of 59179 LinkedIn

Btw op onbetaald gebleven facturen

Reageer

Als duidelijk is dat een factuur geheel of gedeeltelijk niet meer wordt betaald, treden er twee gevolgen op:

1. De leverancier kan de hierover reeds afgedragen btw terugvragen bij de Belastingdienst (middels afzonderlijk verzoek);

2. De afnemer moet de afgetrokken btw terugbetalen aan de Belastingdienst.

In het Belastingplan 2017 is voorgesteld dat het recht op teruggaaf/ de terugbetalingsverplichting in ieder geval ontstaat als de factuur één jaar na opeisbaarheid daarvan nog niet (geheel) is betaald. Als de wanbetaling al eerder vaststaat, ontstaat het teruggaafrecht/de terugbetalingsverplichting natuurlijk op dat eerdere moment.

 

Gevolgen voor de leverancier

Voor de leverancier is dit een verbetering. Die kan eerder de btw terugkrijgen. Ook hoeft hij niet met allerlei bescheiden aan te tonen dat de vordering inderdaad oninbaar is. Ook hoeft dan geen apart teruggaafverzoek meer te worden ingediend, maar kan de btw als voorbelasting (rubriek 5b) in mindering worden gebracht op de periodieke btw-aangifte. Ontvangt de leverancier later toch nog een (gedeeltelijke) betaling, dan moet de leverancier daarover de weer voldoen op aangifte.

Overgangsrecht: Voor vorderingen die op 1 januari 2017 al opeisbaar zijn geworden, geldt dat de éénjaarstermijn start op 1 januari 2017. Recht op teruggaaf ontstaat dan op 1 januari 2018, óf als eerder aannemelijk kan worden gemaakt dat de vergoeding niet is en niet meer zal worden ontvangen.

 

Gevolgen voor de afnemer

Voor de afnemer betekent de nieuwe regeling een versobering. Als de afnemer de btw op een factuur heeft afgetrokken en de factuur één jaar na opeisbaarheid niet heeft betaald, moet hij de afgetrokken btw terugbetalen via zijn btw-aangifte (negatieve voorbelasting in rubriek 5b). Tot 31 december 2016 is dit twee jaar. Als de afnemer de factuur later toch nog (gedeeltelijk) betaalt, dan kan hij de btw alsnog in aftrek brengen.

 

Overgangsrecht: Voor facturen die in 2016 opeisbaar zijn geworden, geldt de éénjaarstermijn ook. Een factuur die op 2 februari 2016 opeisbaar is geworden leidt dus op 2 februari 2017 tot een terugbetalingsverplichting. Voor facturen die al in 2015 opeisbaar zijn geworden, wordt de éénjaarstermijn geacht te starten op 1 januari 2016. De terugbetalingsverplichting ontstaat voor deze facturen dus op 1 januari 2017.

 

Deze wetswijziging heeft op korte termijn al gevolgen voor de afnemer. Het is zaak om in kaart te brengen welke btw eventueel verschuldigd wordt op 1 januari 2017.

 

Contactpersoon:

Marco Beerens, Partner Belastingadvies - specialist btw BDO Breda

(076) 571 49 00 / marco.beerens@bdo.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

BDO Accountants & Adviseurs

Van Deventerlaan 101

3528 AG Utrecht

(088) 236 48 06.

www.bdo.nl/lokale-overheid

lokale-overheid@bdo.nl

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Belastingplan 2019

De publieke sector staat voor grote uitdagingen en kan extra middelen goed gebruiken. Maar fiscaal gezien is de sector op zichzelf aangewezen. Meer weten?

Kijk op www.bdo.nl/belastingplan

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers