Advertentie
financiën / Nieuws

Geen hogere vergoeding proceskosten WOZ

De verhoging van de proceskostenvergoeding geldt niet voor de Waardering onroerend zaken (WOZ). Het bedrag dat een burger of bedrijf krijgt ter vergoeding van de proceskosten stijgt van 534 euro naar 748 euro, maar er is besloten om die verhoging niet te laten gelden voor WOZ-zaken. Dit omdat er nog een onderzoek loopt naar de invloed van no-cure-no-paybureaus.

07 januari 2021
Waardering-onroerende-zaken-shutterstock-366450887.jpg

De verhoging van de proceskostenvergoeding geldt niet voor de Waardering onroerend zaken (WOZ). Het bedrag dat een burger krijgt ter vergoeding van de proceskosten stijgt van 534 euro naar 748 euro, maar er is besloten om die verhoging niet te laten gelden voor WOZ-zaken. Dit omdat er nog een onderzoek loopt naar de invloed van no-cure-no-paybureaus.

Succesvol

De vergoeding is voor de kosten die een burger, bij het succesvol aanvechten van een overheidsbesluit, kwijt is aan een rechtsbijstandverlener. Dit bedrag stijgt dus met 40 procent. ‘Deze verhoging geldt echter niet voor WOZ-zaken’, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘De waarde per punt voor besluiten genomen op grond van hoofdstuk III of IV van de Wet waardering onroerende zaken blijft in de beroeps- en hoger beroepsfase € 534.’

 

No cure, no pay

De VNG adviseerde eind 2019 om de proceskostenvergoeding niet te verhogen omdat deze vergoeding de reden zou zijn voor no-cure-no-paybureaus (ncnp’s) om te procederen - de bureaus strijken de vergoeding op en de winst voor burgers zit hem in een lagere onroerendezaakbelasting. ‘Een verhoging van de vergoeding maakt het gemeenten moeilijker om bezwaren op een informele manier met inwoners op te lossen en zal de kosten voor gemeenten onnodig laten toenemen.’

 

Onderzoek

Minister Dekker (Rechtsbescherming, VVD) heeft een onderzoek ingesteld naar de invloed van ncnp’s. ‘Dit onderzoek is onder andere ingegeven door een vaak gehoorde klacht, met name van gemeenten, dat de proceskostenveroordeling voor deze bureaus in dit type zaken een te eenvoudig verdienmodel oplevert’, schrijft de minister. In november schreef hij verder dat er steeds vaker proceskostenvergoedingen worden toegekend in WOZ-procedures voor bedrijven die zijn gestart door ncnp's.

 

Resultaten

Omdat het onderzoek nog niet is afgerond, wordt de proceskostenvergoeding voor WOZ-zaken niet verhoogd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Een woordvoerder laat weten dat de resultaten in februari worden verwacht.  

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
@Gijs Groen

Bedankt voor deze deskundige toelichting. Blijft voor mij overeind staan dat de bureaucratische en slecht uitvoerbare WOZ/OZB-wetgeving, het beste op de helling kan. Slimmere en efficiëntere methoden zijn om iedere gebruiker van een woning/garage te belasten op basis van het aantal m2 woon/gebruiksoppervlak en het aantal m2 grond of via een ingezetenenbelasting. Voor bedrijven kan een vergelijkbare methodiek worden gehanteerd. Voordelen zijn: lagere uitvoeringskosten, geen makelaarskosten, geen advieskosten en minder druk op de overbezette rechterlijke macht.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gijs Groen / WOZ-gedupeerde burger
Dit riekt naar discriminatie op basis van vooringenomenheid. De VNG wordt op haar wenken bediend. Die bureau's zouden geen poot hebben om op te staan als de WOZ-taxaties goed zouden zijn en als de Rechtspraak verstand zou hebben van taxeren of gebruik zou maken van externe echte deskundigheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Soms is inschakeling van een bureau gewoon noodzakelijk. Volkomen gelijk hebbende burgers worden bij WOZ-bezwaren/beroepen regelmatig vermalen door gemeenten en rechters. De problemen liggen vooral bij grote(re) gemeenten die woningcomplexen of gehele woonwijken behandelen als een éénheidsworst. De WOZ/OZB-wetgeving is al lang rijp voor vervanging.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gijs Groen / WOZ-gedupeerde burger
@ Spijker

Het niet structureel willen opnemen van de secundaire woningkenmerken is inderdaad een probleem, waar Nederland nu tegen oploopt tegen de nieuwe Europese richtlijn van de EBA, waarbij iedere woning bezocht moet zijn voor een taxatie. En daarmee wordt niet voorbij rijden en een fotootje maken bedoeld.

Een nog groter probleem is het gebruik van onbetrouwbare waarderingsapplicaties door de meeste Nederlandse gemeenten. Dat zijn applicaties, die geen rekening houden met het stochastische karakter van een koopsom, waardoor de zogenaamde transactieruis niet onderdrukt, maar juist versterkt wordt. Om die reden heeft de internationale organisatie IAAO een internationale standaard "Mass Appraisal of Real Property" (juli 2017), die voor de massawaardebepaling van woningen een geschikte statistische methode voorschrijft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie