financiën / Partnerbijdrage

Binnen 2 weken een volledig CEO Jeugdhulp en/of Wmo neerzetten in uw gemeente

Krachtig instrument wordt al door meer dan 10% van de gemeenten gebruikt!

03 januari 2022
De-kracht-van-verhalen.png

Krachtig instrument wordt al door meer dan 10% van de gemeenten gebruikt!

In de nieuwe opzet ‘CEO Wmo en Jeugdhulp nieuwe stijl’ kregen gemeenten vanaf 2021 meer vrijheid bij de uitvoering van het onderzoek. De verplichte vragenlijst is vervangen door een op te stellen vragenlijst rondom drie thema’s: toegang, kwaliteit en effect. Dit opent voor gemeenten de mogelijkheid om de vragen in het onderzoek meer specifiek aan te laten sluiten op de eigen leidende principes die gehanteerd worden in het eigen lokale sociaal domein.

Ook opent dit de mogelijkheid om echt onderzoek te doen op basis van concrete ervaringen van inwoners. In de oude CEO was het begrip ‘ervaring’ abstract gemaakt door de opzet van de stellingen. De stellingen gingen niet over een concrete ervaring maar over het geheel van alle kleine ervaringen en daar dan een beetje boven blijven hangen, een soort gemiddeld gevoel over te denken en dat gevoel te waarderen op een schaal die begon met ‘helemaal mee eens’.

Meer rendement door narratief onderzoek

Nu we afscheid hebben genomen van de traditionele vragenlijst, ontstaat ruimte om het onderzoek beter vorm te geven en in te richten op concrete ervaringen van inwoners. Dit opent de weg om ervaringen via narratief onderzoek op te halen. Narratief onderzoek vraagt van de persoon om een concrete ervaring te beschrijven en daar vervolgens via een aantal aanvullende vragen zelf betekenis aan te geven. Hierdoor kan – veel beter dan bij reguliere vragenlijsten met meerkeuzeopties en open vragen – opgehaald worden wat inwoners belangrijk vinden en waarom ze dat belangrijk vinden. Vandaar dat al meer dan 35 gemeenten gebruik maken van onze methodiek!

Wij hebben een basis gelegd van een vragenlijst voor het narratief onderzoek: binnen 2 weken aan de slag!

Speciaal voor gemeenten die serieus aan de slag willen met het uitvoeren van een CEO maar weinig tijd en capaciteit hebben, ontwikkelden wij een basis-vragenlijst die voldoet aan de eisen waaraan een CEO moet voldoen. Omdat de vragenlijsten al ontwikkeld zijn en geïmplementeerd in onze software, kunnen wij binnen 2 weken een CEO tot uitvoering brengen. Desgewenst nemen we alle werkzaamheden van u over, nadat we zorgvuldig met elkaar hebben afgestemd wat de specifieke omstandigheden, eisen en wensen zijn. 

Op basis van onze jarenlange ervaring in en rondom het sociaal domein hebben wij een gedegen basis gelegd in de vorm van een vragenlijst die direct afgenomen kan worden door gemeenten. Hierdoor kunnen wij voor uw gemeente BINNEN 2 WEKEN het narratief onderzoek starten en uitvoeren. Meer weten? Neem dan contact op met ons en bekijk hier de voordelen.

Deze vorm van CEO is ook prijstechnisch heel aantrekkelijk. We streven er namelijk ook naar dat zoveel mogelijk gemeenten in staat gesteld worden om onze vorm van narratief onderzoek uit te voeren. Juist ook voor deze gemeenten met smallere budgetten willen we narratief onderzoek bereikbaar maken! 

Neem voor meer informatie contact met ons op! Sander Moret vertelt u graag meer. En wie weet, start uw CEO dan januari of februari 2022. Meer weten? Download dan hier de factsheet.

Website www.omdatervaringtelt.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.