Advertentie
financiën / Nieuws

Groter lokaal belastinggebied weer op agenda

Gemeenten krijgen mogelijk een groter eigen belastinggebied. In het vandaag gepresenteerde coalitie-akkoord staat dat het nieuwe kabinet de mogelijkheid daarvoor als optie bekijkt.

15 december 2021
Ozb-shutterstock-1514958173.jpg

Gemeenten krijgen mogelijk een groter eigen belastinggebied. In het vandaag gepresenteerde coalitie-akkoord staat dat het nieuwe kabinet de mogelijkheid daarvoor als optie bekijkt.

Dat gebeurt dan in het kader van de uitwerking van een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten en provincies. Daarvoor moeten de medeoverheden overigens wel enig geduld betrachten. Die nieuwe bekostiging om tot een stabielere financiering van gemeenten en provincies te komen, is pas gepland voor de periode na 2025.

 

Ozb

Behalve de mogelijkheid voor een ruimer eigen gemeentelijk belastinggebied, worden in de beschouwing ook alternatieven voor de onroerende zaakbelasting (ozb) en de motorrijtuigenbelasting betrokken. In de kabinetsperiode 2021-2025 zal de financiering van de medeoverheden grotendeels volgens het coalitie-akkkoord worden vormgegeven via de bestaande accres-systematiek: samen de trap op, samen de trap af.

 

Opschalingskorting

Waar gemeenten wel direct van profiteren is het schrappen van de oploop van de  zogeheten opschalingskorting gedurende de nieuwe kabinetsperiode. Verder is te lezen dat de medeoverheden via een specifieke uitkering geld krijgen voor de uitvoering van het klimaatbeleid, en wordt ‘additionele financiering voor jeugdzorg beschikbaar gesteld’, dit in lijn met de uitspraak van de commissie van wijzen.

 

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Annemarie / Handhaver
Wat een ongelooflijk vaag artikel!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark
Gaat dus niet gebeuren. Na 2025, dus zover mogelijk vooruit schuiven. En de regering wil van bovenaf sturen. Dat blijkt wel dat zij specifiek geld beschikbaar gaan stellen.

Ze moesten iets zeggen om de gemeenten stil te krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
mr. S.T. Dieters / ex-advocaat sociale rechtshulp
en dan weer dure gemeentehuizen voor thuiswerkers buwen ?? opheffen dit gedoe en belasting innen door RIJK en/of ZBO geen gemeente
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Wijzigingen in het belastinggebied van gemeenten prima, maar dan wel alle andere bureaucratische ballast overboord (zoals OZB, hondenbelasting, rioolbelasting etc. etc.). Gewoon een bedrag per inwoner hanteren. Voor bedrijven een aangepaste methode.Neem dan het rijbewijzencircus ook even mee en verleen een levenslang geldend EU-rijbewijs voor het leven. Bij 75 jaar alleen een medische keuring en een additionele toevoeging voor 10 jaar (we worden immers allemaal steeds ouder).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Ik zie het al gebeuren: meer belastingheffing door gemeenten, bijvoorbeeld door een heffing per inwoner. Rijken kunnen dat gemakkelijk betalen, maar minima natuurlijk niet. Die moeten dan weer worden gecompenseerd. Verder gaat voor de vorm de inkomstenbelasting een tijdje omlaag met de gemiddelde verhoging van de gemeentelijke belasting, want anders zou het een ordinaire belastingverhoging zijn. Maar wie profiteren daar het meeste van? De hoogste inkomens. Na verloop van tijd zul je dan ongetwijfeld zien dat de inkomstenbelasting toch weer autonoom omhoog gaat, los nog van de verhoging van de gemeentelijke belasting. Kortom: de belastingdruk neemt toe. De meest eenvoudige en eerlijke oplossing is m.i. om de gemeenten een bepaald percentage te geven van de inkomstenbelasting die het Rijk heeft geheven. En nu nog een verdeelsleutel daarvoor vinden. Uiteraard niet herleidbaar tot de inkomstenbelasting die de inwoners van de betreffende gemeente hebben betaald, maar bijvoorbeeld het percentage dat het inwonertal van de gemeente deel uitmaakt van het totale inwonertal van Nederland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Ik ben reuze benieuwd voor de hoeveelste keer deze worst nu aan de gemeenten wordt voor gehouden.....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Jan. Een bedrag per inwoner (in de plaats van OZB en andere heffingen) is een vergoeding voor het gebruik maken van publieke gemeentelijke diensten (afvalverwerking, groenvoorziening, wegen, speelvoorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, sportaccommodaties, bibliotheek, culturele centra etc.). Het is gewoon redelijk dat iedere bewoner daaraan bijdraagt en niet alleen huiseigenaren. Huurders kunnen in vergelijking met de huidige situatie worden gecompenseerd. De huidige klucht aan publieke heffingen is in Nederland niet efficiënt en bureaucratisch georganiseerd. Geen wonder dat er arbeidskracht tekort is. Hier is nog veel arbeidsproductiviteit te halen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie