Advertentie
financiën / Nieuws

Raadslid wordt nog jaar gedoogd in rekenkamer

Gemeenten zullen aan de bak moeten hun rekenkamers met onafhankelijke leden te bemensen. Van de minister mogen ze daar een jaar over doen.

30 november 2022
rekenkamer-shutterstock-626643254.jpg

Raadsleden mogen geen lid meer zijn van de rekenkamer in hun gemeente. De wet die dat voorschrijft gaat over een maand in. Toch mogen ze van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken nog tot 2024 in functie blijven.

Overgangsregeling

De wet versterking decentrale rekenkamers treedt op 1 januari 2023 in werking. Een speciale overgangsregeling maakt het echter mogelijk dat raadsleden die reeds zitting hebben in lokale rekenkamers nog een jaar mogen blijven zitten. Het overgangsrecht geeft de gemeenteraad gedurende een jaar de gelegenheid om op basis van de nieuwe wet een onafhankelijke rekenkamer in te stellen, de leden te benoemen en de oude verordening in te trekken.

Onafhankelijk

Uiterlijk op 1 januari 2024 zal dus in alle gemeenten een onafhankelijke rekenkamer moeten zijn ingesteld, inclusief de benoeming van leden. Raadsleden die de rekenkamerfunctie uitoefenen, verliezen na intrekking van de verordening dan wel uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel van rechtswege het lidmaatschap van de rekenkamerfunctie. Ook externe commissieleden van de rekenkamerfunctie houden dan van rechtswege op lid van de rekenkamerfunctie te zijn. Anders dan raadsleden kunnen zij desgewenst wel conform de wet voor zes jaar worden benoemd in de onafhankelijke rekenkamer.

Provincies

De wetswijziging heeft gevolgen voor naar schatting zo’n tachtig gemeenten waar nu raadsleden nog deel uitmaken van de rekenkamercommissie. Hoewel ook de Provinciewet net als de Gemeentewet wordt gewijzigd qua inrichting van de rekenkamers, heeft dat voor de provincies geen gevolgen. Alle provincies beschikken al over een onafhankelijke rekenkamer.

Waterschappen

Voor de waterschappen treedt de wet in feite pas per 1 januari 2024 in werking. Met de Unie van Waterschappen is afgesproken dat per die datum bij alle waterschappen onafhankelijke rekenkamers zullen zijn ingesteld en bemenst. Sommige waterschappen zijn intussen al voortvarend aan de slag gegaan. Zo heeft  het Waterschap Limburg in juli van dit jaar al een onafhankelijke rekenkamer ingesteld. De voorzitter van die rekenkamer is op 28 september 2022 benoemd.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie