financiën / Partnerbijdrage

Kern van een succesvolle re-integratie van (ex)gedetineerde burgers

Van binnen naar buiten.

11 januari 2022
jb-lorenz-Nazorg-Ex-gedetineerden.png

Van binnen naar buiten.

In het onlangs verschenen advies van de RSJ zijn korte detenties nader bekeken en blijkt dat driekwart van alle detenties korter duurt dan drie maanden. Ook deze korte detenties hebben schade tot gevolg; voor de burger, maar ook voor de maatschappij. Daarom is het van wezenlijk belang dat de re-integratie succesvol is.

Met de Wet straffen & beschermen en het Bestuurlijk Akkoord is er een duidelijke stap gezet in de richting van samenwerking tussen DJI, 3RO en gemeenten. Maar om echt werk te kunnen maken van samenwerking ten behoeve van een veilige en succesvolle terugkeer van gedetineerde burgers in een nieuwe gemeente of de gemeente van herkomst is het van belang dat er een visie ten grondslag ligt aan de aanpak. Voordat een gezamenlijke visie kan worden ontwikkeld, is het van belang dat iedere betrokken organisatie vanuit eigenaarschap aan de slag gaat om intern het eigen aandeel te onderzoeken in het proces dat de (ex)gedetineerde burger volgt.

In dit whitepaper heeft jb Lorenz dit proces van komen tot en uitvoeren van samenwerking vanuit het gemeentelijk perspectief belicht en laten we zien wat gemeenten kunnen doen om het eigen aandeel te onderzoeken en hoe de regie te kunnen nemen. Welke prioriteiten horen hierbij? Hoe pak je het eigenaarschap op? Hoe maak je samenwerkingsafspraken? Hoe krijg je inzicht in relevante data? Hoe zoek je de verbinding in de regio? Deze vragen en meer worden beantwoord in het whitepaper.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.