financiën / Partnerbijdrage

Nieuw noordelijk EFRO-programma wordt gericht op mkb-innovatie

Drenthe, Frysland en Groningen hebben gezamenlijk het programma EFRO 2021-2027 ingediend bij de Europese Commissie

07 januari 2022
pexels-thisisengineering-3861458.jpg

De drie noordelijke provincies Drenthe, Frysland en Groningen hebben gezamenlijk het programma EFRO 2021-2027 ingediend bij de Europese Commissie. Het programma zet in op innovatie en samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Als de Europese Commissie het programma goedkeurt en de aangevraagde EFRO-gelden toekent, kunnen daarmee in mei 2022 de eerste nieuwe subsidie-instrumenten worden opengesteld. Deze nieuwe subsidie-instrumenten worden zo veel mogelijk ontwikkeld in samenwerking met belangrijke stakeholders, zo meldt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Voortbouwen op de RIS3

De basis van het nieuwe EFRO-programma ligt volgens het SNN in de eerder vastgestelde Regionale innovatie- en onderzoeksstrategie voor slimme specialisatie (RIS3) voor Noord-Nederland. De RIS3 vormt de kapstok voor de inzet van Europese fondsen in de komende periode.

Mondiale transities en regionale uitdagingen zetten de brede welvaart onder druk, ook in Noord-Nederland. Dit zijn de transities naar een circulaire economie, naar duurzame energie, naar positieve gezondheid en naar digitalisering. De economie moet zich hieraan aanpassen. Tegelijkertijd bieden deze transities en uitdagingen nieuwe ontwikkelkansen. De kern van de RIS3 is om deze kansen te ontdekken en te verzilveren, en daarmee bij te dragen aan een circulair, gelukkig en inclusief Noord-Nederland.

Mkb-innovatie

Het specifieke doel van het komende EFRO-programma is het vergroten van het vermogen van het midden- en kleinbedrijf (mkb) om te innoveren. Het EFRO-programma 2021-2027 behoudt daartoe de goede elementen van het programma 2014-2020 en ontwikkelt zich door, aldus het SNN. Met het nieuwe programma wordt een verschuiving gemaakt van het voornamelijk stimuleren van individuele innovatietrajecten (gericht op ondernemingen die al structureel met innovatie bezig zijn) naar het vergroten van de groep van innovatieve bedrijven in Noord-Nederland.

Naast innovatietrajecten komen er in het nieuwe programma ook mogelijkheden voor het wegnemen van obstakels die verhinderen dat bedrijven innoveren. Het gaat om investeringen in innovatief ondernemerschap, human capital, digitalisering en interregionale samenwerking.

Nog meer dan voorheen wordt met het nieuwe programma ook ingezet op samenwerking tussen bedrijven onderling, en tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, om gezamenlijk tot nieuwe oplossingen te komen. Door met zoveel mogelijk partijen samen te werken ontstaat kruisbestuiving, kennisuitwisseling en kunnen nieuwe en onverwachte kansen voor innovatie worden gevonden, zo hoopt het SNN.

Meer informatie

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.