Advertentie
financiën / Nieuws

Brabantse gedeputeerde: gezondheid doet niet ter zake

De Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout verklaarde op een voorlichtingsbijeenkomst over een mestvergisting dat de gezondheid van de bevolking geen reden is om een vergunning te weigeren. Bewoners en gemeente in de gordijnen.

13 augustus 2014

Het college van Sint Antonis eist in een boze brief aan Gedeputeerde Staten van Brabant opheldering over uitspraken van gedeputeerde Johan van den Hout. Deze maakte tijdens de nazit van een bijeenkomst over een omstreden mestfabriek een aantal opmerkingen waarmee hij bewoners en gemeente hoog in de gordijnen joeg. 'Uw gezondheid doet er niet toe'.

De komst van de grote mestverwerkingsinstallatie precies tussen de dorpen Venhorst en Landhorst houdt de gemoederen in Brabant al enige tijd bezig. De bewoners van beide dorpen vrezen stank- en verkeersoverlast en zijn bang voor gezondheidsproblemen. Ook politieke partijen in zowel de gemeenten als in de Staten zijn tegen het plan.

Gezondheid ondergeschikt

In een poging de onrust weg te nemen trok gedeputeerde Johan van den Hout (SP) deze zomer naar een voorlichtingsbijeenkomst. Deze verliep volgens de gemeente aanvankelijk constructief, maar in de nazit veranderde de sfeer snel: Van den Hout wekte tegenover bewoners op zijn minst de indruk dat hun gezondheid en welzijn ondergeschikt zouden zijn aan de komst van de verwerkingsinstallatie. Ook zou hij hebben gezegd dat de gemeenteraad niets over de bouw te zeggen heeft. Tegelijkertijd voegde hij er aan toe zelf nooit naast een vergelijkbare - maar veel kleinere - fabriek in België te willen wonen.


Constructieve sfeer slaat om 

De brief waarin het gemeentelijke college de provinciale bestuurders om uitleg vraagt begint nog vriendelijk met een bedankje over de aanvankelijk prettig verlopen bijeenkomst. Jammer alleen dat de sfeer naderhand omsloeg: 'Er bereikten ons signalen dat de burgers door uitlatingen door gedeputeerde Van den Hout, die na het formele gedeelte van het overleg zijn gedaan, erg geschrokken en teleurgesteld zijn. Het gevoel dat er een constructief overleg had plaatsgevonden kreeg bij de bewoners een andere lading.’

Vervolgens citeert het college wat de gedupeerde gezegd zou hebben: 'Dhr. Van den Hout gaf aan dat gezondheid er niet toe doet en dat hij daarop geen vergunning kan weigeren. Bovendien geeft hij aan dat hij niet langs de fabriek in lzegem (van 150.000 ton) zou willen wonen. Bij deze uitspraak was wethouder Aben aanwezig. Zij bevestigt dat dit letterlijk zo gezegd is.’

Wie is de baas?

Ook de uitspraak over wie het nu voor het zeggen heeft in het Brabantse viel volkomen verkeerd, blijkens de gemeentelijke brief: ‘lnzake de procedure hebben we het over de positie en beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad gehad. De heer Van den Hout gaf hierbij aan dat de Raad niets, maar dan ook niets te zeggen heeft in dit proces. Wij hebben aangegeven dat dit niet waar kan zijn. Echter dhr. Van den Hout geeft aan dat de Provincie wekelijks gemeenten overruled.’

Vertrouwen geschaad
Al met al is de gemeente niet echt blij met de opmerkingen van de gedeputeerde. Het college vraagt GS dan ook nadrukkelijk om per omgaande de lucht te klaren. ‘Het moge duidelijk zijn dat wij het erg verontrustend vinden wat de burgers hebben opgepakt uit de nabespreking met gedeputeerde Van den Hout. Er zal opnieuw vertrouwen moeten worden opgebouwd met de burgers. Hierin hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid’. De provincie wilde niet inhoudelijk reageren op de onrust. ‘We zullen de gemeente met gezwinde spoed antwoorden, al zal dat wel na het reces worden’, aldus een woordvoerder. Van den Hout is op vakantie. 

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

slaapgraag
Een milieuvergunning kan alleen worden geweigerd vanwege milieuargumenten. Formeel genomen doet de gezondheid er dus inderdaad niet toe. Maar van een volksvertegenwoordiger mag je wel enige diplomatie verwachten....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
In Brabant is het nooit groot genoeg. De rest zijn maar keuterboertjes. Maar die rillen tenminste niet van de hypotheek en betalen altijd en op tijd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jacques M / burger
Helaas is het zo dat in het bestuurlijk denken en handelen inzake intensieve veehouderij de gezondheid van burgers niet of nauwelijks meetelt. Kennelijk zijn de economische belangen zo groot dat het belang van bv. een verdwaalde kikker nog zwaarder meetellen dan gezondheidseffecten op mensen. Ik vrees dan ook dat de gedeputeerde gewoon de waarheid heeft verteld: uw belang telt niet mee en als het gemeentebestuur daar al anders over denkt, dan regelen wij (provincie) het wel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
Gezondheid, milieu en welzijn zijn altijd ondergeschikt aan economische belangen, jammer dat een SP-er dat kennelijk normaal vindt. Valt me een beetje teugen..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JAKOV
Meneer Van den Hout heeft een vriendelijk gezicht:zie:

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/gedepu …

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
j.verstraten
Ik ben niet zo van de complot theoriën, maar je zou bijna denken dat van Hout weet dat hij geen juridische/medische argument heeft om het initiatief van MACE te blokkeren en daarom "of the record" een poging doet om de bevolking zodanig op te ruien dat de provincie dit straks zal blokkeren wegens gebrek aan draagvlak op emotionele gronden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie