of 62812 LinkedIn

Dossiers

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Coronacrisis en de bestuurswetenschap

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB). In dit dossier vindt u alle colleges bij elkaar.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Coronavirus

  Wat begon als een mysterieus virus in de Chinese miljoenenstad Wuhan heeft zich over de hele wereld verspreid. Ook Nederland sloeg het virus toe. Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Europa

  In dit dossier vindt u artikelen over ontwikkelingen die in relatie staan tot de Europese Unie en het Europees Parlement: over de uitwerking van Europese besluitvorming op lidstaten, de Europese politieke agenda, samenwerking tussen lidstaten en beschikbare Europese fondsen. De publicatie van deze artikelen is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het mediafonds van de Europese Unie. 

 • Bijgewerkt op:

  Prinsjesdag 2020

  Nieuws, achtergrond, begrotingen, de Miljoenennota, tweets, foto's, verslagen en interviews vanuit Den Haag op Prinsjesdag. Binnenlands Bestuur brengt alle ontwikkelingen die interessant zijn voor gemeenten, provincies en waterschappen.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Ambtenaar in oorlogstijd

  De serie ‘Ambtenaar in oorlogstijd’ laat zien dat de Duitse bezetting kansen bood aan Nederlandse ambtenaren om beleidsterreinen naar hun hand te zetten. Medewerkers van de Radbouduniversiteit onderzochten wat er op de diverse departementen in de oorlogsjaren aan nieuw beleid werd ontwikkeld dat ook na de bevrijding bleef bestaan. Binnenlands Bestuur presenteert tot mei een serie artikelen waarin de beleidsmaatregelen van een aantal departementen worden uitgelicht.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Regeerakkoord

  Het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' is klaar. Wat staat er allemaal in die 55 bladzijden. In dit dossier vindt u een overzicht van de maatregelen, die voor gemeenten, provincies en waterschappen belangrijk zijn. 

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Krimpregio's

  De 'leegloop' van het platteland stelt gemeenten voor nieuwe problemen. Scholen met te weinig leerlingen, leegstaande huizen en winkels, minder voorzieningen. Hoe gaan gemeenten daarmee om?

 • Bijgewerkt op:

  3D: verdeling budget

  Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De budgetten voor deze drie taken binnen het sociaal domein zijn bekend. Het gaat om miljarden euro's. Binnenlands Bestuur analyseerde de verdeling per gemeente en per decentralisatie.    

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Vestia

  Woningsorporatie Vestia verhuurt ruim 80 duizend woningen en enkele duizenden bedrijfspanden, voornamelijk in de regio Rotterdam. Begin 2012 kwam de corporatie in grote problemen vanwege grote tegenvallers met derivaten. De problemen lijken ook voor huurders gevolgen te hebben.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Europa

  In 2014 gaat de nieuwe 7-jarige Europese subsidieperiode van start. Deze sluit nauw aan bij de EU-agenda om een slimme en duurzame economie te bewerkstelligen. Het moment voor decentrale overheden om actie te ondernemen.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Wet Houdbare Overheidsfinanciën

  De Wet Hof vertaalt de scherpere Europese afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact in nationale wetgeving. Volgens die afspraken dient Nederland het financieringstekort te beperken tot 3 procent van het bruto binnenlands product. De beperking gaat gelden vanaf 2013. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de medeoverheden, want de beheersing van het EMU-saldo geldt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het betekent een beperking van de begrotingsvrijheid van decentrale overheden

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Overheden in financiële crisis

  De kredietcrisis is hard aangekomen bij gemeenten, provincies en een enkel waterschap. Samen lijden ze  een paar honderd miljoen euro verlies. Een duur en pijnlijk lesje overheidsfinanciën. Was het te voorkomen geweest? Wie zijn er verantwoordelijk voor het onderbrengen van zulke kapitalen bij deze banken? Waarom zijn sommige overheden erin geslaagd net op tijd hun geld veilig te stellen en anderen niet? En wat gaan de verliezen betekenen voor het beleid van provincies en gemeenten? Alles daarover in dit dossier.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: De Bezuinigingen

  Twintig ambtelijke werkgroepen presenteerden  het resultaat van hun zoektocht naar mogelijkheden om de komende jaren miljarden te kunnen bezuinigen. Elke werkgroep van hoge (oud-)topambtenaren heeft de opdracht gekregen zeker één variant te presenteren die op het betreffende beleidsterrein een bezuiniging van minimaal 20 procent oplevert.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Regeerakkoord

  VVD, PVV en CDA zijn het eens geworden over een regeer- en een gedoogakkoord. Die vormen de basis voor het minderheidskabinet van VVD en CDA dat gedoogd zal worden door de PVV.