Advertentie
financiën / Nieuws

Rekenkamer brandt warmtebeleid Rotterdam af

Rotterdam kan maar beter het warmtenet niet uitrollen naar de gemeente Leiden. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer is het milieu er niet mee gediend en zijn de financiële risico’s te groot. Dat stelt de Rekenkamer Rotterdam in een rapport aan de gemeenteraad

06 februari 2019

Rotterdam kan maar beter het warmtenet niet uitrollen naar de gemeente Leiden. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer is het milieu er niet mee gediend en zijn de financiële risico’s te groot.

Dat stelt de Rekenkamer Rotterdam in een rapport aan de gemeenteraad. Die zou aanvankelijk eind vorige maand onder druk van het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over de aantakking van Leiden op het warmtenet, maar besloot op het allerlaatste moment toch te wachten op het aangekondigde rekenkamerrapport. Rekenkamerdirecteur Paul Hofstra had daar met klem om gevraagd.

Slechte deal met Nuon

Het rapport maakt duidelijk waarom. Erin wordt forse kritiek geuit op de onderbouwing van het voornemen. Zo zijn volgens de rekenkamer onder andere de risico’s niet juist en volledig in beeld gebracht en ontbreekt een onafhankelijke beoordeling van het plan. Bovendien constateert de rekenkamer dat de gemeente te veel vast zit aan afspraken met de NUON.

Verslechtering luchtkwaliteit

Verder is het positieve milieueffect van de uitbreiding van het warmtenet naar Leiden ‘aanzienlijk kleiner’ dan het college aangaf. Uit de berekening van de rekenkamer blijkt dat warmtelevering aan 27.700 woningen in Leiden en de brouwerij van Heineken kan leiden tot een vermeden emissie van circa 45 kiloton van het broeikasgas koolstofdioxide. Dat is aanzienlijk minder dan is vermeld in het herstelplan uit 2016 (60-70 kiloton). En als er sprake is van milieuvoordelen, treden die op buiten Rotterdam. Eerder is in de havenstad een beperkte verslechtering van de luchtkwaliteit te verwachten, aldus de rekenkamer. ‘De productie van warmte voor Leiden vindt immers plaats in de Rotterdamse haven en de afvalverbrandingsinstallatie van AVR in Rozenburg.’

Uitbreiding zoeken in Rotterdam

Door in plaats van de uitbreiding van het warmtenet naar Leiden, in Rotterdam-Zuid meer aansluitingen – 10.000 bestaande woningen en bedrijven – op het warmtenet te realiseren, kunnen volgens de rekenkamer verhoudingsgewijs meer emissies van broeikasgassen en stikstofoxiden lokaal worden vermeden. En dat dan ook nog eens ‘tegen fors minder kosten en met minder risico’s.’

Heronderhandelen met NUON

De rekenkamer doet de gemeenteraad de aanbeveling alsnog om ‘een deugdelijke risicoanalyse en een onafhankelijke financiële en juridische beoordeling’ te vragen. En verder zou de gemeente opnieuw moeten gaan onderhandelen met Nuon over het contract met als inzet te komen tot voorwaarden ‘die redelijk en billijk zijn’.

De Rotterdamse gemeenteraad bespreekt het uitbreidingsplan donderdag 7 februari.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Louis Kanneworff
Dit prima rapport zou ook het einde moeten zijn van de megalomane Warmterotonde Zuid Holland. Met warmte moet je niet slepen! Havenwarmte moet benut worden in Rotterdam e.o. Watmterotonde Zuid Holland moet terug gebracht worden tot Warmterotonde Rijnmond. De provinciale verkiezingen gaan dat regelen.
Advertentie