in de (semi)publieke sector. Zo bepaalt de WNT een bezoldigingsmaximum dat vaak in de media de Balkenendenorm wordt genoemd. Het bezoldigingsmaximum in 2019 bedraagt € 194.000. Voor bepaalde sectoren zoals de zorg, woningcorporaties en onderwijs gelden bovendien lagere normen.

Daarnaast schrijft de wet voor dat gegevens met betrekking tot bezoldiging en ontslagvergoeding van topfunctionarissen openbaar gemaakt worden in de jaarrekening. Indien de bezoldiging of ontslagvergoeding van een topfunctionaris boven de norm is, is sprake van een onverschuldigde betaling. Deze moet worden terugbetaald door de topfunctionaris.


Hoe wordt hoogte van bezoldiging bepaald?

Hoe wordt nu bepaald hoe hoog de bezoldiging van een topfunctionaris mag zijn? In de WNT wordt een onderscheid gemaakt tussen beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn. Deze componenten samen wordt de bezoldiging genoemd. De term bezoldiging omvat dus meer dan alleen het salaris. In de Uitvoeringsregeling WNT is opgesomd wat tot de bezoldiging wordt gerekend en wat niet. De verschillende componenten van de bezoldiging vormen onderling communicerende vaten: een hogere pensioenvoorziening betekent een lagere beloning.

Een contractuele ontslagvergoeding mag bij een fulltime dienstverband niet meer zijn dan een jaarsalaris van de topfunctionaris met een maximum tot € 75.000,-. De WNT normeert echter niet uitkeringen uit hoofde van een wettelijk voorschrift, een cao of een andere collectieve regeling. De WNT is een complexe wet waarin vele facetten van verschillende rechtsgebieden naar voren komen, zoals arbeidsrecht, ondernemingsrecht en fiscaal recht. Het is lastig en tijdrovend om hier de juiste weg in te vinden. Bovendien is het risico op een verkeerde interpretatie van de wet groot en kan dit grote financiële gevolgen hebben.


Meer informatie

De specialisten van BDO helpen u graag en kunnen dit gehele proces voor u uit handen nemen. Door intensieve samenwerking tussen accountants, fiscalisten en juristen zorgen wij samen voor het juiste resultaat binnen uw organisatie. Heeft u vragen over onze werkwijze of de WNT in het algemeen? Neem contact op met één van onze specialisten via 088-236 48 03 of stuur een e-mail naar publiekesector@bdo.nl.

 

Contactpersonen:
Senior Jurist Ondernemingsrecht
BDO Eindhoven
(073) 640 57 05 / ann.luys@bdo.nl

DAISY KRAMER- DE BEIJER 
Senior Jurist Arbeidsrecht
BDO Utrecht
(073) 640 57 99 / daisy.de.beijer@bdo.nl
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Inburgering

   Naar een succesvolle implementatie van de nieuwe Wet
   Inburgering.


   Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers