financiën / Partnerbijdrage

Brede welvaart: alles wat mensen van waarde vinden

De Monitor Brede Welvaart inspireert. Webinar op 24 augustus 2022.

11 juli 2022
Logo Omdat Ervaring Telt

Ben je werkzaam in de publieke sector of in en rond zorg en welzijn ? Meld je nu aan voor het webinar op 24 augustus 2022 en laat je inspireren door onze nieuwe Monitor Brede Welvaart! (en we stellen de denkkracht van jou op prijs)

Brede Welvaart #hoedan

Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. Bovendien betreft het niet alleen de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’, maar ook de effecten van onze manier van leven op het welzijn van mensen ‘elders’ (buiten de regio) en ‘later’ (toekomstige generaties).

In zorg en welzijn is de economische blik al heel lang de dominante factor. Indicatoren die gemeten worden, zijn opgesteld vanuit het principe dat er afgerekend moet en kan worden op harde resultaten die gekapitaliseerd kunnen worden in euro's. Maar er is meer. Wanneer we de omslag maken van afrekenen naar verantwoorden en harde resultaten in euro's vervangen door maatschappelijk rendement, zou het zomaar eens kunnen dat we overvloed in schaarste kunnen vinden. 

In dit webinar neemt Bianca den Outer jullie mee in de nieuwe monitor Brede Welvaart die vanaf 1 september de basis zal zijn van de Lorenz Scan die door meer dan 50 gemeenten gebruikt is of gebruikt wordt. We presenteren de pijlers van de monitor en we horen heel graag hoe jullie tegen het begrip Brede Welvaart aan kijken vanuit jullie werkveld. Ons gedachtengoed waarlangs we samen met gemeenten en zorgorganisaties en financiers werken, wordt altijd vanuit de uitvoeringspraktijk ontwikkeld en doorvertaald. Dus Bianca is heel benieuwd naar jullie visie! Hoe gaan we dit praktisch maken?

Al vanaf 2009 werken we bij jb Lorenz met data die we in samenhang ontsluiten en zodanig presenteren dat deze als gespreksinstrument kunnen dienen. Maar tegelijkertijd ligt er een stevig theoretische basis onder het model. Een model waarmee een gemeente in een periode van 4 jaar kan komen tot populatiegerichte bekostiging. We noemden het de monitor maatschappelijk resultaat. 

In 2020 doopten we de monitor maatschappelijk resultaat om in Lorenz Scan. Inmiddels werken en werkten meer dan 50 gemeenten met onze wijkscans. De Gemeente OmmenGemeente Den Haag Gemeente Hulst Gemeente Pijnacker-Nootdorp Gemeente Bergen op Zoom; van klein tot groot, van stedelijk tot landelijk; iedere deelnemende gemeente past het gedachtengoed toe voor eigen doelen. En in combinatie met Omdat ervaring telt kunnen we helemaal de diepte in.  

Maar we willen door, verder, meer impact en we zien dat er behoefte is aan een praktische uitwerking van het begrip brede welvaart. Daarom selecteerden we vanuit wetenschappelijke literatuur en internationale vergelijkingen 144 indicatoren die onderverdeeld zijn in de volgende pijlers:
Sociale basis
Wonen
Bestaanszekerheid
Opgroeien
Veerkracht
Gelijke kansen
#bredewelvaart #data

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.